Maica Vartolomeia Popovici de la Schitul Cioclovina de Sus a fost prohodită

Evenimente In memoriam

Obştea de maici a Mănăstirii Tismana a condus pe ultimul drum pământesc pe monahia Vartolomeia Popovici de la Schitul Cioclovina de Sus, duminică, 11 aprilie, după Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, trecută la Domnul vineri, 9 aprilie 2021, după o suferință îndelungată.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească la ctitoria Sfântului Nicodim de la Tismana, iar după Sfânta Euharistie, ierarhul mehedințean a săvârșit slujba înmormântării pentru maica Vartolomeia, pustnica de la Schitul Cioclovina de Sus, împreună cu Părintele Arhimandrit Vladimir Dărângă, Mare Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Craiova, dar și cu alți slujitori veniți la Tismana pentru a se ruga lui Dumnezeu să odihnească sufletul roabei sale în corturile drepților. La final, trupul maicii a fost aşezat spre veşnică odihnă în cimitirul mănăstirii.

La finele slujbei, Părintele Episcop Nicodim a ţinut un cuvânt de mângâiere pentru cei de faţă, monahi, monahii sau simpli credincioşi care au preţuit-o pe preacuvioasa maică stareţă Vartolomeia. „Întru această zi în care Biserica Ortodoxă prăznuiește Duminica Sfântului Ioan Scăraru și îl pomenim pe cel care a fost ctitor al Mănăstirii Cernica, dar și Episcop al Râmnicului, pe Sfântul Ierarh Calinic, prin binecuvântarea Înalpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, ne-am rugat Preamilostivului Dumnezeu, aici, la cea mai însemnată și cunoscută ctitorie a Sfântului Nicodim de la Tismana, pentru cea care a fost maica Vartolomeia Popovici, cunoscută nu doar de obștea acestei mănăstiri, ci și de foarte mulți preoți și credincioși. S-a îndeletnicit cu rugăciunea și a primit pe cei care au dorit să primească cuvânt de folos, primind de la Dumnezeu darul de a odihni, de a liniști și de a mângâia pe cei care au urcat până la Cioclovina de Sus, acest dar fiind foarte mare. Avea rugăciunea lui Iisus și împlinea cuvintele Sfântului Ioan Scărarul: ˂˂Biruiți pe vrăjmași cu puterea numelui lui Iisus, fiindcă nu este altă armă mai mare în cer și pe pământ˃˃. Cu această armă, cu rugăciunea inimii, maica a reușit să aibă liniște sufletească și să se roage cu toată evlavia și cu toată ființa ei. […] Îi aducem mulțumire și Slavă lui Dumnezeu și Îl rugăm ca preacuvioasa maică și sufletul ei să ajungă cu drepții în Împărăția cerurilor și să fie aşezată laolaltă cu sfinții, cuvioșii şi drepţii care au trecut din viața aceasta în Împărăția veșnică. Așadar, să ne rugăm pentru ca sufletul monahiei Vartolomeia să fie primit în veşnicele locaşuri, iar pomenirea ei din neam în neam să fie veşnică! Amin!” a spus Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Stehaiei.

Monahia Vartolomeia Popovici s-a născut la data de 11 noiembrie 1938 în localitatea Bucium, județul Iași, absolvind școala elementară în satul Vânători, orașul Focșani, județul Vrancea. În 1956 s-a hotărât să meargă la mănăstirea Tismana și să-i fie mireasă Mântuitorului Hristos. Deși în acea perioadă se deschideau fabrici, creându-se astfel numeroase locuri de muncă, ea a ales să slujească lui Dumnezeu, însă în urma nemilosului ordin de dare afară a călugărilor din mănăstiri, decretul nr. 410 din anul 1959, a fost nevoită să părăsească mănăstirea și să se angajeze la I.A.S. Popești-Leordeni, pentru a-și putea duce traiul de zi cu zi. În 1975 a revenit la mănăstirea Tismana, împreună cu sora sa mai mică, Iulia, (acum maica Iustina stavrofora, stareța Mănăstirii Sfânta Ana-Orșova, Mehedinți), fiind călugărită în anul 1982. De-a lungul timpului, preacuvioșia sa a primit mai multe ascultări, atât în cadrul Centrului Eparhial al Mitropoliei Olteniei, cât și la mănăstire, iar în vara anului 1998 a hotărât să se retragă la Schitul Cioclovina de Sus, ducând viață de anahoret. În anul 2013 a trecut printr-o grea încercare, purtând o grea suferință timp de șase luni, iar după ce a trecut peste această încercare, s-a reîntors la Cioclovina, unde a rămas până în 2018, când a revenit la mănăstirea Tismana din cauza unei suferințe, dându-și obștescul sfârșit la data de 9 aprilie 2021.

(Marian Gherghinescu)