Sprijin pentru copii în Parohia Malu Mare

Evenimente

Parohia Malu Mare din judeţul Dolj derulează proiectul social „Lăsaţi copiii să vină la Mine!”, adresat copiilor care provin din familii aflate în dificultate. În cadrul proiectului, 34 de copii din Parohie beneficiază de o serie de servicii sociale, educaţionale şi sunt implicaţi în activităţi recreative, aceştia fiind selectaţi în parteneriat cu Şcoala „Ing. Ionete Aurelian” din localitatea Malu Mare.

„Este un proiect local şi avem ca obiective educarea copiilor în spiritul valorilor moral-creştine, cunoaşterea învăţăturii Bisericii Creştin-Ortodoxe, dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba română, dezvoltarea gândirii logice, îmbogăţirea cunoştinţelor de cultură generală, reducerea abandonului şcolar, dezvoltarea abilităţilior practice, a spiritului de iniţiativă, a lucrului în echipă, însuşirea unor rugăciuni adecvate particularităţilor de vârstă ale copiilor şi nivelului lor de înţelegere. De menţionat că avem copii începând cu grupa pregătitoare, adică de la vârsta de 7 ani până la vârsta de 14 ani. Avem un număr de peste 24 de voluntari, dintre care foarte multe cadre didactice, reprezentanţi ai comunităţii locale şi membri ai comunităţii locale”, a subliniat Pr. Ion Pungociu, parohul Bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din localitatea Malu Mare.

În cadrul proiectului, în fiecare zi de duminică, după săvârşirea Sfintei Liturghii, voluntarii, alături de Pr. Ion Pungociu, îi implică pe copii în activităţi cu rol în dezvoltarea abilităţilor practice şi creative. Printre activităţi, amintim, pe lângă orele de sprijin la materii şcolare, o serie de ateliere de creaţie prin tehnici precum decupaj, modelare, pictură etc. Totodată, copiii au primit cu mai multe ocazii daruri, prin implicarea credincioşilor şi a unor companii.

Proiectul „Lăsaţi copiii să vină la Mine!” a fost demarat în anul 2017. Beneficiarii proiectului sunt copii care provin din familii cu situaţie materială precară, copii care au părinţi plecaţi în străinătate, care provin din familii monoparentale sau orice situaţie de dificultate, în care pot fi sprijiniţi.

De-a lungul timpului, Parohia Malu Mare a încheiat o serie de parteneriate pentru ajutorarea celor mici, printre care menţionăm parteneriatul cu Asociaţia Vasiliada şi cu Centrul social „Aripi de Lumină” al Arhiepiscopiei Craiovei, în cadrul căruia copiii au vizitat, gratuit, o serie de instituţii de cultură din Craiova.

Gabriela Firu