Slujire arhierească la Catedrala Mitropolitană din Craiova, de praznicul Sfintei Cuvioase Parascheva

Evenimente

Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost cinstită în mod deosebit joi, 14 octombrie, de preoţii şi credincioşii craioveni. La Catedrala Mitropolitană „Sfântul Dumitru” din Craiova, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. În cadrul Sfintei Liturghii, diac. Rusu Silviu Nicolae a fost hirotonit preot pe seama Parohiei „Sfântul Nicolae” – Castranova I, Protoieria Craiova Sud, iar teologul Lilă Tiberiu Nicu a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Trocheşti, Protopopiatul Băileşti.

La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu a rostit un cuvânt de învăţătură, exprimând bucuria duhovnicească a prăznuirii Sfintei Parascheva.

„În această zi, Biserica noastră Ortodoxă Română cinsteşte după cuviinţă pe Sfânta Preafericita Maica Parascheva. Din cântările de slujbă de la acest praznic al Sfintei Parascheva învăţăm virtuţile pe care Preacuvioasa Maică le-a săvârşit în viaţa ei, le-a practicat şi le-a îndeplinit. Sfânta Parascheva, din fragedă copilărie, a învăţat credinţa noastră creştin-ortodoxă de la părinţii ei, din Biserica de atunci şi, atât de mult a fost îndrăgostită de Mântuitorul Iisus Hristos, încât, la adolescenţă, ea a plecat din casa părintească fără să ştie nimeni şi s-a retras în ţinuturile pustii din Ţara Sfântă, unde a petrecut în mănăstirile de acolo în post şi rugăciune vreme îndelungată. Acolo şi-a sfinţit sufletul, mintea şi gândirea, toate aducându-le jertfă Mântuitorului Iisus Hristos. În aşa fel a fost viaţa Sfintei Parascheva, că Duhul Sfânt şi-a făcut lăcaş în sufletul şi în trupul său şi a ajuns la starea de nepătimire, de sfinţenie, de îndumnezeire, stare duhovnicească pe care sfinţii o ating prin grija Mântuitorului Iisus Hristos, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, şi astfel au ajuns să se nască pentru Împărăţia lui Dumnezeu, să fie cu totul sfinţi, binecuvântaţi şi încoronaţi de Mântuitorul Iisus Hristos cu cununa cea neveştejită a Împărăţiei Cerurilor. Deci, în aceste mănăstrii şi în aceste locuri, Sfânta a deprins rugăciunea neîncetată, pentru că a învăţat încă din momentul călugăriei ei că monahul este acela care are permanent mintea unită cu Dumnezeu, zi şi noapte trebuie să Îl pomenească pe Dumnezeu, să amintească acest Nume preaiubit şi scump”, a subliniat Părintele Mitropolit.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu i-a îndemnat pe credincioşi se ridice rugăciuni către Sfânta Cuvioasă Parascheva, care este „grabnic ajutătoare şi se roagă permanent lui Dumnezeu”.

„Cuvioasa Parascheva este sfântă, folositoare şi rugătoare lui Dumnezeu, iar cei care se roagă Sfintei Parascheva vor ajunge ca să se izbăvească de duhoarea păcatului şi a morţii. Sfânta Parascheva este grabnic ajutătoare şi se roagă permanent lui Dumnezeu. Oricine ridică rugăciuni la Sfânta Parascheva primeşte această bucurie dumnezeiască. Rugăm pe Sfânta Parascheva să ne ajute pe fiecare în parte şi să ne mângâie în necazurile noastre, să ne ferească  de tot necazul, de toate bolile şi suferinţele”, a spus în cuvântul de învăţătură Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

Gabriela Firu

Foto: Ionuț Stanciu