Slujbă de Tedeum la Catedrala Mitropolitană „Sf. Mc. Dumitru”, Craiova: ÎPS Dr. Irineu, 12 ani de arhipăstorire ca Mitropolit al Olteniei

Evenimente

Luni, 27 iulie 2020, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a împlinit 12 ani de la instalarea în scaunul vlădicesc de Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei.

În semn de mulțumire, Înaltpreasfinția Sa a participat la Slujba de Tedeum, oficiată în Catedrala Mitropolitană „Sf. Mc. Dumitru” din Craiova. În calitate de protos a slujit Părintele Exarh Arhim. Ioachim Pârvulescu, iar Cuvântul de Laudatio a fost ținut de către Părintele Mare Eclesiarh Arhim. Vladimir Dărângă, care a amintit de faptele activității rodnice a celor 12 ani de arhipăstorire ai Înaltpreasfințitului Dr. Irineu ca Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei.

În cuvântul de mulțumire și de binecuvântare, ÎPS Dr. Irineu a amintit mai întâi de trecerea timpului în această treaptă de arhiepiscop și mitropolit, perioadă care lasă în urmă multe fapte și activități în cadrul Bisericii din Oltenia: „Au trecut 12 ani, repede ca ziua de ieri, însă pentru toți acești ani, mulțumim lui Dumnezeu și Îl rugăm ca să primească puținele noastre osteneli, în vistieria Sa cea veșnică. Această activitate nu ar fi fost niciodată posibilă dacă nu am fi avut ajutorul părinților preoți, al părinților din mănăstiri, al maicilor și al dumneavoastră, al credincioșilor. Ierarhul este acela care este pus în mijlocul credincioșilor pentru a le sluji și pentru a-i ajuta pe toți care merg pe calea mântuirii, să poată să dobândească cununa cea neveștejită a Împărăției Cerurilor”.

Părintele Mitropolit Irineu a pus această arhipăstorire sub îndrumarea Mântuitorului Iisus Hristos, care știe toate, cele ce se văd, dar și cele ascunse ale inimii: „Mântuitorul Iisus Hristos este Acela care vede întotdeauna activitatea noastră. El privește spre necazurile și suferințele noastre ca să le ia în mâinile Sale. În El nădăjduim, iar când sunt vremuri grele trebuie să avem în vedere că după ele vor veni vremuri bune. Încercarea credinței noastre nu este zadarnică. Nu suferim pentru a fi priveliște vrăjmașilor noștri, ci pentru ca să fim mai buni, să ne îndreptăm sufletele și inimile către Dumnezeu în rugăciune”.

În a doua parte a cuvântului, Înaltpreasfinția Sa a ținut să aducă mulțumirile cuvenite, tuturor celor care l-au ajutat în această calitate de arhipăstor al Bisericii din Oltenia, amintind întâi de toate de Dumnezeu, de Maica Domnului și de sfinții plăcuți ai lui Dumnezeu:

„În primul rând, aș aduce mulțumire Bunului Dumnezeu și Preacuratei Sale Maici și tuturor sfinților, mai ales sfinților din zona noastră a Olteniei: sfinților ierarhi, sfinților cuvioși, sfinților mucenici, sfinților dintre credincioși, ale căror nume nu sunt înscrise în calendar.

În al doilea rând, aș mulțumi Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, făcătorul de minuni și vindecătorul, pe care îl serbăm astăzi și care, după rânduiala lui Dumnezeu, a făcut ca în ziua întronizării noastre să fie cinstit de întreaga Biserică Ortodoxă. Sfântul este permanent rugător și mijlocitor înaintea lui Dumnezeu pentru sufletele noastre.

De asemenea, mulțumim și aducem metanie de recunoștință Sfântului Ierarh Nifon, care păstorește aici în Oltenia, căci după bunăvoința sa Dumnezeu a făcut ca sfântul său cap să fie aici spre închinare. Mulțumim Sfinților Mucenici Serghie și Vah, Sfintei Tatiana, care și ei sunt veghetorii noștri. În același timp, mulțumim Sfântului Nicodim de la Tismana, ocrotitorul Olteniei, Sfântului Antim Ivireanul, Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Sfântului Antonie de la Iezerul Vâlcii, Sfântului Irodion de la Lainici, Sfinților Daniil și Misail de la Turnu, Sfântului Meletie și Sfântului Neofit de la Stânișoara, Sfintei Teodora și Sfântului Ioan Valahul, dar și altor sfinți, întrucât toți ne ajută ca să împlinim voia lui Dumnezeu”.

La final, ÎPS Dr. Irineu a rugat pe Bunul Dumnezeu să fie miluitor și răsplătitor tuturor celor care prin activitatea lor se implică în viața bisericească din Oltenia:

„Rugăm pe Dumnezeu să răsplătească tuturor celor care ne ajută și celor care ne vor ajuta în continuare. Mulțumim tuturor părinților stareți și maicilor starețe, părinților consilieri și inspectori, părinților protoierei, mulțumim părinților profesori de la Facultatea de Teologie și de la Seminarul Teologic, mulțumim credincioșilor din Mitropolia Olteniei, care permanent cu rugăciunile lor sunt alături de noi. Rugăm pe Bunul Dumnezeu ca pacea Sa dumnezeiască să fie peste noi toți și peste toți credincioșii, în vecii vecilor”.  

Momentul aniversar s-a încheiat prin dăruirea de flori și urările de La mulți și binecuvântați ani Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei.

 

(Diac. Teodor Marcu)