Întâlnire pentru uniformizarea bunelor practici în administrarea cimitirelor

Evenimente

În Sala Colloquium a Palatului Patriarhiei a avut loc marţi, 2 martie 2021, o şedinţă de lucru a responsabililor sectoarelor eparhiale care se ocupă de supravegherea şi administrarea cimitirelor aflate în proprietatea şi în folosinţa unităţilor de cult ale Bisericii Ortodoxe Române. Întâlnirea a fost moderată de părintele Ionuţ-Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal în cadrul Cancelariei Sfântului Sinod, care a prezentat Regulamentul cimitirelor din Biserica Ortodoxă Română.

Sesiunea întâi a şedinţei a fost deschisă de cuvântul părintelui vicar administrativ patriarhal Ionuţ-Gabriel Corduneanu. Au mai vorbit, în partea introductivă a sesiunii, părintele diacon Alexandru Bordea, consilier patriarhal la Cancelaria Sfântului Sinod; părintele Dumitru Ştefănescu, consilier eparhial în cadrul Sectorului administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureştilor; şi părintele Ginel Aurelian Ivan, consilier eparhial în cadrul Sectorului cimitire, monumente şi servicii funerare al aceleiaşi eparhii. În continuare, reprezentanţii eparhiilor din ţară au luat cuvântul, discutând pe baza noului regulament elaborat şi adresând întrebări despre punerea în practică a acestuia.

Sesiunea a doua a întâlnirii a constat în abordarea unor teme concrete şi de interes actual, aflate pe ordinea de zi. Printre acestea s-au numărat: situaţia cimitirelor trecute abuziv în inventarul domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale; stadiul acţiunii de inventariere şi evidenţiere a tuturor monumentelor înăl­ţate în cinstea eroilor neamului, dar şi a mormintelor sau construcţiilor funerare dedicate unor eroi sau personalităţi marcante, care se află în proprietatea sau administrarea unităţilor de cult (parohii, mănăstiri, protopopiate, centre eparhiale) din cuprinsul Patriarhiei Române; tipuri de sesizări primite la Cancelaria Sfântului Sinod cu privire la cimitire şi metodologia de soluţionare a acestora.

Vorbind despre necesitatea şi importanţa acestei întâlniri, părintele vicar administrativ patriarhal Ionuţ-Gabriel Corduneanu a afirmat: „Este prima întâlnire naţională a responsabililor pentru cimitire din cadrul administraţiilor eparhiale în contextul apariţiei noului regulament al cimitirelor din Biserica Ortodoxă Română, fiind prezenţi atât inspectori, cât şi consilieri eparhiali sau consilieri cu atribuţii multiple. Dezbaterile au fost foarte bogate şi utile. A fost propusă, în cadrul acestei şedinţe, o uniformizare a unor bune practici şi o aplicare cât mai temeinică şi riguroasă a acestora, astfel încât toate cimitirele din Biserica Ortodoxă Română să fie sistematizate, să aibă actele de proprietate în bună stare şi actele de concesiune actualizate în funcţie de situaţiile care pot interveni şi eliberate celor în drept. De asemenea, se urmăreşte ca şi cimitirele să fie cât mai îngrijite şi curate, iar credincioşii care deţin locurile de înmormântare să le folosească în mod responsabil”.

Cu privire la elaborarea noului regulament menţionat, părintele vicar a evidenţiat faptul că „este al doilea Regulament al cimitirelor din istoria Bisericii Ortodoxe Române şi are ca noutate faptul că în anexa lui sunt prezentate principalele documente utilizate în administrarea unui cimitir. Între acestea se numără registrul locurilor de înmormântare, modelul actului de concesiune şi diferitele modele de adeverinţe şi documente care trebuie eliberate. Mai aduce o serie de clarificări în ceea ce priveşte sensul unor termeni din vechiul regulament, în vederea unei aplicări unitare a principiilor înscrise, dar subliniază şi nevoia de a menţine o bună organizare şi o evidenţă care vin în beneficiul tuturor, al administratorului cimitirului şi al celor care au locuri de înmormântare. Sunt avute în vedere toate cimitirele, inclusiv cele mai mici, de la sate, care pot fi şi ele sistematizate. Expresia dragostei şi a cinstirii noastre faţă de cei trecuţi la Domnul în nădejdea Învierii şi a vieţii veşnice se manifestă prin modul în care ştim să îngrijim cimitirele şi locurile de odihnă ale celor adormiţi. Mai ales în contextul acestui an comemorativ, al celor adormiţi în Domnul, este bine ca fiecare comunitate să aibă grijă atât de troiţele şi de monumentele eroilor, cât şi de mormintele şi monumentele dedicate personalităţilor marcante care au trăit în sânul respectivei comunităţi. Modul în care ştim să ne cinstim înaintaşii trebuie să se reflecte şi în această atitudine cu­viincioasă a noastră. Este un demers amplu care cuprinde atât o acţiune administrativă, cât şi una concretă”.

Sursa: Ziarul Lumina/Emilian Apostolescu