Biserica „Sfântul Nicolae – Amaradia”, monument istoric de referinţă al Olteniei

Evenimente Locase de cult

Biserica „Sfântul Nicolae – Amaradia” Belivacă din Craiova se înscrie în ansamblul bisericilor de patrimoniu din oraşul Craiova, datând din secolul al XVIII-lea şi figurând pe lista monumentelor istorice. Biserica Belivacă a fost ctitorită prin grija negustorului Hristea Belivacă şi a prietenului acestuia, Mihai Socolescu. Denumirea „Sfântul Nicolae – Amaradia” i s-a dat în anul 1950, după numele străzii şi al cartierului pe care îl deserveşte.

Prima biserică de mir din Oltenia cu două turle deschise

Sfântul locaş păstrează nealterat stilul postbrâncovenesc al vechilor biserici din Oltenia şi Ţara Românească, fiind prima biserică de mir din Oltenia cu două turle deschise, după cum ne-a mărturisit părintele paroh Florin Bonea. „Ansamblul monument istoric «Sfântul Nicolae» – Belivacă este compus din Biserica ridicată în 1794, turnul de intrare ridicat în anul 1870 şi crucea de piatră de la 1800. Arhitectura Bisericii «Sfântul Nicolae» – Belivacă se caracterizează prin preluarea elementelor vechi, specifice marilor ctitorii domneşti şi boiereşti, într-un cadru influenţat profund de stilul brâncovenesc, cu imprimarea însă a specificului nou, cu accent mai ales pe detaliu. Biserica prezintă un plan în formă de cruce, adoptat ca simbol al jertfel Mântuitorului: cu două turle deschise, una pe naos şi alta pe pronaos. Biserica aceasta a fost temeluită într-o societate în care suflul noului încerca să-şi facă loc printre vechile mentalităţi, practici şi obiceiuri autohtone. Captivă încă sistemului sistemului de relaţii feudale de tip otoman, societatea românească primea uşor infuzia evoluţiei spre modernizare în plan cultural, în gândire, în mentalităţi şi evident, în artă. Această biserică este aşadar reprezentativă pentru societatea aflată în plină metamorfoză a acelei epoci. În ea s-au înglobat toate elementele specifice artei de tranziţie a secolului al XVIII-lea, în care noul dialoghează cu vechiul, tradiţionalul primeşte elemente noi, împrumutate din alte spaţii culturale devenite accesibile reprezentanţilor timpului, negustorilor şi micilor întreprinzători cu stare, aflaţi în plin proces de emancipare culturală”, a subliniat părintele Florin Bonea, paroh al Bisericii „Sfântul Nicolae” – Amaradia.

Un astfel de reprezentant al epocii în zona Olteniei a fost şi Cristea Belivacă, mare negustor de vite care făcea negoţ cu produse animaliere nu numai în această regiune, ci şi în Banat, Ardeal şi Viena. „Cu siguranţă că în lungile sale călătorii de afaceri în Apus a intrat în contact cu arta specifică acestor spaţii culturale şi a încercat să transpună în operă la ctitoria sa din Craiova, atât cât tradiţia autohtonă îi permitea, elemente care l-au impresionat acolo. Aşa se explică prezenţa pe frontispiciul Bisericii a celor doi Arhangheli, Mihail şi Gavriil, realizaţi în basorelief pictat, care nu se mai regăsesc pe nicio altă biserică ortodoxă din ţara noastră”, a adăugat părintele paroh al Bisericii Belivacă din Craiova.

Pictură postbizantină în tehnică fresco

Părintele Florin Bonea a mai evidenţiat că pictura sfântului locaş este printre puţinele picturi postbizantine ce se mai găsesc astăzi la biserici monument ale Craiovei şi cea mai veche frescă păstrată integral într-o biserică din localitate. „Pictura Bisericii «Sfântul Nicolae» Belivacă este realizată în tehnica fresco. Pictura originală datează din jurul anului 1794, fiind de o valoare istorică şi artistică notabilă. Din punct de vedere artistic, aceasta înglobează în tradiţia reprezentărilor bizantine trăsăturile specifice picturii postbrâncoveneşti, precum şi tradiţiile locale ale picturii Şcolii olteneşti a sfârşitului de secol XVII şi începutului de secol XVIII, culori vii şi luminoase, decoraţiuni bogate în elemente florale, aureole în relief şi veşminte poleite cu aur. Numele zugravilor se păstrează şi astăzi în pomelnicul pictat pe zid, la proscomidiar: Marcu şi Tudor”, a adăugat părintele Florin Bonea.

Două alte elemente care compun ansamblul monument istoric „Sfântul Nicolae- Amaradia” din Craiova sunt turnul de intrare şi crucea din faţa sfântului altar. Turnul de intrare îndeplineşte în acelaşi timp şi rol de clopotniţă şi asigură în prezent accesul în incinta bisericii dinspre strada Iancu Jianu, fiind printre puţinele turnuri de intrare rămase nedesfiinţate la vechile biserici ale Craiovei. „Arhitectura turnului de intrare este specifică sfârşitului secolului al XIX-lea, diferită de cea a bisericii. Şi crucea de piatră este un valoros monument istoric, data la care a fost ridicată este consemnată pe partea de sud a crucii: 1800, septembrie, 11”, a conchis  părintele Florin Bonea, paroh al Bisericii „Sfântul Nicolae” – Amaradia.

Gabriela Firu