Arhiepiscopia Craiovei și Facultatea de Teologie Ortodoxă, invitate la Salonul Național de Restaurare

Evenimente

În data de 11 octombrie 2021, Muzeul Olteniei a deschis sesiunea MATCONS 2021 și Salonul Național de Restaurare, ediția a XVI-a. Evenimentul a adunat specialiști acreditați în domeniul conservării și restaurării patrimoniului cultural. Arhiepiscopia Craiovei și Facultatea de Teologie din Craiova au fost invitate în calitate de parteneri și expozanți. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu, au fost expuse icoane de patrimoniu ale Arhiepiscopiei Craiovei. Delegați din partea instituției au fost Pr. Lect. Univ. Dr. Ion Reșceanu și Diac. Dr. Sorin-Grigore Vulcănescu.

Cuvântul de binecuvântare și de felicitare al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu a fost transmis organizatorilor evenimentului de către Diac. Sorin-Grigore Vulcănescu, cel care, în prima parte a intervenției, a menționat și colaborarea bogată a Muzeului Olteniei cu Arhiepiscopia Craiovei și cu Facultatea de Teologie și a apreciat însemnătatea evenimentului: „La cea de-a XVI-a ediție a Salonului Național de Restaurare este marcat un nou moment festiv pentru cele două domenii identitare ale Cetății Băniei: cultura și tradiția credinței strămoșești, reprezentate prin muzeul care, astăzi, a devenit viu și prin Biserica roditoare care s-a deschis în cetate. Amprenta religioasă a acestei întâlniri naționale, a omului cu arta, cu credința și cu identitatea sa, este marcată prin icoanele ce se află în patrimoniul Arhiepiscopiei Craiovei. Trei dintre icoanele expuse la Salonul Național au fost restaurate în cadrul Facultății de Teologie din Craiova, prin munca laborioasă și mărturisitoare a personalului Secției de restaurare”.

            Este vorba despre:

  1. Maica Domnului cu Pruncul, icoană pictată, în stil bizantin, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. Icoana face parte din patrimoniul Bisericii Sfântul Gheorghe Vechi din Craiova. Tehnica de execuție a icoanei este ulei/tempera grasă cu emulsie de ou pe suport de lemn cu strat de preparație. Restauratorii icoanei sunt Doamnele Stela Octavia Gherghina și Alexandrina Bădescu;
  2. Maica Domnului cu Pruncul, icoană pictată în secolul al XIX-lea, cu tehnică tempera pe suport de lemn, restaurată de Doamnele Maria-Mirabela Voica și Alexandrina Bădescu;
  3. Icoana Duminicii Tuturor Sfinților, tot din secolul al XIX-lea, ultimele două fiind din patrimoniul Muzeului Mănăstirii Jitianu, cu tehnică tempera grasă pe suport de lemn cu strat de preparație. Icoana a fost restaurată de Doamnele Monica Ristică și Alexandrina Bădescu.

Totodată, în cadrul Salonului au fost expuse, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu, și alte icoane valoroase ale Arhiepiscopiei Craiovei, și anume: Izgonirea din Rai, Uciderea lui Abel, Sfinții Dimitrie și Haralambie și Maica Domnului Hodighitria, de la Bisericile Sfântul Gheorghe Vechi și Sfântul Spiridon din Craiova.

În continuare, Diac. Vulcănescu a punctat „primordialitatea picturii bisericiești și a icoanelor pentru tradiția noastră ortodoxă, elemente definitorii pentru lăcașurile de cult și pentru credincioși și însemnătatea stilului bizantin și neoclasic în istoria artei religioase românești, când au fost pictate icoanele expuse (secolele XVIII-XIX). Pentru creștinii ortodocși, icoana este, așa cum afirma, Înaltpreasfinția Sa Irineu, Mitropolitul Olteniei, într-unul dintre cuvintele sale de învățătură: «Imaginea sfântului pe care o vedem cu ochii trupești ridicând în acelaşi timp ochii sufletești spre persoana sfântă din Împărăția lui Dumnezeu. Icoana înseamnă, în acest caz, ridicarea minții noastre de la cele pământeşti la cele cerești, de la cele de jos la cele de sus. Când ne rugăm la sfinții lui Dumnezeu, vedem cu privirea pământească icoana lor, în timp ce gândul ne este la Dumnezeu, la persoanele reprezentate în icoane, care sunt în ceruri. Ne rugăm, deci, cu buzele, cu ochii şi cu sufletul şi stăm în comuniune cu sfinţii închipuiți în Sfintele Icoane și cu persoana lor din ceruri. Tocmai pentru acest fapt, noi nu socotim icoanele nici idoli, nici lucruri pământeşti, ci le înțelegem ca lucruri duhovniceşti, pline de slavă dumnezeiască. Așa se face că pentru noi ortodocșii icoana este purtătoare de har, de Duh Sfânt, și are putere sfințitoare și tămăduitoare»”.

În cea de-a doua parte a cuvântării, Diac. Sorin Vulcănescu a prezentat cele trei icoane restaurate la Facultatea de Teologie din Craiova: „Icoanele ce au reprezentarea Maicii Domnului cu Pruncul sunt afirmații ale actului prin care Fiul lui Dumnezeu a luat ființă omenească și, totodată, o confirmare a maternității cognoscibile a Fecioarei. Mitropolitul Antonie de Suroj scoate în evidență un aspect important al identității acestei icoane: «Iar dacă te uiţi cu atenţie la icoană, vei vedea că Maica lui Dumnezeu ţinându-L pe Prunc nu priveşte niciodată la Prunc. Ea nu priveşte nici la tine, nici în depărtare, ci ochii îi sunt întotdeauna aţintiţi înlăuntrul ei. Ea se află în contemplaţie. Ea nu priveşte la obiecte. Iar tandreţea îi este exprimată de sfiiciunea mâinilor. Ea îl ţine pe Prunc fără a-L îmbrăţişa, îl ţine aşa cum cineva ar ţine ceva sfânt pe care îl aduce ca ofrandă, şi toată tandreţea, toată iubirea omenească sunt exprimate de Prunc, nu de mamă. Ea rămâne Maica lui Dumnezeu şi se poartă cu Pruncul nu de parcă ar fi Pruncul Iisus, ci Fiul lui Dumnezeu întrupat care S-a făcut Fiu al Fecioarei, şi El, fiind om adevărat şi Dumnezeu adevărat, îşi arată faţă de ea toată iubirea şi tandreţea omului şi a lui Dumnezeu – le arată atât faţă de mama Lui, cât şi faţă de creaţia Sa»”.

În ultima parte a prezentării au fost expuse detaliile icoanei Duminicii Tuturor Sfinților ce are în partea superioară pe Iisus Hristos, Cel Care binecuvintează cu ambele mâini de deasupra celor patru Evangheliști și a Sfinților Împărați Constantin și Elena. De o parte și de alta stau Maica Sa și Sfântul Ioan Botezătorul și, așezate simetric, sunt cetele îngerești și diferitele ierarhii de sfinți (apostoli, episcopi, mucenici și pustinici). „Unicitatea acestei icoane deosebite, în mulțimea reprezentării sfinților, a aureolelor acestora, a persoanelor înfățișate, este Numitorul lor Comun sau Axul Sfințeniei, Domnul nostru Iisus Hristos, Cel Unul Care pe toate le strânge în jurul Său, le sfințește și le armonizează prin actul prin care cele dumnezeiești le preiau pe cele omenești și le sfințesc”, a concluzionat Diac. Vulcănescu.

Expoziția este deschisă pentru publicul interesat în lunile Octombrie și Noiembrie. Mai multe detalii se regăsesc pe site-ul Muzeului Olteniei, unde, alături de program, se află și instrucțiunile referitoare la accesul și la măsurile luate în contextul pandemiei.

Pr. Ioniţă Apostolache