Revistă de interacţiune şi dialog teologic

Evenimente

Revista „Orthodox Theology in Dialogue” (http:// orthodoxtheologyindialogue.ro/) (OTD) apare anual, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, fiind publicată la Editura Mitropolia Olteniei. În comitetul redacţional se regăsesc nume cunoscute ale teologiei academice din ţară şi străinătate: IPS Mitropolit Irineu Popa, dr. Sebastian Brock (Oxford, UK), pr. dr. Jacob Tekeparambil (India), prof. dr. Martin Tamke (Gottingen, Germania), pr. prof. univ. dr. Matteo Potoczny (Opole, Polonia), pr. prof. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan (Craiova), conf. univ. dr. Adrian Lemeni (Bucureşti), pr. conf. univ. dr. Adrian Boldişor (Craiova).

În forma actuală, revista preia istoricul unui proiect editorial mai vechi, început în anul 2015, sub denumirea de Special Issue (Număr Special) la revista „Mitropolia Olteniei”. În acest sens, primele trei numere ale OTD au fost editate şi publicate ca numere tematice la revista „Mitropolia Olteniei”, într-o limbă de circulaţie internaţională. Direcţia de cercetare a fost impusă de organizarea unor simpozioane academice internaţionale, care s-au concretizat prin publicarea de studii.

Primul număr OTD a apărut în anul 2015, fiind dedicat Teologiei şi misticii Sfântului Chiril al Alexandriei. Studiile cuprinse aici au fost prezentate ulterior ca referate în cadrul Simpozionului Internaţional cu tema „Paradigma creştină a unei Europe unite. Teologie şi mistică în lucrarea Sfântului Chiril al Alexandriei”.

Cel de-al doilea număr al revistei a văzut lumina tiparului în anul 2016, având ca titlu tematic: „Teologia Ortodoxă în Dialog. Perspective ontologice şi existenţiale”. Lucrările publicate în numărul 2 au fost prezentate în cadrul Simpozionului Internaţional cu tema „Dialogul dintre teologie şi ştiinţă. Perspective ontologice şi existenţiale”, organizat la Facultatea de Teologie din Craiova.

Cel de-al treilea număr al OTD, apărut în anul 2017, are ca titlu tematic „Discurs şi retorică în societatea contemporană”. În cadrul revistei se regăseşte o rubrică special dedicată acestei teme, marcând astfel Simpozionul Internaţional omonim, organizat la Facultatea de Teologie din Craiova, în data de 25 octombrie 2017.

Dacă primele trei numere au fost legate identitar de revista „Mitropolia Olteniei”, fiind concepute ca numere speciale, preluând totodată ISSN-ul MO, începând cu anul 2018, cel de-al 4-lea număr a dobândit ISSN independent.

Revista preia astfel tradiţia academică a celor trei numere anterioare, studiile fiind aşezate în următoarele secţiuni: Dogmatica, Orientalia, Patristica&Historica, Apologetica, Biblica, Litur­gica, Missionaria, Memoria Eccle­siae.

În perioada 2019-2020, revista „Orthodox Theology in Dialogue” a promovat în continuare studii şi cercetări academice pe specificul învăţăturii ortodoxe, în dialog cu celelalte tradiţii creştine, cu filosofia şi ştiinţele, analizând în notă interdisciplinară curentele culturale moderne şi provocările actuale. În acest sens, s-a reuşit, prin intermediul colaboratorilor ei, să se aducă în actualitatea teologică românească o nouă deschidere şi posibilitate de exprimare către mediul teologic internaţional. Acest lucru se poate exemplifica prin publicarea de numere tematice, rezultat al simpozioanelor, prin promovarea conferinţelor susţinute de profesori cu reputaţie internaţională în cadrul proiectelor Erasmus+, la Facultatea de Teologie din Craiova şi, totodată, prin publicarea prelegerilor susţinute de profesorii de teologie craioveni în cadrul conferinţelor internaţionale, precum şi a parteneriatelor Erasmus+ pe care le-au susţinut peste hotare.

În această revistă au fost incluse mai multe secţiuni de teologie, în acord cu profilul tematic anunţat. Rubricile se identifică cu terminologie latină, explicitând în mod direct profilul studiilor pe care le cuprind.

(Pr. Lect. Dr. Apostolache Ioniță, Ziarul Lumina, 25 noiembrie 2020)