Slujbă de resfințire și Dumnezeiască Liturghie la Paraclisul Mitropolitan „Toți Sfinții”, Craiova

Evenimente Sfintiri

În fiecare an, în prima duminică după marele praznic al „Pogorârii Sfântului Duh”, Biserica Ortodoxă pomenește pe toți sfinții, cunoscuți și necunoscuți. Din punct de vedere liturgic, această duminică este denumită „Duminica Tuturor Sfinților”, atunci când se citește pericopa din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 10, versetele 32-33; 37-38 și din capitolul 19, versetele 27-30, unde este vorba despre urmarea lui Hristos.  

Anul acesta, în ziua de 14 iunie 2020, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Slujba de resfințire, urmată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la Paraclisul Mitropolitan „Toți Sfinții”, din Craiova, unde este maică stareță Stavrofora Dr. Miriam Link. Bucuria slujbei de resfințire se datorează și faptului că acest paraclis și-a serbat și hramul, dedicat tuturor sfinților.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Irineu a amintit de istoria locașului de cult, strămutat din satul Tălpășești, județul Gorj, în anul 1975, în timpul arhipăstoririi ca Mitropolit al Olteniei a Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist. Generațiile viitoare au datoria de a îngriji și înfrumuseța sfintele locașuri ridicate de strămoșii noștri și de a săvârși sfintele slujbe pentru slava lui Dumnezeu și mântuirea credincioșilor: „Biserica aceasta, cu un istoric străvechi, în fiecare timp și în fiecare generație a avut ceva de adăugat la frumusețea și la măreția ei. De când a fost construită de bunii credincioși din satul Tălpășești, restaurată apoi prin grija și osteneala Patriarhului Teoctist și a urmașilor săi la conducerea acestei mitropolii și arhiepiscopii, cu toții au adăugat ceva la valoarea acestui sfânt locaș. Iată că și în această perioadă prin care trecem, ne-a învrednicit bunul Dumnezeu și pe noi să reînnoim această sfântă biserică, prin purtarea de grijă a maicii starețe Miriam și a tuturor ostenitorilor de aici, de la Centrul Eparhial. S-au adus îmbunătățiri vizibile precum refacerea acoperișului, s-au restaurat sfintele icoane, catapeteasma și alte obiecte din această sfântă biserică, toate acestea dedicate tuturor sfinților, pentru că astăzi serbăm și hramul acestei sfinte biserici, închinat tuturor sfinților știuți și neștiuți”.

În a doua parte a cuvântului, ÎPS Dr. Irineu a explicat de ce anume în Biserica noastră Sfinții Părinți au hotărât ca în prima duminică după „Pogorârea Sfântului Duh” să prăznuim pe toți sfinții cunoscuți și necunoscuți. Mai întâti de toate, trebuie să înțelegem că sfinții s-au desăvârșit prin împărtășirea de har și prin urmarea Mântuitorului Iisus Hristos. În același timp, „mulți dintre sfinți nu sunt trecuți în calendar și nici în proloagele bisericești, fiind știuți numai de Dumnezeu întrucât aceștia au rămas tainic în grija și planul lui Dumnezeu,. Cu toate acestea, noi avem credința că ei sunt permanent în ceruri și se roagă pentru noi. De aceea, Biserica a rânduit ca după „Pogorârea Duhului Sfânt” să fie o duminică închinată tuturor sfinților. Duminica viitoare vom avea „Duminica Tuturor Sfinților Români”, pentru că este foarte important să ne aducem aminte de înaintașii noștri, să-i cinstim și să le urmăm exemplul, cum ne învață Sfântul Apostol Pavel”.

În ultima parte, Înaltpreasfinția Sa a insistat asupra omului sfânt ca model vrednic de urmat al creștinului. Din punct de vedere teologic, cel care primește Taina Sfântului Botez devine fiu după har al lui Dumnezeu: „Fiecare dintre noi de la Botez suntem înfiați de Tatăl cel ceresc și devenim copii și moștenitori ai Împărăției lui Dumnezeu. De asemenea, Mântuitorul Iisus Hristos ne îmbracă pe fiecare în parte ca noi să devenim cu adevărat creștini, să devenim cu adevărat atât purtători de Hristos cât și sfințiți de Duhul Sfânt, Cel care ne sfințește”. Sfinții sunt cei care au trăit după voia lui Dumnezeu și cei care au avut permanent mintea la Dumnezeu. Datorită acestei vieți curate, sfinții au primit de la Dumnezeu darul de a mijloci pentru cei care se roagă lor. Prin prăznuirea lor și prin sfintele slujbe, sfinții sunt prezenți în viața noastră și mijlocesc pentru mântuirea noastră: „Prin urmare, sfinții sunt în mijlocul nostru și prin cinstirea lor noi ne facem contemporani cu ei. În același timp îi facem prezenți prin pomenirea lor în sfintele slujbe și ei vin să ne ajute, să ne sfințească și să se roage pentru noi în Împărăția lui Dumnezeu. Cu adevărat și astăzi am avut pe toți sfinții alături de noi, în această Sfântă și Dumnezeiască Liturghie și în această sfințire a bisericii. Ne rugăm în continuare bunului Dumnezeu ca sfinții Săi să fie protectorii, ajutătorii și binefăcătorii noștri”.

La final, Părintele Mitropolit Irineu a mulțumit tuturor celor care au contribuit la înfrumusețarea sfântului locaș și celor care liturghisesc zilnic în acest paraclis mitropolitan și a rugat pe bunul Dumnezeu să le dăruiască sănătate și mântuirea sufletelor.  

(Diac. Teodor Marcu)