Sfântă Liturghie arhierească, de praznicul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil

Evenimente

În ziua prăznuirii Soborului Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, luni, 8 noiembrie, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit Sfânta Liturghie la altarul Catedralei Mitropolitane „Sfântul Dumitru” din Craiova, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de Grupul Psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” al Catedralei Mitropolitane din Craiova, dirijat de prof. dr. Victor Şapcă.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţia Sa a hirotonit în treapta de preot pe diac. Alecu Remus Adrian, pe seama Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Glodeni, Protoieria Târgu Jiu Nord. Un alt moment special l-a reprezentat hirotonia întru diacon a tânărului teolog Coşeraru Alexandru Ovidiu, pe seama Parohiei „Sfântul Nicolae” din localitatea Cetate, Protoieria Băileşti.

„Dintre toţi îngerii şi arhanghelii lui Dumnezeu, cei mai cunoscuţi sfinţi sunt Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Îi vedem în nenumărate locuri şi timpuri, atât în Vechiul Testament, cât şi în Noul Testament. Sfântul Arhanghel Mihail este acela care poartă de grijă, de apărare poporului lui Dumnezeu, este prezent în viaţa proorocilor, se arată marilor profeţi Isaia, Iezechiel, Ieremia, le descoperă tainele cereşti şi întotdeauna este gata ca un ostaş al lui Dumnezeu ca să intre şi să intervină în apărarea poporului. Sfântul Arhanghel Gavriil este prezent şi în Vechiul Testament, dar mai degrabă în Noul Testament încă de la Bunavestire, când apare Preasfintei Născătoare de Dumnezeu să-i vestească Naşterea Fiului Celui Preaînalt. El este acela care s-a adresat Preacuratei Fecioare Maria prin cuvintele: «Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine!». Este trimis din ceruri, aşa cum ne spune Sfântul Evanghelist Luca, pentru că îngerul este un trimis, un sol ceresc. Prin înger, Dumnezeu comunică cu oamenii şi ei vin în apropierea noastră ca să ne ajute şi să ne vestească lucrurile minunate şi binecuvântate ale lui Dumnezeu. Şi, între toate binecuvântările cereşti, cea mai mare este aceea a Buneivestiri, că Fiul lui Dumnezeu se face Fiul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, pentru mântuirea sufletelor noastre”, a subliniat în cuvântul de învăţătură Înaltpreasfinţia Sa.

Părintele Mitropolit Irineu a adăugat că Sfinţii Arhangheli se află permanent în Biserica întemeiată de Mântuitorul Hristos, căci „Sfinţii Îngeri şi Sfinţii Arhangheli doresc să asculte Sfânta Evanghelie şi să privească Chipul Sfintei Jertfe”.

„Evident că îngerii sunt prezenţi în Biserică. Aşa cum ne spune Mântuitorul Iisus Hristos, că vom vedea pe îngerii slavei care urcă şi coboară peste El, şi rămân în Biserică pentru că Acela care a întemeiat Biserica este Însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Biserica este Trupul tainic al Domnului şi, unde este Împăratul Slavei, acolo sunt şi îngerii Lui. De aceea Sfinţii Îngeri şi Sfinţii Arhangheli doresc să asculte Sfânta Evanghelie şi să privească Chipul Sfintei Jertfe, ne spune Sfânta noastră Biserică. Ei sunt aceia prezenţi la Sfânta Liturghie şi, ori de câte ori Îl chemăm pe Mântuitorul Hristos şi pe Duhul Sfânt ca să sfinţească Sfintele Daruri, ei sunt de faţă, pentru că sunt în preajma lui Dumnezeu, sunt împreună cu Dumnezeu şi se bucură de Dumnezeiasca şi Sfânta Liturghie”, a spus în cuvântul de învăţătură Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei.

Gabriela Firu