Trei noi volume de teologie patristică

Evenimente

 Între cele mai recente apariţii editoriale care au văzut lumina tiparului la Editura Mitropolia Olteniei se numără trei volume ale părintelui conf. univ. dr. Constantin Băjău, intitulate: „Studii de teologie patristică. Din învăţătura Sfinţilor Părinţi”. O veritabilă Opera Omnia a studiilor şi cercetărilor patristice publicate de părintele profesor, trei lucrări ce constituie o importantă unificare de teme de cercetare, folositoare tuturor iubitorilor de teologie.

Cele trei volume de studii şi articole (I – 366 pp.; II – 296 pp.; III – 343 pp.) au fost recent publicate cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, care a semnat şi Cuvântul înainte. „Autorii a­su­pra cărora s-a oprit în preocupările sale de studiu pr. conf. dr. Constantin I. Băjău au trăit începând cu veacul al doilea, fiind urmaşii vrednici ai Sfinţilor Apostoli şi apoi apologeţi neîntrecuţi ai creştinismului, în limba greacă, dar şi în limba latină. Sunt martori care L-au mărturisit pe Hristos cu preţul sângelui lor, dar sunt şi mari ierarhi, autorităţi ale vieţii bisericeşti a timpului. Ortodoxia vieţii lor este dovedită nu numai prin lucrările ce ne-au rămas de la aceştia, ci şi prin recunoaşterea lor de către contemporani, consemnată de istoria bisericească. Sunt autorităţi ale timpului, la care contemporanii lor s-au raportat, mai ales în ce priveşte învăţătura de credinţă. Autoritatea teologică s-a păstrat şi în zilele noastre, când aproape că nu se poate întocmi o lucrare teologică fără argumente luate din operele patristice. De aceea, părintele Constantin I. Băjău a insistat în studiile sale mai puţin asupra vieţii lor, accentuând moştenirea teologică, despre care noi spuneam că este un tezaur nepreţuit, ce trebuie valorificat cât mai deplin” (vol. I, p. 7).

În prefaţa primului volum, autorul aduce o serie de lămuriri necesare cu privire la conţinutul trilogiei sale. Se aminteşte în acest sens că pentru aprofundarea teologiei patristice ca disciplină de studiu „sunt necesare deopotrivă cunoştinţe istorice, filologice şi filosofice. Sfinţii Părinţi au fost ei înşişi personalităţi complexe, cu cunoştinţe vaste, din toate domeniile ştiinţei umane a timpului lor” (p. 8). Ierarhizarea conţinutului s-a făcut după criteriul cronologic al activităţii didactice şi academice a pr. dr. Constantin Băjău. Autorul menţionează: „Lucrările publicate în primul volum sunt rodul studiului meu din vremea când am lucrat cursurile de doctorat şi de la începutul activităţii didactice, ca asistent universitar (partea I), şi din perioada activităţii mele ca lector universitar (partea a II-a). Volumul al doilea adună lucrări publicate în perioada activităţii de conferenţiar, până la obţinerea atestatului de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat în teologie. Volumul al treilea cuprinde lucrări publicate după această etapă, inclusiv în limbile engleză şi franceză” (vol. I, p. 9).

Cele trei volume de studii de teologie patristică, oferite tuturor celor interesaţi de părintele profesor Constantin Băjău, constituie fără îndoială o contribuţie esenţială în contextul teologic contemporan.

Pr. Ioniţă Apostolache