Noi promovări la Facultatea de Teologie din Craiova

Evenimente

Facultatea de Teologie din Craiova a găzduit joi, 15 iulie, examenele de promovare pe posturile de conferenţiar universitar, lector universitar şi asistent universitar a următoarelor cadre didactice: lect. univ. dr. Mihai Iulian Constantinescu, la catedra de Drept Canonic şi Administraţie Bisericească, asist. univ. dr. Victor Şapcă, la catedra de Muzică Bisericească şi pr. asist. univ. dr. Mădălin Petre, la catedra de Teologie Dogmatică. Astfel, lect. univ. dr. Mihai Iulian Constantinescu a prezentat activitatea academică şi proiectul de dezvoltare profesională în faţa unei comisii din care au făcut parte specialişti în Drept Canonic de la Facultăţile de Teologie din Bucureşti şi Sibiu: pr. prof. univ. dr. Nicuşor Beldiman, arhid. prof. univ. dr. George Grigoriţă şi pr. conf. univ. dr. Irimie Marga. Asist. univ. dr. Victor Şapcă a prezentat prelegerea cu titlul „Axionul în literatura psaltică românească din secolele XIX-XX”, iar pr. asist dr. Ştefan Mădălin Petre a dezvoltat tema „Evenimentul Cincizecimii şi începutul misiunii apostolice”. În urma probelor de evaluare şi a prezentării proiectelor de cercetare, toţi cei trei candidaţi au fost promovaţi în posturile scoase la concurs.

 

Pr. Ioniţă Apostolache