Absolvenţii Facultăţii de Teologie din Craiova au depus Jurământul de Credinţă

Evenimente

Absolvenţii Facultăţii de Teologie din Craiova, Secţiile Teologie Ortodoxă Pastorală, Arte Plastice şi Artă Sacră, din cadrul Universităţii din Craiova, promoţia 2021, au depus miercuri, 7 iulie, Jurământul de Credinţă faţă de Biserica Ortodoxă. Evenimentul a avut loc în cadrul unei festivităţi oficiate la Facultatea de Teologie din Craiova, la care au participat preoţi, părinţi profesori şi diaconi. La festivitate au mai participat părinţi, rude şi apropiaţi ai proaspeţilor absolvenţi.

La final, Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian Maziliţa a transmis cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, alături de gândul de rugăciune si de permanentă purtare de grijă pentru toţi fii acestei eparhii. Totodată, Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian Maziliţa a transmis tinerilor absolvenţi cuvântul de felicitare din partea Părintelui Decan al Facultăţii de Teologie din Craiova, Pr. Conf. Univ. Dr. Răzvan Stan, şi invitaţia de a urma programele de Master şi Doctorat ale Facultăţii de Teologie din Craiova. În continuare, Pr. Lect. Univ. Dr Adrian Maziliţa le-a vorbit absolvenţilor Facultăţii de Teologie despre importanţa misiunii pe care şi-au asumat-o prin acest Jurămînt.

„Ne aflăm într-un moment binecuvântat, atât profesorii, cât şi absolvenţii Facultăţii noastre de Teologie se bucură de roadele muncii lor. Ne-am rugat în această slujbă de mulţumire, i-am mulţumit lui Dumnezeu pentru binefacerile aduse asupra noastră, asupra profesorilor, cât şi asupra voastră, a studenţilor şi absolvenţilor Facultăţii noastre. Aşadar, este un moment de bucurie, dar este şi un moment de chemare la responsabilitate, prin jurământ, şi mai ales de conştientizare a misiunii la care suntem chemaţi ca absolvenţi ai Facultăţii de Teologie. Jurământul făcut după voia lui Dumnezeu este ca o slujbă făcută după voia lui Dumnezeu, pentru că prin Jurământ îl recunoaştem pe Dumnezeu că El este Atotştiutor şi că este Atotprezent. De aceea suntem datori să ţinem Jurământul. În momentele importante ale vieţii noastre, cum este acesta, cum este Jurământul din Taina Sfintei Preoţii, când preotul jură înaintea lui Dumnezeu că va duce o viaţă morală şi că va fi model pentru turma încredinţată lui spre păstorire, Îl ia pe Dumnezeu ca martor la acest lucru, şi ca ajutător şi Ocrotitor în lucrarea pe care o începe. În lumina aceasta trebuie să înţelegem gestul pe care suntem chemaţi să îl facem acum, acela al depunerii Jurământului, pentru că Jurământul este asemeni unei rugăciuni, este o invocare evlavioasă şi cucernică a lui Dumnezeu, a numelui lui Dumnezeu ca să fie împreună cu noi, să nu ne lase, să ne dea putere ca să ducem această misiune care ni se încredinţează la bun sfârşit”, a subliniat Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian Maziliţa, din cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova.

Gabriela Firu