Hramul de toamnă al Parohiei „Sfântul Gheorghe-Nou” din Craiova

Evenimente

De sărbătoarea „Intrării în Biserică a Maicii Domnului” își prăznuiesc hramul mai multe biserici și mănăstiri din Mitropolia Olteniei. Printre acestea se află și Biserica Sfântul Gheorghe-Nou, din Craiova. Biserica adăpostește și o parte din moaștele Sfântului Irodion de la Lainici, unul dintre ocrotitorii Olteniei. Sărbătoarea hramului Vovideniei începe de vineri seara, cu săvârșirea Vecerniei unită cu Litia și se continuă a doua zi cu Utrenia și Sfânta Liturghie.

Biserica de pe strada Păltiniș – ctitorie boierească

De veghe de peste 300 de ani în partea de nord-est a Craiovei, în cartierul Brazda lui Novac, falnicul lăcaș face parte din pleiada bisericilor construite din cărămidă la jumătatea secolului al XVIII-lea, fiind ctitoria cunoscutei familii a boierilor Stoienesti. După mărturiile ce s-au păstrat în pisania bisericii, aflăm că în anul 1722, boierul Milcu Stoienescu, ajutat de fratele său, Gheorghiţă, a construit pe acest loc o bisericuţă de lemn. Între anii 1754-1755, în timpul domniei lui Constantin Mihai Racoviţă, familia Stoienestilor ridică în locul bisericii din lemn, o frumoasă biserică din zid. Pentru bisericile din Cetatea Băniei aceea a fost perioada marilor transformări arhitecturale, deoarece înlocuirea vechilor biserici de lemn cu cele construite din zid venea ca o replică la influenţele romano-catolice impuse prin stăpânirea austriacă.

Sfântul lăcaș a fost împodobit inițial cu două turle poligonale, cu pridvor deschis, în stil tradiţional brâncovenesc, de o manieră asemănătoare celorlalte biserici craiovene: Obedeanu, Belivacă, „Sfântul Gheorghe” – Vechi. Pictura exterioară realizată de pictorul Costin Petrescu este și ea unică.

Biserica de pe Strada Păltiniş a fost sfinţită în anul 1776, după 21 de ani de la zidire, primind două hramuri: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. „Sfinții noștri Părinți au rânduit mai multe sărbători închinate Maicii Domnului, iar Praznicul Intrării acesteia în Biserică este chiar unul dintre hramurile sfântului nostru lăcaș. Maica Domnului este Împărăteasa Cerului și de aceea cinstirea pe care noi, oamenii, i-o aducem este mai mare decât cinstirea pe care suntem datori să o dăm sfinților și îngerilor. Acest lucru este mărturisit chiar de Arhanghelul Gavriil, care i se închină și îi spune că este plină de har și binecuvântată între femei”, spune părintele protoiereu Nicolae Ion, parohul bisericii.

„Cârjalii au vrut să o ardă din temelii, dar ploaia a stins flăcările!”

De-a lungul timpului, biserica din Brazdă a trecut prin mai multe pericole, însă, de fiecare dată Maica Domnului și Marele Mucenic Gheorghe au ocrotit-o. În 1801, ctitoria Stoieneştilor a fost atacată de cârjalii veniţi de la sud de Dunăre, care au încercat să o ardă, dar o ploaie iscată din senin a stins flăcările şi biserica a rămas neatinsă. La cutremurul din 1838 au căzut cele două turle, iar altarul a fost fisurat în trei locuri. Abia după 10 ani, în 1848, turlele şi clopotniţa au fost refăcute din lemn, iar altarul a fost reconsolidat.

Din cauza stării avansate de degradare în care ajunsese, în biserica de pe Strada Păltiniș nu s-a mai slujit aproape 30 de ani. Din anul 1913 au început lucrările de restaurare, arhitect fiind Petre Antonescu. Se dorea revenirea la forma pe care o avusese iniţial biserica, fiind totodată o încercare de punere în lumină a tradiţionalului stil arhitectonic oltenesc. În felul acesta, turla de pe pronaos a fost concepută cu baza pătrată, clopotniţa a fost ridicată în genul culelor olteneşti, pridvorul a fost redeschis cu noi coloane de piatră copiate de pe cele vechi, cu pictură exterioară în registrul superior, iar catapeteasma a fost inspirată după cea de la Mănăstirea Hurezi.

„Este momentul să ne plecăm mai mult genunchii la rugăciune!”

În zilele noastre, când întreaga omenire trece prin momente de încercare, ocrotirea Maicii Domnului, dar și puterea Biruitorului Mucenic sunt mereu prezente între zidurile groase ale acestei frumoase biserici. Sfinții ale căror priviri „simți că trec prin tine”, cum spunea Dan Neamu, ultimul restaurator al bisericii, sunt mereu aproape de noi și de veghe în permanență.

„Se cuvine acum să ne rugăm Maicii Domnului să mijlocească pentru noi înaintea Fiului ei să ne dea iertare de păcate! Să-L rugăm pe Domnul Hristos să ne dea și câte o fărâmă din curajul nemăsurat al Sfântului Mucenic Gheorghe ca să biruim aceste momente atât de grele pentru întregul nostru neam! Este momentul ca toți laolaltă, preoți și credincioși, să ne plecăm mai mult genunchii la rugăciune! Doar așa vom învinge!”, a mai adăugat părintele paroh.

(Alexa Stoian)