Calendarul activităților pentru obținerea Înaltei Binecuvântări pentru titularizare în învățământul preuniversitar, disciplina Religie, sesiunea iulie 2020

Evenimente

Având în vedere prevederile metodologiei privind mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2020 – 2021, în acest an etapa de depunere a dosarelor în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Gorj și Dolj privind examenul de titularizare, se va desfășura în perioada 18 – 29 iunie 2020.

Centrul Eparhial al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei, prin Sectorul de Învățământ, va organiza concursul de obținere a Înaltei Binecuvântări conform următorului program:

 

Etapa I: Depunerea dosarelor la Sectorul de Învățământ al Arhiepiscopiei Craiovei se poate realiza în format letric, potrivit următorului calendar-program:

 

3 iunie, 900 – 1500

4 iunie, 900 – 1500

5 iunie, 900 – 1500

9 iunie, 900 – 1500

10 iunie, 900 – 1500

11 iunie, 900 – 1500

 

De asemenea, se pot depune dosare și în format electronic, respectând calendarul de mai sus, la următoarele adrese de email: religiedolj2019@gmail.com sau religiegorj2019@gmail.com. În această situație, este necesară și confirmarea telefonică de primire a dosarului din partea Părintelui Diac. Prof. Adrian Lupu, Inspector pentru Învățământ (Tel.: 0736773368).    

Conform prevederilor legale în vigoare, pentru obținerea Înaltei Binecuvântări candidații se regăsesc în următoarele două situații:

A. Persoane care solicită binecuvântarea pentru prima dată în vederea ocupării unui post/catedră de Religie. Documentele necesare completării dosarului personal sunt următoarele:

 1. Cerere tip

(Anexa 1: https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2019/12/Oficial-Regulament-pentru-profesorii-de-religie-privind-Învățământul-Religios-modificat-cu-Anexe.pdf );

 1. Copie după Certificatul de naștere;
 2. Copie după certificatul de botez;
 3. Copie după Actul de înfiere (dacă este cazul), eliberat de cancelaria Centrului Eparhial;
 4. Copie după Actul de identitate;
 5. Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 6. Copie după diploma de licență și după foaia matricolă și copie după diploma de master și după foaia matricolă (dacă este cazul);
 7. Recomandarea preotului duhovnic;
 8. CV Europass.

B. Profesori care au mai solicitat binecuvântarea în anii anteriori. Documentele necesare completării dosarului personal sunt următoarele:

 1. Cerere tip;

(Anexa 1: https://mitropoliaolteniei.ro/wp-content/uploads/2019/12/Oficial-Regulament-pentru-profesorii-de-religie-privind-Învățământul-Religios-modificat-cu-Anexe.pdf );

 1. Adeverință din partea unității de învățământ în care solicitantul a predat în anul școlar trecut (având calificativul didactic minim Bine);
 2. Memoriu de activitate pentru anul școlar trecut, avizat de directorul școlii și de inspectorul de Religie (dacă a mai predat disciplina Religie);
 3. Recomandarea preotului duhovnic;
 4. Recomandarea preotului paroh pe raza căruia se află unitatea de învățământ;
 5. CV Europass.

 

Etapa a II-a: Proba de interviu, 15 iunie, 1200; Locația: Casa „Mitropolit Firmilian”, Str. Mitropolit Firmilian, nr. 10, vis-à-vis de Centrul Eparhial al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei.

 

Etapa a III-a: Afișarea rezultatelor, 17 iunie, 1200. Persoana căreia i s-a refuzat acordarea avizului scris poate depune contestație la Centrul eparhial în primele 2 zile lucrătoare, ulterioare comunicării. Analizarea contestației și, după caz, re-intervievarea se vor face în prezența chiriarhului sau a delegatului acestuia.

 

Cadrele didactice care doresc Înalta Binecuvântare (avizul scris) pentru alte etape privind mobilitatea personalului didactic în conformitate cu prevederile metodologiei în vigoare, se vor adresa Sectorului de Învățământ al Arhiepiscopiei Craiovei.    

 

 

(Diac. Teodor Marcu)