Cercul metodic online al profesorilor de Religie din județul Dolj, ciclul liceal

Evenimente

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în ziua de 14 noiembrie 2020, a avut loc Cercul metodic al profesorilor de Religie din județul Dolj, pentru nivelul liceal. Instituția organizatoare a fost Liceul Teoretic „Henri Coandă” din Craiova, iar profesorii de Religie implicați în activitățile cercului au fost următorii: Prof. Aurora-Elena Turcu, Prof. Claudia Ivașcu și Prof. Răzvan Munteanu. Întâlnirea s-a desfășurat online, utilizându-se platforma Google Meet. Tema cercului metodic s-a intitulat: Strategii diferențiate de predare a disciplinei Religie în context online.

În calitate de moderator al cercului, doamna Prof. metodist Carmen Oprea a dat mai întâi cuvântul Părintelui Gabriel Sorescu, consilier pentru Sectorul Învățământ, Activități cu Tineretul și de Catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei. Sfinția sa a transmis mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu. De asemenea, a felicitat cadrele didactice pentru implicarea de care au dat dovadă în această perioadă în contextul predării online.

În continuare, un cuvânt de deschidere din partea Liceului „Henri Coandă”, Craiova, ne-a fost transmis de către doamna director Prof. Mihaela Brumar, care a ținut să felicite profesorii de religie ai liceului atât pentru organizarea acestui cerc metodic, dar și pentru activitatea deosebită desfășurată cu elevii.

În calitate de coordonator al cercului, dar și în calitate de reprezentant al Inspectoratului Școlar General Dolj, doamna Inspector Prof. Dr. Iuliana Gheorghe a vorbit despre importanța pregătirii cu seriozitate și profesionalism a orelor predate prin intermediul mijloacelor online.

În ceea ce privește comunicările din partea Biroului de Învățământ, Inspector Diac. Teodor Marcu a amintit de fișele de auto-evaluare necesare pentru evaluarea activității didactice a profesorilor de Religie din anul școlar 2019-2020. În acest sens, profesorii au fost rugați să transmită fișele de autoevaluare în format electronic la adresa de email religiedolj2019@gmail.com, cel târziu până la sfârșitul acestei luni.

Activitățile centrale ale cercului metodic au avut în vedere următoarele prezentări Power Point:

  • „Strategii diferențiate de predare a Religiei în context online”, prezentare susținută de Prof. Aurora-Elena Turcu. Principalele idei s-au referit la principiile care fundamentează proiectarea educației diferențiate, algoritmul de proiectare a instruirii diferențiate, modalitățile de diferențiere a procesului instructiv-educativ, precum și principiile generale ale diferențierii învățării.
  • „Portofoliul online al profesorului și al elevului”, temă realizată de Prof. Claudia Ivașcu și Prof. Răzvan Munteanu. În cadrul prezentării, Prof. Ivașcu a vorbit despre istoricul portofoliului, a precizat câteva sugestii cu privire la conținutul portofoliului elevului, precum și criteriile de evaluare al acestuia, și a detaliat variantele online ale portofoliului, indicând câteva link-uri utile pentru realizarea acestuia.
  • Activitatea metodică interactivă „Școala online cu LearningApps și Google Forms” a fost ținută de către Prof. metodist Carmen Oprea. Mai exact, după prezentarea stadiului actual al platformei profesorilor de religie, accesibilă la adresa web: e-religie.ro, Prof. Oprea a prezentat modalitatea de a realiza un exercițiu cu itemi obiectivi și semi-obiectivi în aplicația LearningApps și în Google Forms. În realizarea practică a exemplelor a fost implicată ca voluntar Prof. Claudia Ivașcu.

Cuvântul de încheiere i-a aparținut doamnei Inspector Prof. Iuliana Gheorghe, care a ținut să felicite echipa organizatoare a cercului metodic. De asemenea, a amintit profesorilor să completeze prezența utilizând un chestionar realizat în aplicația Google Forms și pus la dispoziție pe grupul de discuție al întâlnirii.

(Diac. Teodor Marcu)