Întâlnire de lucru în cadrul Proiectului catehetic „Cuvântul adevărului”

Evenimente

Centrul „Mitropolit Firmilian” din Craiova a găzduit joi, 1 aprilie, o întâlnire de lucru în cadrul Proiectului catehetic „Cuvântul adevărului”, al Arhiepiscopiei Craiovei. La eveniment au participat reprezentanţi ai Sectorului Învăţământ, Activităţi cu Tineretul şi Catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei, Facultăţii de Teologie din Craiova şi cei şase preoţi responsabili cu catehizarea la nivel de protoierii. Astfel, săptămâna aceasta s-a desfășurat primul modul de instruire din cadrul proiectului, cuprinzând o parte teoretică și una practică. Partea teoretică a fost prezentată de Conf. Univ. Dr. Adrian Ivan, din cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova, iar partea practică de Pr. Dr. Gabriel Sorescu, Consilier al Sectorului Învățământ.

Cu acest prilej, Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Ivan, director de proiect, a subliniat care este misiunea acestui proiect şi rolul cuvântului în îndeplinirea misiunii catehetice.

„Proiectul catehetic prezintă misiunea preotului în parohie, Cuvântul adevărului. Însăşi denumirea aceasta a proiectului ne arată că misiunea preotului este prin cuvânt. Aşadar, Dumnezeu i-a încredinţat preotului Cuvântul, el însuşi este Cuvântul lui Dumnezeu, Logosul lui Dumnezeu în lume, pe care Dumnezeu îl împărtăşeşte credincioşilor prin Sfintele Taine, prin Sfânta şi Dumnezeiasca Euharistie şi bine-nţeles, prin cuvântul de învăţătură. Aşadar, preotul are misiunea de a merge prin parohie şi de a căuta permanent pe credincioşii săi, de a-i cerceta duhovniceşte, de a se îngriji de sănătatea lor sufletească şi trupească. În misiunea aceasta, preotul se întâlneşte cu Dumnezeu, de aceea misiunea pe care Dumnezeu i-a încredinţat-o este sfântă şi dreaptă, şi ea împlineşte întru totul dezideratul lui Dumnezeu, şi anume mântuirea noastră. Este bine ca preotul, mai ales în zilele noastre, văzând încercările prin care trece credinciosul său, enoriaşul său, să se apropie mai mult de problemele lui şi să-l cheme la biserică, acolo unde Dumnezeu, prin sfintele rugăciuni, prin Sfintele Taine, îl vindecă, îl povăţuieşte, îl îndreaptă la cele bune”, a transmis Pr. Conf. Univ. Adrian Ivan.

„Credincioşii să redescopere calea unităţii lor în Dumnezeu”

Totodată, Părintele Profesor a precizat că proiectul se adresează tuturor credincioşilor, astfel încât aceştia „să redescopere calea unităţii în Dumnezeu”. „Proiectul se adresează tuturor enoriaşilor, tuturor celor care fac parte din enorie. Aşadar, cuvântul preotului este tămăduitor, el se adresează tuturor, dar se adresează şi fiecăruia în parte, după nevoile, după necazurile, după problemele fiecărui credincios. Aşadar, prin acest proiect se urmăreşte ca preotul să fie mai aproape de enoriaşii săi, şi prin aceasta credincioşii să redescopere calea unităţii lor în Dumnezeu, în credinţă, în dragoste faţă de Dumnezeu, în sfinţenie, în roadele Duhului Sfânt, care sunt dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, nădejdea. Aşadar, scopul proiectului este de a-l ajuta pe preot în această interacţiune catehetică, pe de o parte cu tinerii, pe de altă parte cu vârstnicii, cu cei care întemeiază familii, pentru a-i povăţui şi pentru a le reda bucuria împreună vieţuirii cu Dumnezeu. Cuvântul este întotdeauna îndemnător, sprijinitor, el face loc lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu Însuşi este prezent în cuvintele catehetice ale preotului. Am transmis deja şi am discutat, în întâlnirile noastre cu preoţii, că misiunea catehetică este nedespărţită de Sfintele Taine. Cuvântul se descoperă în adevărata lui dimensiune în momentul în care credinciosul se împărtăşeşte cu Sfintele Taine, participă duminica la biserică, ascultă Cuvântul, îl ia în inima sa şi abia atunci rodeşte întru răbdare, cum spune Mântuitorul”, a adăugat Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Ivan.

Proiectul catehetic „Cuvântul adevărului” a fost lansat în luna martie 2021 şi se desfăşoară cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. Proiectul se derulează pe o perioadă de trei ani şi se adresează preoţilor din parohiile aflate în cuprinsul Arhiepiscopiei Craiovei. Scopul proiectului este de a dezvolta în Arhiepiscopia Craiovei, la nivelul celor şase protoierii, mai multe centre catehetice parohiale, pentru a se desfăşura activităţi catehetice. Printre obiective se numără: pregătirea, în decursul celor trei ani, a unui număr de 100 de preoţi din cele şase protoierii, înfiinţarea de minim 90 de centre catehetice parohiale și editarea şi tipărirea unei foi catehetice „Foaie de învăţătură ortodoxă”.

Gabriela Firu