Evaluarea online a aptitudinilor candidaților, organizată la Seminarul Teologic din Craiova

Evenimente

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în ziua de 9 iunie 2020, a fost organizată etapa de evaluare a aptitudinilor candidaților înscriși la examenul de admitere în învățământul vocațional, profilul teologic, pentru Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Grigorie Teologul” Craiova.

Comisia a evaluat online candidații înscriși pe canalul de comunicare cu candidații, utilizând platforma Google Meet. Candidații s-au conectat conform indicațiilor primite și au răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei. Întreaga ședință a fost înregistrată, iar DVD-ul cu înregistrarea va fi anexată la documentele examenului final de admitere. Conform noilor cerințe, proba de verificare a cunoștințelor religioase constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII.

Din comisia de evaluare au făcut parte: Pr. Dr. Consilier Gabriel Sorescu, delegatul Părintelui Mitropolit Irineu, d-na Prof. Dr. Iuliana Gheorghe, delegatul ISJ Dolj, Arhid. Prof. Dr. Ionuț Pătularu, Pr. Bogdan Băcescu, Prof. Tanța Delcea și Prof. Dr. Victor Șapcă.  

(Diac. Teodor Marcu)