Jertfa mărturisitoare a eroilor români peste veacuri

Evenimente

Credinţa ortodoxă strămoşească, libertatea şi demnitatea poporului român au fost mărturisite şi apărate de oameni pentru care Dumnezeu a îngăduit darul neuitării. Aceştia sunt eroii neamului nostru, oglinzi nemuritoare de credinţă, nădejde şi dragoste curată înaintea cărora trebuie să stăm astăzi cu luare aminte. Generalii marelui domn al unităţii noastre, Mihai Viteazul, păstoresc şi astăzi idealuri măreţe, reînviate prin dragostea, patriotismul şi credinţa nestrămutată a unor oameni de suflet.

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” a fost închinată, în judeţul Dolj, „Fraţilor Buzeşti”. De trei decenii, purtând cu cinste blazonul înaintaşilor, membrii asociaţiei mărturisesc în Cetatea Băniei dragostea pentru faptele de vitejie ale înaintaşilor, îngrijindu-se îndeaproape de monumentele funerare, prin organizarea de evenimente comemorative şi, nu în ultimul rând, prin însemnarea în scris a faptelor de arme şi de vitejie din trecutul glorios al poporului nostru. 

„O epopee a luptei pentru independență”

Colonelul în rezervă Marinel Florescu, preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor (ANCE), filiala Dolj „Fraţii Buzeşti”, din Craiova, este preocupat permanent de valoarea comemorativă a soldaţilor români înregimentaţi în Oltenia, reuşind să scoată la lumină evenimente demne de istoria poporului nostru. Acesta consideră că „istoria românilor este o epopee a luptei pentru indepen­dență, pentru libertate și dreptate socială, o epopee marcată de jertfele eroilor căzuți, de suferințele și lacrimile înaintașilor noștri. În îndelungata lor istorie, românii nu au capitulat niciodată în fața vicisitudinilor istoriei, de fiecare dată s-au ridicat, au luat-o de la început și au reușit să asigure continuitatea pe meleagurile străbune, aici, în România. Prin stră­moșii lor existenți aici, în spațiul dintre Carpați, Dunăre și Marea Neagră, încă de la începuturile preistoriei și ale istoriei, românii au fost un popor iubitor de pace, care și-a apărat permanent glia strămoșească prin lupte și încleș­tări dramatice cu dușmanul, numărul eroilor căzuți însoțind fiecare victorie obținută cu mari sacrificii umane. Ovidiu, poetul roman exilat la Tomis, Constanța de azi, ne-a transmis prin versurile sale că #dacii erau nemuritori$ și lucrau pământul #cu o mână pe coarnele plugului, iar cu cealaltă mână țineau arma de luptă!$. Eroii românilor sunt toți cei care, în decursul timpului, prin lupta și jertfa lor supremă, au contribuit la păstrarea independenței, a credinţei și suveranității statului (indiferent în ce epocă istorică), la păstrarea limbii și tradițiilor de trai ale națiunii române. Eroi sunt toți cei care și-au închinat viața pentru libertate, credinţă, dreptate națională și socială”.

„Inventar” al jertfei eroilor români 

Una dintre priorităţile ANCE a fost reafirmarea adevărului istoric prin care eroii neamului românesc să-şi câştige locul meritat în conştiinţa naţională. Fiecare eveniment se găseşte consemnat în scris în revista asociaţiei, împărtăşindu-se pedagogic tinerilor elevi sau studenţi din Cetatea Băniei. În interacţiunea cu preşedintele Marinel Florescu sunt aproape nelipsite introducerile istorice despre faptele de vitejie ale înaintaşilor. Numărul celor căzuţi pe câmpurile de luptă este, de asemenea, prioritar, fiecare cimitir al eroilor români din ţară şi de peste hotare găsindu-se astăzi inventariat în documentele asociaţiei.

„Pe toată perioada Războiului de Independenţă din 1877 au murit, dispărut sau au fost răniți circa 10.000 de ostași, ceea ce înseamnă un sacrificiu mare față de cei 58.000 de ostași români participanți la operațiunile militare. În timpul Primului Război Mondial (1914-1918), când tributul românesc de jertfe a fost în jur de 800.000 de morți, răniți ori dispăruți, România s-a situat pe locul 2 după Franța la victime ale războiului. În cadrul celei de-a doua conflagrații mondiale, care a durat 1.421 de zile, de la 22 iunie 1941 până la 12 mai 1945, participarea României a cunoscut două etape: de la 22 iunie 1941 până la 23 august 1944, Campania din Est, când România a aderat la Axa Berlin-Roma-Tokio și a participat alături de Germania la războiul antisovietic, aruncând în luptă Armatele 3 și 4, cu 12 divizii, alte brigăzi independente și tehnică militară, printre care și 672 de avioane. În Campania de Est au pierit pe câmpul de luptă 624.740 militari, soldați, subofițeri și ofițeri. Numai la Stalingrad, din 251.516 militari, cât avea Armata a 3-a, au scăpat doar 3.160, iar din Armata a 4-a (din care trei divizii au fost distruse complet) s-au salvat din încercuire doar 73.062 de oameni. De la 23 august 1944 și 12 mai 1944 au fost angajați în luptă, împotriva fascismului german și ungar, 538.586 de români din care peste 170.000 au căzut eroic pe câmpul de luptă. Nu-i vom uita niciodată nici pe eroii noştri care și-au pierdut viața sub drapelul tricolor în teatrele de operațiuni din Irak și Afganistan, și nici pe eroii Revoluției din 1989. Nu cred că mai există un alt popor, precum cel român, atât de greu încercat, care în decursul existenței multimilenare, prin strămoșii săi, să fi avut atâtea jertfe de vieți ome­nești, atâția eroi căzuți cu arma în mână în lupta pentru țară şi neam. Toți cei care au căzut pe câmpul de luptă, dar și veteranii care s-au întors acasă, purtându-și cu mândrie medaliile și deco­rațiile, sunt eroii neamului nostru”, afirmă Marinel Florescu.

Trei decenii de activitate 

Cele trei decenii de activitate comemorativă şi de slujire a ­memoriei înaintaşilor în cadrul ANCE „Regina Maria”, filiala Dolj „Fraţii Buzeşti”, însumează în sine o istorie a cultului eroilor din Oltenia. „În cei 30 de ani de la reluarea activității, filiala Dolj «Frații Buzești» a Asociației Naţionale Cultul Eroilor a desfă­șurat în școli și în localități ale județului Dolj și din alte zone ale țării, precum și în afara ţării, activități specifice pentru a cultiva în rândul populației dragostea și atașa­mentul față de România și idealurile sacre ale poporului român, respectul față de simbolurile și valorile naționale, recunoștința față de înaintașii noștri care s-au jertfit pentru apărarea gliei străbune, a indepen­denței, integrității și suveranității naționale. Pentru a promova și populariza imaginea filialei Dolj «Frații Buzești», atât în plan local, cât și la nivel na­țional, s-a simțit nevoia editării propriei publicații (revistă), intitulată «Oltenia eroică», primul număr apărând în anul 2011”, sub­liniază preşedintele Florescu.

Între cei implicaţi în proiectele ANCE, pe parcursul celor trei decenii de activitate, s-au numărat oameni de seamă, în majoritate membri în rezervă ai Armatei Române, între care colonelul Zenobie, primul preşedinte, şi colonelul Ion Mihalcea (veteran de război), prim-vicepreședinte. Între membrii de onoare se numără scriitorul Petre Gigea, fost ministru și ambasador, și colonelul (rtr) Grigore Păsărin, fost președinte al filialei. Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Asociaţia Cultul Eroilor, filiala Dolj, a primit ­îndrumarea duhovnicească a ­părintelui Cristian Grecu, preot slujitor la Biserica „Eroii neamului” din Craiova.

Patrimoniul asociaţiei

„Filiala județeană Dolj «Frații Buzești» are până în prezent 88 de subfiliale. Dintre acestea se remarcă, prin activitatea desfă­șurată, subfilialele noastre din Băilești, Calafat, Plenița, Afumați, Ișalnița, Brădești, Coțofenii din Față, Pielești, Malu Mare și lista poate continua. Patrimoniul eroic al județului Dolj este constituit din: 73 de cimitire de onoare ale eroilor, 46 de morminte individuale și 137 de monumente ale eroilor din care 7 au fost construite după anii 1990 (la Filiași, Lipovu, Urzicuța, Afumați, Grecești, Ișalnița și Băilești), cu efortul ­financiar al primăriilor, contri­buția sponsorilor și locuitorilor din localitățile respective. În cei aproape 30 de ani de existență, Biroul Executiv al filialei, în colaborare cu școli gimnaziale, licee, colegii și grupuri școlare, a reușit să constituie peste 200 de cercuri «Cultul eroilor», continuând și în acest mod să sădească şi să dezvolte în mintea și în sufletul tinerilor respectul pentru istoria noastră, pentru trecutul nostru glorios de luptă și pentru eroii neamului românesc”, precizează colonelul Marinel Florescu.

Pr. Ioniţă Apostolache