Asociaţia Vasiliada continuă implementarea proiectului „Hai la şcoală!”

Evenimente

Asociaţia Vasiliada continuă anul acesta implementarea în judeţul Dolj a proiectului „Hai la şcoală!”, derulat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. În cadrul proiectului beneficiază de servicii educaţionale suplimentare peste 1000 de elevi, majoritatea din mediul rural, atât elevii din ciclul primar, cât şi elevii din ciclul gimnazial. „Este unul dintre proiectele de anvergură pe care Asociaţia Vasiliada le implementează în judeţul Dolj împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. Am iniţiat acest proiect în urmă cu trei ani, când am considerat că problema abandonului şcolar, a frecvenţei şcolare, a rezultatelor şcolare slabe pe care le au copiii, în special din mediul rural, are nevoie de o abordare integrată şi complexă. Cu atât mai mult acum, proiectul devine şi mai important, şi mai necesar, şi mai relevant, drept pentru care în momentul de faţă facem toate demersurile pentru a prelungi perioada în care să derulăm acest proiect. Este un proiect prin intermediul căruia încercăm să sprijinim elevii şi să-i ajutăm să-şi îmbunătăţească performanţele şcolare, să îmbunătăţească prezenţa la şcoală,  ţinând cont de acest context special al pandemiei”, a declarat Pr. Adrian Stănulică, Preşedintele Asociaţiei Vasiliada.

Şapte şcoli din mediul rural implicate în proiect

În cadrul proiectului, pe lângă profesori, sunt implicaţi o serie de specialişti: psihologi, asistenţi sociali, „specializaţi să intervină şi să lucreze cu copiii, pentru a maximiza cât se poate rezultatul şi impactul pe care un astfel de demers îl poate avea în rândul copiilor din mediul rural. Asigurăm astfel toate resursele necesare cadrelor didactice cu care lucrăm, pentru a-i stimula să lucreze suplimentar cu elevii, astfel încât să poată să îi ajute pe aceştia să-şi depăşească carenţele educaţionale pe care le au, să îi motiveze să acorde o atenţie specială învăţatului şi să îi ajute să înţeleagă faptul că educaţia ramâne singura modalitate prin care pot să schimbe cursul vieţii lor şi poate chiar să-l facă diferit de cel al familiilor în care trăiesc”, a subliniat Preşedintele Asociaţiei Vasiliada.

Un rol esenţial în realizarea proiectului îl are lucrul cu părinţii în cadrul activităţilor de educaţie parentală. Aceştia sunt sprijiniţi să se implice mai mult în procesul de educaţie al copiilor. „Din nou, acest aspect devine şi mai relevant în perioada actuală, când cunoaştem foarte bine, copiii au învăţat de acasă, în sistem online, şi mai mult ca oricând au avut nevoie de sprijinul, de atenţia şi de implicarea părinţilor. Totodată, încercăm să contribuim la îmbunătăţirea actului educaţional, sprijinind cadrele didactice de la şcolile cu care lucrăm, iar în perioada aceasta avem o procedură de selecţie prin intermediul căreia încercăm să identificăm aproximativ 75 de cadre didactice din cele 7 şcoli în care lucrăm, pentru care să putem oferi stimulente financiare care să-i ajute pe aceştia să-şi îmbunătăţească performanţele didactice. Putem să le punem la dispoziţie resursele necesare pentru a-şi achiziţiona materiale didactice, echipamente de care au nevoie, astfel încât să facă din procesul educaţional unul cât mai eficient”, a precizat Pr. Adrian Stănulică, Preşedintele Asociaţiei Vasiliada.

Masă calda pentru 150 de elevi

Aproximativ 150 de elevi din ciclul primar beneficiază de educaţie într-un program de tip „Şcoală dupa şcoală”, în cadrul căruia sunt ajutaţi să îşi pregătească temele şcolare, să îşi remedieze carenţele educaţionale şi să îşi dezvolte abilităţi de viaţă independentă. Pentru acestia, Asociaţia Vasiliada asigură zilnic o masă caldă.

Proiectul „Hai la şcoală!” este implementat în 7 şcoli, majoritatea din mediul rural: Şcoala Gimnazială „Lascăr Catargiu” Craiova, Şcoala Gimnazială Specială „Sfântul Vasile” Craiova, Şcoala Gimnazială „Petre Mănărcescu” Lipovu, Şcoala Gimnazială Cerăt, Şcoala Profesională Valea Stanciului, Şcoala Gimnazială Bratovoeşti, Şcoala Gimnazială Gângiova.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţie 10i, Obiectivele specifice 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.

Gabriela Firu