Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Craiovei

Evenimente

Facultatea de Teologie din Craiova a găzduit sâmbătă, 20 februarie 2021, lucrările Consiliului şi Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Craiovei. În cadrul celor două şedinţe de lucru au fost prezentate dările de seamă pentru sectoarele eparhiale: Administrativ; Economic; Cultural; Învățământ, Activități cu Tineretul și de Catehizare; Social-Filantropic și Misionar; Patrimoniu şi Construcţii. Ca în fiecare an, acest eveniment reprezintă un moment de bilanţ pentru activitatea desfăşurată în cuprinsul Bisericii din Oltenia, pentru anul care a trecut. La Craiova, acest moment a fost marcat la Facultatea de Teologie din Craiova unde, sub coordonarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Irineu, Consilierii Eparhiali din cadrul sectoarelor de activitate ale Centrului eparhial au prezentat dările de seamă. Cele două şedinţe, ale Consiliului şi Adunării Eparhiale, au fost precedate de slujba de Te Deum. Au urmat dezbaterile celor două întâlniri, având ca temă principală prezentarea bilanţului activităţilor din anul 2020.

„În aceste momente, omul s-a îndreptat cu gândul la Dumnezeu, singurul care poate să salveze viața noastră. Ne întoarcem iarăși la mesajul lui Dumnezeu. Mesajul lui Dumnezeu este să ne iubim mai mult, să ne înțelegem mai mult, să cooperăm mai mult. Dumnezeu vrea să ne învețe că a te privi unul pe altul este o binecuvântare. Mesajul acestor vremuri este să ne întoarcem la Dumnezeu cât mai curând. El nu va înceta să ne cheme la El. Să ne cheme la El pentru că numai la El este liniștea și pacea. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să scăpăm cu bine de aceste greutăți prin  care trecem. Dumnezeu să binecuvânteze lucrările noastre și să ne dea spor în tot ceea ce noi vrem să facem. Mulțumim Bunului Dumnezeu că proiectele prezentate s-au materializat întrutotul și, cu eforturi susținute, s-a dus la bun sfârșit această frumoasă activitate a Eparhiei noastre”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei.

Astfel, în cadrul Sectorului Administrativ, coordonat de Pr. Consilier Adrian Trifu, în anul care a trecut, toate parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Craiovei s-au străduit, sub conducerea preoților parohi și a preoților slujitori, să susțină, să întărească și să răspândească credința Bisericii Ortodoxe.

Activitate editorială și culturală

Sectorul Cultural și-a desfășurat activitatea prin două coordonate: activitatea editorială și cea culturală. Au fost realizate lucrări cu caracter științific și lucrări cu caracter pastoral-misionar. Dintre cărțile publicate, amintim: Pr. Dr. Gabriel Sorescu: „Biserica Ortodoxă și micările religioase”; Pr. Dr. Cătălin Constantin Dan: „Mărturisirile de credință ortodoxă din secolul al XVII-lea și importanța lor pentru dialogul ecumenic modern”; Pr. Dr. Sergiu Grigore Popescu: „Scurtă istorie a creștinismului în Oltenia”;  Pr. Dr. Marian Emanuel Păun: „Familia Sfântului Împărat Constantin cel Mare și relația cu creștinismul în lumina izvoarelor și a istoriografiei moderne”; Arhid. Ionel Ungureanu: „Elemente de antropologie social-ortodoxă”;  Pr. Dr. Cătălin Marius Resceanu: „Comunicare și misiune. Limbajul bisericii în era postmodernă”.

Dintre lucrările pastoral-misionare, subliniem: „Pastorală la Învierea Domnului 2020” și „Pastorală la Nașterea Domnului 2020”, ale Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu.

Activitatea culturală s-a concretizat în organizarea, supervizarea și promovarea evenimentelor culturale derulate la nivelul Arhiepiscopiei Craiovei, precum lansări de carte, expoziții, festivaluri culturale și publicații parohiale. Sectorul Cultural este coordonat de către Pr. Consilier Grigore Vulcănescu.

Grupuri parohiale de tineri și proiecte catehetice

Activitatea în cadrul Sectorului Învățământ, Activități cu Tineretul și de Catehizare, coordonat de Pr. Dr. Gabriel Sorescu, Consilier Eparhial, se desfășoară pe mai multe coordonate: activitatea educațională, activitatea catehetică și de tineret, activitatea fundațiilor și asociațiilor și activitatea media.

În cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dolj funcționează 278 de cadre didactice pe disciplina Religie. În ISJ Gorj funcționează 100 cadre didactice.

În plan universitar, Facultatea de Teologie din Craiova a funcționat cu departamentele: Teologie Pastorală, Artă Sacră și Artă Plastică, Studii universitare de Licență, Studii universitare de Master și Studii Doctorale.

Activitatea catehetică și de tineret a presupus: organizarea de activități cu tineretul, implementarea proiectelor misionar – catehetice și social – culturale „Lumină din Lumină” și „Toată suflarea să laude pe Domnul”, coordonarea activității grupurilor parohiale de copii și tineri existente și nou înființate, elaborarea unor proiecte eficiente din punct de vedere catehetic. Activitatea asociațiilor și fundațiilor s-a desfășurat prin Fundația „Cuvântul care Zidește”, Fundația „Societatea Ortodoxă a Femeilor”  Craiova, Asociația Studenților Creștin – Ortodocși Români, filialele Craiova și Târgu Jiu.

Sectorul Patrimoniu și Construcții a funcționat sub coordonarea Consilierului Eparhial Bădescu Georgică Silviu. Dintre domenii de activitate: Serviciul Tehnic eparhial coordonează lucrările de construcții și reparații la biserici și mănăstiri. În laboratoarele de specialitate de la Centrul de restaurare și vizualizare Casa Bengescu au fost restaurate cărți vechi, precum și icoane de valoare patrimonială.

Sprijin pentru persoanele aflate în dificultate

Activitatea în cadrul Sectorului Social, Filantropic și Misionar a fost coordonată de Pr. Adrian Stănulică, Consilier Eparhial.

Asistența socială în parohii: în cadrul acțiunilor desfășurate, parohiile din Eparhie au sprijinit următoarele categorii de persoane: 5230 de copii aflați în dificultate, 3014 persoane vârstnice aflate în dificultate, 4421 de familii sărace și 2116 persoane din alte categorii de beneficiari care au primit sprijin material constând în alimente, îmbrăcăminte, rechizite, ajutoare financiare, materiale de construcții etc.

De asemenea, în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei funcționează mai multe așezăminte și se derulează o serie de proiecte și programe sociale: Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Mitropolit Firmilian” din Craiova. În anul 2020 au beneficiat de serviciile acestui centru 50 de persoane vârstnice.

Centrul social multifuncțional „Iasomia” din Târgu Jiu, destinat copiilor care provin din familii nevoiașe din Târgu Jiu. În anul 2020, un număr de 70 de copii au beneficiat de serviciile socio-educative oferite în cadrul așezământului.

Centrul de zi pentru persoane vârstnice Călimănești – Vâlcea, în cadrul căruia au beneficiat de servicii sociale 120 de persoane vârstnice.

Centrul social de urgență pentru persoane fără adăpost „Sfântul Vasile” din Craiova. Proiectul este derulat de Asociația Vasiliada în parteneriat cu Consiliul Local Craiova și Arhiepiscopia Craiovei. Un număr de 107 persoane fără adăpost au beneficiat de serviciile acestui centru anul trecut

Proiectul „Brațele părintești”, pentru susținerea copiilor de preoți care au decedat, în cadrul căruia sunt acordate burse lunar fiecărui copil până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Programul de sprijin pentru familiile preoților cu mai mulți de 3 copii, beneficiind de acest program 95 de copii.

Proiectul „Toți la masă”, derulat la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu,  a demarat în decembrie 2019, în cadrul căruia aproximativ 500 de persoane și alte persoane nevoiașe primesc hrană caldă prin implicarea tuturor parohiilor din Craiova.

Arhiepiscopia Craiovei și Asociația Vasiliada au demarat proiectul „Dragostea nu cade niciodată”, cu scopul de a sprijini persoanele afectate de pandemie cu alimente și produse de igienă.

Obiectivele Sectorului Social, Filantropic și Misionar în anul 2021 îl reprezintă continuarea activităților în centrelor sociale deja existente, inițierea de noi proiecte și parteneriate în vederea susținerii și dezvoltării serviciilor sociale pentru categoriile de persoane aflate în dificultate, cu prioritate pentru persoanele vârstnice vulnerabile, și dezvoltarea unui proiect de tip „Banca de alimente”.

Gabriela Firu