IPS Părinte Mitropolit Irineu, 12 ani de arhierie la Craiova

Evenimente

Arhiepiscopia Craiovei sărbătoreşte astăzi, 27 iulie, de Praznicul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, 12 ani de la întronizarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Irineu în scaunul vlădicesc la la Craiova. Evenimentul va fi marcat la Catedrala Mitropolitană din Bănie, unde se va săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi o slujbă de Te Deum.

Biografia Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Irineu începe la 16 noiembrie 1957, în localitatea Perişani, judeţul Vâlcea. Părinţii Înaltprea­sfinţiei Sale, Gheorghe şi Maria Popa, l-au însemnat cu numele de Ioan la Taina Sfântului Botez. Tot de la ei, Părintele Mitropolit a dobândit o frumoasă educaţie creştină, îndreptată cu precădere spre slujirea lui Dumnezeu. Alături de tatăl său a început să cânte în strana bisericii din localitatea natală, ca mai apoi, adolescent fiind (în anul 1974), să intre ca frate în obştea Mănăstirii Frăsinei. A început între timp cursurile Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova (1975). În perioada 1981-1985 s-a înscris la cursurile Institutului Teologic Universitar de la Bu­cu­reşti, încununându-şi studenţia prin susţinerea tezei de licenţă cu titlul „Cunoaşterea lui Dumnezeu şi ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa”. După facultate a îm­bră­cat haina monahală, fiind afierosit cu numele Irineu. A urmat hirotonia întru ierodiacon (1985) şi ieromonah (1986).

În anul 1985 a fost admis la Şcoala doctorală a Institutului Teologic din Bucureşti, la disciplina Teologie patristică. Tema lucrării a fost „Politica religioasă a împăratului Iustinian”, sub coordonarea pr. prof. dr. Ştefan Alexe. În perioada 1986-1987 a urmat cursuri de limbă şi literatură franceză în cadrul Facultăţii de Litere a Univer­sităţii din Grenoble, Franţa, continuându-şi studiile doctorale în specialitatea teologie dogmatică la Institutul Teologic Ortodox „Saint Serge” din Paris (1987-1990). În anul 1991 este numit profesor de Teologie dogmatică şi Morală la Facultatea de Teologie din Craiova, catedră pe care o conduce până astăzi. Activitatea profesorală a IPS Părinte Mitropolit se completează de asemenea printr-o frumoasă colaborare cu Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, unde a predat Teologie morală între 1999 şi 2001. În perioada 2002-2005, IPS Părinte Irineu a urmat cursurile doctorale din cadrul Facultăţii de Drept „Nicolae Titulescu” din Craiova. În 2005 a primit titlul de doctor în drept civil, cu calificativul „Magna cum laude”, prezentând teza cu titlul „Raportul dintre preceptele morale creştine şi normele juridice”. Din 22 noiembrie 2010, Părintele Mitropolit Irineu activează ca membru de onoare al Academiei Române.

Activitatea publicistică s-a concretizat prin numeroase articole, studii, volume şi cărţi, publicate la edituri de prestigiu din ţară şi străinătate. Între cele mai importante lucrări de unic autor se numără: „Persoană şi comuniune de persoane în teologia Sf. Vasile cel Mare” (Paris, 1991; Bucureşti, 2011), „Convorbiri despre spovedanie” (Bucureşti, 1960), „Antim Ivireanul, învăţător, scriitor, personaj” (Bucureşti, 1997), „Experienţe mistice la Părinţii orientali”, vol. I şi II (Bucureşti, 2005, Craiova, 2012), „Iisus Hristos sau Logosul înomenit” (Bucureşti, 1999), „Omul, fiinţă spre îndumnezeire” (Alba Iulia, 2000), „În duhul sfinţeniei lui Hristos” (Craiova, 2001), „L’Eglise communion des hommes dans la Sainte Trinite” (Craiova, 2003), „Le Mistere de la Sainte Trinite dans la communion des Personnes” (Craiova 2003), „Substanţa morală a dreptului” (Bucureşti, 2009), „Iisus Hristos este acelaşi, ieri şi azi şi în veac” (Craiova, 2010), „Iconomia plinirii vremilor în Hristos” (Craiova, 2013), „Ca toate să fie iarăşi reunite în Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pământ” (Craiova, 2014), „Aşteptând pe Cel ce este şi Cel ce va veni, Atotţiitorul” (Craiova, 2015), „Biserica în actualitate sau actualitatea Bisericii” (Craiova 2018), „Cibernetica iubirii în mistica îndumnezeirii” (2019).

Întru mulţi şi fericiţi ani de rodnică slujire arhierească Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit!