Ofertă educațională a Facultății de Teologie din Craiova: Admitere în sistem online

Evenimente

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova organizează în perioada 1-16 iulie 2020 admiterea online pentru studiile universitare de Licență în domeniul Teologie și Arte Vizuale.

Pentru specializarea Teologie ortodoxă pastorală, condițiile de admitere sunt următoarele:

Etapa I – proba eliminatorie: Interviu vocațional în sistem online (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane, a aptitudinilor muzicale și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă; Etapa a II-a – Media la Bacalaureat: 100%. Numărul de locuri alocate pentru anul universitar 2020-2021 este de 49 de locuri la buget și 51 de locuri la taxă.

Pentru specializarea Artă sacră și pentru specializarea Arte plastice (Pictură și Sculptură), condițiile de admitere sunt următoarele:

Etapa I – proba eliminatorie: Interviu vocațional în sistem online (admis/respins): verificarea aptitudinilor socio-umane, a cunoștințelor de Catehism (Disciplina Religie) și evaluarea mapei cuprinzând creațiile personale depuse la dosarul de înscriere; Etapa a II-a – Media la Bacalaureat: 100%. Pentru Artă sacră numărul de locuri alocate pentru anul universitar 2020 este de 10 locuri la buget și 20 de locuri la taxă, iar pentru Arte plastice (pictură și sculptură) sunt disponibile 10 locuri la buget și 20 de locuri la taxă.  

Pentru programele de licență, sesiunea iulie 2020 va avea următorul calendar: 1-16 iulie: perioada de înscriere online; 17 iulie: proba eliminatorie online; 18 iulie: afișarea rezultatelor; 20-23 iulie confirmarea locurilor. Sesiunea Septembrie 2020 va avea următorul calendar: 1-10 septembrie: perioada de înscriere; 11 septembrie: proba eliminatorie online; 14 septembrie: afișarea rezultatelor; 1-18 septembrie: confirmarea locurilor.

De asemenea, Facultatea de Teologie din Craiova organizează în perioada 1-14 iulie 2020 admiterea online pentru studiile universitare de Master în domeniul Teologie și Arte Vizuale.

Pentru specializarea Teologie și cultură, condițiile de admitere sunt următoarele:

Etapa I – Eseu motivațional (admis/respins); Etapa a II-a – Media anilor de studii la nivel de licență: 100%. Numărul de locuri alocate este de 16 locuri la buget și 59 de locuri la taxă.

Pentru specializarea Conservare și restaurare, condițiile de admitere sunt următoarele:

Etapa I – proba eliminatorie: Portofoliu cu reproduceri după lucrări/realizări artistice din creația persoană/lucrări restaurate (foto 10 lucrări) (admis/respins); Etapa a II-a – Media anilor de studii la nivel de licență: 100%.

Pentru programele de master, sesiunea iulie 2020 va aveam următorul calendar: 1-14 iulie: perioada de înscriere; 15 iulie: probele de concurs; 16 iulie: afișarea rezultatelor; 17-21 iulie: confirmarea rezultatelor. Sesiunea septembrie 2020 va avea următorul program: 1-18 septembrie: perioada de înscriere; 21 septembrie: probele de concurs; 22 septembrie: afișarea rezultatelor; 22-24 septembrie: confirmarea locurilor.

Tematicile și actele necesare la dosarul de admitere le găsiți detaliate pe site-ul oficial al Facultății, la următoarea adresă: http://teologie.ucv.ro

Facultatea de Teologie a fost înființată începând cu 1 octombrie 1992, în urma Protocolului dintre Ministerul Învățământului și Științei și Patriarhia Ortodoxă Română (nr. 9870/30.05.1991) prin Ordinul Ministrului Învățământului și Științei nr. 918/30.01.1992, aflându-se sub dublă jurisdicție, cea a Mitropoliei Olteniei și a Universității din Craiova. Începând cu anul universitar 2005-2006, învățământul superior românesc se afiliază prevederilor Declarației de la Bologna.

În prezent, corpul profesoral al Facultății de Teologie are în componență 29 de cadre didactice, dintre care trei ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: ÎPS Prof. Univ. Dr. Irineu Ion Popa, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, PS Conf. Univ. Dr. Nicodim Nicolăescu, Episcopul Severinului și Strehaiei și PS Conf. Univ. Dr. Emilian Vlad, Episcop Vicar al Episcopiei Aradului. Decanul Facultății este Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae Răzvan Stan.

Facultatea dispune de un sediu modern, pentru buna desfășurare a cursurilor, de o bibliotecă cu sală de lectură, dotată cu calculatoare, un paraclis pentru practica studenților, un amfiteatru pentru desfășurarea simpozioanelor și conferințelor, dar și de laboratoare pentru specializările din domeniul Arte vizuale.

 

(Diac. Teodor Marcu)