Proiect pentru beneficiarii Asociaţiei Vasiliada

Evenimente

Asociaţia Vasiliada implementează în perioada 01 Ianuarie – 31 Decembrie 2021 Proiectul „Subvenţie Legea 34/1998”. Proiectul este finanţat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi vine în sprijinul beneficiarilor celor două centre ale Asociaţiei Vasiliada şi anume: Centrul Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost „Sfântul Vasile”, Craiova şi Centrul de zi pentru copii „Sfântul Nicolae” Filiaşi. În data de 28.01.2021 au fost organizate, la sediile celor două centre câte o conferinţă care a urmărit promovarea serviciilor sociale şi a obiectivelor propuse pe parcursul perioadei de implementare a proiectului.

În cadrul acestui eveniment au fost invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor locale, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor care pot veni în sprijinul acestor categorii de persoane dezavantajate social.

Sprijin pentru persoanele fără adăpost

Centrul Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost „Sfântul Vasile” oferă următoarele servicii: Administrative şi de cazare; Asistenţă socială; Asistenţă şi suport specializat în vederea reabilitării/reintegrării sociale; Asistenţă medicală; Educare şi formare; Socializare, activităţi culturale şi de petrecerea timpului liber.

Cazarea este acordată pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire a contractului de servicii sociale, timp în care echipa pluridisciplinară urmăreşte scoaterea din situaţia de criză a beneficiarilor şi reintegrarea socio-profesională a acestora prin includerea în alte forme de servicii sociale.

„Astfel, în cadrul aşezământului, beneficiarii primesc, pe lângă serviciile de bază, şi suport pentru găsirea şi păstrarea unui loc de muncă, reuşind astfel să depăşească situaţia de criză iniţială şi să dezvolte un plan pentru viitorul lor. Prin serviciile acordate în cadrul proiectului, se va avea în vedere asigurarea găzduirii provizorii până la ieşirea din situaţia de criză şi reducerea treptată a gradului de excludere socială pentru această categorie de persoane”, a declarat diac. Sorin Pârvănescu, coordonatorul Centrului social „Sfântul Vasile”.

În urma acordării subvenţiei, reprezentanţii Centrului social „Sfântul Vasile” îşi propun următoarele rezultate:

 • cel puţin 45 de persoane vor beneficia de serviciile sociale oferite în cadrul centrului;
 • cel puţin 6 persoane vor fi reintegrate pe piaţa muncii;
 • 2 conferinţe de presă organizate la începutul şi sfârşitul proiectului;
 • cel puţin 5 apariţii în spaţiul public cu informaţii relevante despre proiect şi finanţatori;
 • cel puţin 15 persoane vor obţine actele de identitate sau de stare civilă;
 • cel puţin 45 de persoane vor beneficia de asistenţă medicală;
 • cel puţin 10 persoane vor beneficia de rezolvarea problemelor medicale;
 • 3 evenimente organizate:
  • 1 serbare cu ocazia Sărbătorilor de Paşti;
  • 1 eveniment cu ocazia Zilei Internaţionale a persoanelor fără adăpost;
  • 1 serbare cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun;
 • 1 conferinţă cu tema „Am dreptul la o viaţă normală”;
 • campanie de conştientizare a beneficiarilor cu privire la efectele consumului de alcool, tutun sau droguri;
 • campanie de conştientizare a beneficiarilor cu privire la adoptarea unui stil de viaţă sănătos;
 • Obiecte confecţionate în cadrul atelierului de terapie ocupaţională: felicitări, mărţişoare, ornamente de Paşti, obiecte din lut, ornamente de Crăciun, precum şi alte obiecte manufacturate de către beneficiarii centrului.

Centrul Social funcționează în baza unui parteneriat încheiat între Asociația Vasiliada,  Consiliul Local Municipal Craiova și Arhiepiscopia Craiovei.

Servicii sociale, recreative și educaționale pentru copii

Centrul de zi pentru copii Filiaşi oferă următoarele servicii: Consiliere psihologică pentru copii; Suport specializat pentru părinţi; Terapii de recuperare; Activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber; Terapie ocupaţională; Mediere socială; Elaborarea planului de intervenţie; Informare; Facilitarea accesului către alte instituţii; Diagnoza socială; Servirea gustării.

În urma acordării subvenţiei sunt urmărite următoarele rezultate:

 • cel puţin 20 de copii vor beneficia de serviciile sociale oferite în cadrul centrului;
 • cel puţin 10 părinţi ai copiiilor beneficiari vor beneficia de consiliere în vederea reconcilierii familiale;
 • Obiecte confecţionate în cadrul atelierului de terapie ocupaţională: felicitări, mărţişoare, ornamente de Paşti, obiecte din lut, tablouri pictate, suporturi pentru căni şi pahare croşetate manual, ornamente de Crăciun, diverse picturi, etc.

Gabriela Firu