Proiect ROSE la Facultatea de Teologie din Craiova

Evenimente

În perioada 12 iulie – 25 iulie, la Facultatea de Teologie din Craiova se va desfășura, în cadrul proiectului privind învățământul secundar ROSE, şcoala de vară cu titlul „Artă, Cultură, Spiritualitate”.  Timp de două săptămâni, 26 de elevi de la două licee din Oltenia, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Nicolae” din Râmnicu Valcea și Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu, vor desfășura on-line activități specifice care să stimuleze și să atragă elevii: activități de consiliere profesională și orientare în carieră, ateliere de lucru în domeniul dezvoltării personale, cursuri de specialitate din domeniul spiritualității și al artelor plastice, ateliere de lucru în domeniul Artelor plastice și workshop-uri artistice, vizite de studiu la Complexul Brâncuși din Târgu Jiu și la Mănăstirile Tismana și Lainici din judeţul Gorj, activități extracurriculare care presupun prezentarea ofertei educaționale a Universității din Craiova și a Facultății de Teologie Ortodoxă, precum și vizitarea obiectivelor culturale din municipiul Craiova și din proximitatea acestuia (Muzeul de Artă, Muzeul Olteniei din Craiova, Casa Băniei, Mânăstirile Coșuna și Jitianu etc.). Scopul activităților didactice, remediale și extracurriculare prevăzute în cadrul Școlii de vară este de a motiva elevii să finalizeze studiile liceale și de a se orienta apoi spre Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, specializările Artă Sacră, Arte Plastice și Teologie Ortodoxă Pastorală. Activitățile propuse contribuie la îndeplinirea obiectivului general al proiectului și anume atragerea elevilor din liceele regiunii Sud-Vest Oltenia către un învățământ superior de calitate și facilitarea accesului acestora la învățământul terțiar din domeniul Artelor Plastice al Universității din Craiova, prin intermediul Facultății de Teologie Ortodoxă.

Pr. Ioniţă Apostolache