„Sărbătoarea «Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul» este un eveniment al muceniciei pentru dreptate”

Evenimente

Interviu cu Preacucernicul Părinte Lector univ. dr. Ion Sorin BORA, Directorul Departamentului de specialitate al Facultăţii de Teologie din Craiova:

-Reporter prof. dr. Vasile Gogonea: Preacucernice Părinte Profesor, aş dori să ne vorbiţi despre semnificaţia praznicului „Tăierii capului Sf. Ioan Botezătorul”  în calendarul nostru creştin-ortodox!

– Lector univ. dr. Ion Sorin Bora: Sărbătoarea «Tăierii capului Sf. Ioan Botezătorul» este una specială, fiind  însemnată în calendarul sfârşitului Anului bisericesc, o zi de post care aminteşte despre un eveniment deosebit din vremea Mântuitorului Iisus Hristos, atunci când «prietenul Mirelui», cum este numit Sf. Ioan Botezătorul, trece din viaţa aceasta în viaţa cea veşnică! Pentru această trecere, avem şi multe lucruri de spus, dar, în primul rând, să ne amintim de eveniment, pentru că orice sărbătoare este un prilej de amintire şi este necesar să explicăm ceea ce s-a întâmplat la vremea respectivă!

Reporter: Prin urmare, am putea spune că este un eveniment destul de trist în istoria creştinismului?

Lector univ. dr. Ion Sorin Bora: În istoria creştinismului este un eveniment trist, aşa cum ne gândim la evenimentele care arată creşterea bisericii cu jertfe şi cu sacrificii ale martirilor, pentru că jertfa are această semnificaţie de suferinţă şi de trecere cu durere, dar are şi semnificaţia bucuriei, aşa cum este şi Învierea Domnului, pentru că nu ne putem gândi la Înviere, fără să ne gândim cu profunzime sufletească la Sfintele Pătimiri ale Domnului, la răstignire şi la punerea sa în mormânt! Această tristeţe este asociată cu nădejdea vieţii celei de veci, dar, pentru viaţa noastră de zi cu zi, e bine să vedem cum este omul fără Dumnezeu şi fără credinţă, dar, mai ales, cum este omul care are credinţa în Dumnezeu!

,,Sfântul Ioan Botezătorul a încercat să schimbe oamenii din vremea sa şi să le dea acest «dar» al Botezului, pe lângă darul învăţăturii”!

Reporter: În ce măsură este şi un eveniment al jertfei şi al muceniciei?

Lector univ. dr. Ion Sorin Bora: Este un eveniment al muceniciei pentru dreptate! Pentru că Sf. Ioan Botezătorul s-a dus la regele său ca să-l mustre, dar nu s-a dus ca să-l mustre şi să fie bucuros pentru că «i-am zis-o şi pe asta!», ci s-a dus ca să-l schimbe în conduita lui, a încercat să schimbe un om care era reprezentativ pentru popor, pentru că nu schimba orice om! Cu schimbarea lui Irod, Sf. Ioan putea să schimbe şi alţi oameni care trăiau la fel de păcătos, cu o viaţă neplăcută Lui Dumnezeu! Într-un fel este să păcătuiască un om oarecare, şi în alt fel este să păcătuiască un conducător de ţară, cel care are puterea exemplului!

 –Reporter: Deci, Sf. Ioan Botezătorul a încercat să schimbe un comportament, dar, mai mult, o mentalitate păcătoasă!

Lector univ. dr. Ion Sorin Bora: Aşa este, pentru că a încercat să schimbe oamenii din vremea sa! A încercat să le dea acest «dar» al Botezului, pe lângă darul învăţăturii! Pe unii i-a mustrat cu mai puţine cuvinte grele, altora le-a spus mai multe! Pe om, e mai greu ca să-l schimbi din drumul său care este greşit şi larg, pentru că largă este calea care duce la pierzare! Pentru că atunci Sf. Ioan i-a mustrat şi pe farisei cărora le-a spus «pui de vipere», oameni care aveau o poziţie morală…

Reporter: Ca şi o poziţie socială, fiind mai marii templelor, deci, oameni bogaţi!

Lector univ. dr. Ion Sorin Bora: Sfântul Ioan a încercat să le schimbe mintea oamenilor de toate categoriile sociale, iar Irod avea o viaţă cu totul şi cu totul imorală, iar dacă Irod n-a venit la râul Iordanului, Sf. Ioan s-a dus la Irod ca să-i spună că «S-a apropiat Împărăţia cerurilor» şi nu mai este timp ca să trăiască după voia lui, deci a voit ca să-l schimbe, pentru că putea fi schimbat, în ultimă instanţă, mai ales că adesea, Irod îi da ascultare Sfântului Ioan! Iar, pentru că «oamenii sunt supt vremi», cum spune cronicarul, să nu uităm că şi atunci erau boli contagioase, era lepra, erau şi împotriviri faţă de Cuvântul Lui Dumnezeu!

  –Reporter: Pentru cei care nu cunosc ceea ce s-a petrecut în palatul regelui Irod, vă rog să prezentaţi, pe scurt, evenimentul care a culminat cu tăierea capului Sfântului!

Lector univ. dr. Ion Sorin Bora: Deci, Sf. Ioan Botezătorul a mers la regele Irod ca să-i spună că nu este bine a trăi cu femeia fratelui său, Irodiada, câtă vreme acesta trăieşte, însă regele l-a închis în temniţă, cu toate că adesea îl chema pe sfânt, îl asculta, până cădea pe gânduri! În ziua de naştere a regelui, când era petrecere la palat, diavolul a pus gând rău în sufletul Irodiadei, după ce Salomeea, fiica Irodiadei, a făcut un joc plăcut regelui, dar cu miză! Atunci, regele a făgăduit în faţa tuturor şi a jurat că îi va da orice, până la jumătate din regatul său! La îndemnul mamei sale, Salomeea a cerut capul Sf. Ioan Botezătorul, fără să ceară un alt lucru sau chiar o educaţie aleasă! Aşadar, Salomeea a cerut viaţa Sfântului, pe care Irodiada îl voia mort cu orice preţ! Irod, ameţit de aburul beţiei, trimite un călău care să aducă pe o tipsie de argint capul Sfântului Ioan Botezătorul, aşa cum ceruse Salomeea la îndemnul Irodiadei. Cu alte cuvinte, Irod a poruncit să se taie capul Sfântului, pentru că acesta îl îndemna pe rege să meargă pe calea cea bună!

,,Când vorbim despre jertfa unui sfânt, acel sfânt îşi duce sufletul său înaintea Lui Dumnezeu”!

Reporter: Părinte Profesor, de ce apare cu aripi, în unele picturi, Sf. Ioan Botezătorul?

Lector univ. dr. Ion Sorin Bora: Icoanele bisericeşti îl redau pe Sf. Ioan Botezătorul cu aripi specifice îngerilor, pentru că a dus o viaţă îngerească, a trăit în pustie, fiind luat ca ocrotitor de către mulţi monahi şi multe monahii care duc o viaţă pustnicească! Atunci când vorbim despre jertfa unui sfânt, acel sfânt îşi duce sufletul său înaintea Lui Dumnezeu, aşa cum un om credincios îşi dedică viaţa Lui Dumnezeu! Aşa cum ducem noi pâine în altar şi o sfinţim, în acelaşi mod şi sfinţii îşi aduc viaţa înaintea Lui Dumnezeu!

Reporter: Aşadar, icoana creează o legătură puternică între om și Dumnezeu şi există o dimensiune obiectivă a limbajului icoanei, dar și o dimensiune cu totul personală!

Lector univ. dr. Ion Sorin Bora: Ştim că în Icoana «Deisis» a Dreptului Judecător, Maica Domnului şi Sf. Ioan Botezătorul sunt de-a dreapta şi de-a stânga Mântuitorului Hristos, pentru că aceasta este  icoana rugăciunii şi ocrotitoarea celor aflaţi în primejdii, pentru ca Dumnezeu să mai dea răgaz lumii, chiar dacă în lume sunt atâtea păcate!

 – Reporter: Această sărbătoare reprezintă un eveniment pe care îl socotim tragic sau o sărbătoare în care creştinii prăznuiesc împreună pentru comemorarea unui sfânt, ca la o sărbătoare obişnuită?

Lector univ. dr. Ion Sorin Bora: Este o sărbătoare, pentru că o avem însemnată în calendar cu cruce roşie şi se oficiază Sfânta Liturghie, cu toate că ne gândim din perspectivă istorică la tragismul unui asemenea eveniment! Sărbătoarea înseamnă conservarea amintirii unui eveniment pentru a ne face părtaşi în chip tainic, pentru a simţi duhovniceşte că suntem prezenţi la evenimentul respectiv! Pentru noi, în calitate de creştini, vorbim despre o sărbătoare importantă!

Reporter: Preacucernice Părinte, în această zi de sărbătoare, la Târgu-Cărbuneşti, am sărbătorit şi Hramul Mănăstirii «Cămărăşeasca», având praznicul Sfântului Ioan Botezătorul, deci o zi în care Dumnezeu îi cheamă pe credincioşi la rugăciune!

Lector univ. dr. Ion Sorin Bora: Aşa este, suntem binecuvântaţi de Dumnezeu cu o mănăstire de maici, obştea fiind păstorită de către Maica Stareţă Monahia Cristofora Drăghici, unde măicuţele se roagă pentru oraşul nostru, pentru judeţ şi pentru întreaga ţară! E bine să se ştie că în ziua hramului, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, preoţi ai oraşului, împreună cu preoţi din protopopiatul Târgu-Cărbuneşti şi cu alţi preoţi din Arhiepiscopia Craiovei, au slujit Sfânta Liturghie!

Reporter: Ce învăţătură deosebită putem desprinde din modelul de sfinţenie al Sf. Ioan Botezătorul?

Lector univ. dr. Ion Sorin Bora: Dacă Sf. Ioan Botezătorul a mers la acei oameni răi ca să-i schimbe şi să-i facă mai buni, înseamnă că şi noi trebuie să mergem la Sf. Ioan Botezătorul, ca să plinim această mijlocire a sa, dar ca să plinim şi puterea lui Dumnezeu peste greutăţile, peste bolile şi peste necazurile care se abat asupra noastră!

Profesor dr. Vasile Gogonea