Consfătuirile online ale profesorilor de Religie din județul Dolj

Evenimente

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, sâmbătă, 10 octombrie 2020, au avut loc consfătuirile online ale profesorilor de Religie din județul Dolj. Întâlnirea a avut loc în mediul online cu participarea profesorilor titulari și suplinitori.

Mesajul de binecuvântare și de felicitare al Părintelui Mitropolit Irineu a fost transmis de către Pr. Sorescu Gabriel, Consilier pentru Sectorul Învățământ, Activități cu Tineretul și de Catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei. Înaltpreasfinția Sa a dorit să felicite cadrele didactice pentru buna implicare de care au dat dovadă în anul școlar 2019-2020, îndemnându-i să rămână în continuare modele de urmat în educația religioasă a elevilor. De asemenea, a luat cuvântul și Diac. Inspector Lupu Adrian, care a vorbit despre analiza în derulare a fișelor de evaluare pentru profesorii care au predat în anul școlar 2019-2020.

Din partea Inspectoratului Școlar Județean Dolj a luat cuvântul Prof. Dr. Gheorghe Iuliana, inspector de specialitate pentru disciplina Religie, care a prezentat următoarele subiecte: diagnoza procesului educațional pentru disciplina religie și analiza activităților online desfășurate în anul școlar 2019-2020; prezentarea cadrului normativ specific privind organizarea procesului de învățământ în anul școlar 2020- 2021; analiza Raportului centralizat al resurselor la nivelul disciplinei;  dezbatere și focus grup – Motivație și inovație în predarea creativă a Religiei; prezentarea planului județean operațional de formare a profesorilor de religie în anul școlar 2020-2021, a portofoliului de activități de formare, organizate la nivelul disciplinei, de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj; programarea activităților și a atelierelor de învățare colaborativă la nivelul cercurilor pedagogice, în anul școlar 2020-2021.

Înainte de final a luat cuvântul doamna Prof. Oprea Carmen pentru a prezenta oferta de formare a Casei Corpului Didactic Dolj, referitoare la  cursul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, și situația actuală a platformei E-learning a profesorilor de religie, disponibilă online la adresa web: www.e-religie.ro.

(Diac. Teodor Marcu)