Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, prăznuiți în Catedrala din Craiova

Evenimente

În fiecare an, în ziua de 30 ianuarie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, ocrotitorii spirituali ai școlilor și facultăților de teologie ortodoxă. Cu acest prilej, în Catedrala Mitropolitană „Sf. Mare Mc. Dumitru”, Craiova, s-a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. Tot în cadrul slujbei, diaconul Frunză Dumitru-Ciprian a fost hirotonit în treapta de preot, pe seama Parohiei Piscoiu, din Protoieria Târgu Cărbunești, județul Gorj, iar tânărul Florin Iordache a fost hirotonit în treapta de diacon, pe seama Parohiei Teasc, din Protoieria Craiova Sud, județul Dolj.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Irineu a subliniat că sărbătoarea de astăzi este o încununare a virtuților celor trei Sfinți Părinți, considerați mari dascăli ai lumii și ierarhi: „Sărbătoarea de astăzi este o sinteză de praznice dedicate Sfinților Trei Ierarhi. Acești mari sfinți ai Bisericii noastre au fost sărbătoriți pe parcursul acestei luni în mod separat, însă astăzi îi serbăm pe toți trei laolaltă pentru a arăta că sfinții în Împărăția lui Dumnezeu sunt preamăriți de Mântuitorul Iisus Hristos cu aceeași cinste și slavă cerească, în iubirea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh”.

Pentru creștini, sfinții sunt modelele pe care Sfânta Biserică ni le pune înainte în cursul fiecărui an liturgic. Sfinții Trei Ierarhi au lăsat ca moștenire întregii lumi Sfintele Liturghii, lucrări teologice, dar și modele de așezăminte pentru ajutorarea aproapelui: „Sfinții Trei Ierarhi sunt moștenitori ai Împărăției cerurilor, dar și modele pentru viața noastră. Ei s-au învrednicit de prezența Duhului Sfânt în sufletele lor. De asemenea, s-au arătat făcători de minuni și învățători, dascăli ai Bisericii. Ei au învățat atât cu fapta cât și cu cuvântul, așa cum ne-a învățat Mântuitorul Iisus Hristos. Au săvârșit fapte bune și și-au curățit sufletele de întinăciunea acestei lumi, sporind credința prin rugăciune, prin priveghere și multă postire”.

La final, ÎPS Irineu a mulțumit bunului Dumnezeu și Sfinților Trei Ierarhi, ocrotitorii școlilor teologice, pentru binecuvântarea de a săvârși Sfânta Liturghie: „La fel ca Sfinții Trei Ierarhi, noi suntem datori să iubim pe Mântuitorul Iisus Hristos și să mergem pe calea adevărului și a vieții. Sfinții Trei Ierarhi sunt garanții Ortodoxiei noastre. Învățăturile lor ne sunt de folos până astăzi, Biserica cinstindu-i prin prăznuire deosebită în fiecare an. Avem mângâierea sufletească că sfinții sunt plăcuți înaintea lui Dumnezeu și rugători pentru noi. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru Liturghia de astăzi, iar pe Sfinți Trei Ierarhi îi rugăm să-i ocrotească pe elevii, studenții și profesorii din învățământul nostru teologic din Arhiepiscopie”.

(Diac. Teodor Marcu,

Foto credit: Mitropolia Olteniei / Ionuț Stanciu)