Cercurile pedagogice ale profesorilor de religie din judeţul Dolj

Evenimente

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în zilele de 12 şi 19 noiembrie s-au desfăşurat Cercurile pedagogice ale profesorilor de religie din judeţul Dolj. Cercul de la nivel liceal a avut ca temă „Implementarea metodelor activ – participative în contextul învăţământului online”, fiind prezentată de Pr. Prof. Marius Lunganu. Evenimentul a fost organizat de Liceul Tehnologic de Transporturi Căi Ferate Craiova, fiind coordonat de Prof. Ivaşcu Claudia şi Prof. Metodist Carmen Oprea. La nivel gimnazial, tema cercului a fost „Instrumente de lucru specifice disciplinei Religie în contextul desfăşurării activităţilor în format online”, fiind prezentată de Prof. Cristina Viaşiu şi Prof. Marian Dragomir, din cadrul Şcolii Profesionale „Constantin Argetoianu” din localitatea Argetoaia, instituţia organizatoare. Cercul pedagogic la nivel gimnazial a fost coordonat Prof.  Loredana Nicoae şi Prof. Ramona Enculescu.

Activităţile s-au desfăşurat în sistem online şi au reunit, alături de elevii şi cadrele didactice ale unităţilor de învăţământ organizatoare, reprezentanţi ai Arhiepiscopiei Craiovei şi Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Dolj.

Cu acest prilej, Arhid. Prof. Adrian Lupu, Consilier al Sectorului Învăţământ, Activităţi cu Tineretul şi Catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei, a transmis mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. De asemenea, Părintele Consilier a subliniat importanţa alcătuirii şi implementării de noi programe adaptate desfăşurării procesului educaţional în sistem online.

Prof. Metodist Carmen Oprea a evidențiat implicarea profesorilor de religie în realizarea platformei e-religie.ro și rezultatele acestui efort comun. „Dacă în septembrie 2020, Platforma e-learning a profesorilor de religie, e-religie.ro, a fost lansată cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, la numai un an, această platformă a fost omologată în vederea utilizării în învăţământul preuniversitar pentru disciplina Religie. Nu a fost un an uşor, însă, potrivit îndemnului: „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide” (Matei, VII- 7) şi adunaţi în numele lui Dumnezeu, pentru ora de religie şi pentru formarea si dezvoltarea copiilor într-un spirit moral – religios, am reuşit să finalizăm cu rezultate deosebite acest proiect, care este un bun comun. Toate resursele didactice propuse cu titlu de exemplu au caracter deschis şi urmăresc dezvoltarea competenţelor specifice precizate în programele școlare, prin exemplele de activităţi de învăţare propuse, activităţi ce valorifică atât contexte de învăţare formală, nonformală, cât şi informală şi care vizează activitatea elevilor, având rolul de a stimula participarea activă a acestora la propria învăţare”, a subliniat Prof. Metodist Carmen Oprea, inițiatorul Platformei e-learning a profesorilor de religie e-religie.ro.

În continuare, Prof. Dr. Iuliana Gheorghe, Inspector de specialitate la disciplina Religie în cadrul ISJ Dolj, a subliniat că activităţile din cadrul cercurilor pedagogice urmăresc identificarea de metode şi instrumente de lucru pentru activitatea online.

„Activităţile de cerc pedagogic au în vedere identificarea şi utilizarea de către profesorii din învăţământul preuniversitar a metodelor şi instrumentelor specifice de lucru în activitatea online, deoarece în perioada aceasta, atât elevii cât şi profesorii trebuie să găsească o strategie comună de relaţionare şi de activizare în procesul instructiv – educativ, aşa încât orele să fie eficiente, dar mai ales plăcute. Activităţile în învăţământul preuniversitar presupun o mult mai mare atenţie şi grijă din partea profesorului în a-şi proiecta şi desfăşura activitatea, găsind instrumente şi metode care să le permită să eficientizeze activitatea, dar mai ales să trezească interesul elevilor pentru ora de religie, să descopere că disciplina Religie este o disciplină vie, o disciplină care foloseşte toate mijloacele de comunicare modernă şi că participarea la oră presupune, pe lângă cunoştinţele teoretice acumulate, mai ales dezvoltarea unor deprinderi comportamentale, atitudinale, dar şi morale, specifice creştinilor din ţara noastră. Biserica Ortodoxă este o Biserică vie, care este prezentă în toate planurile vieţii sociale, şcolare, profesionale ale credincioşilor şi, din acest context, şi profesorii trebuie să se alinieze şi să fie în concordanţă cu nevoile şi mai ales cu specificul momentului în care se desfăşoară activitatea”, a subliniat Prof. Dr. Iuliana Gheorghe, Inspector la disciplina Religie în cadrul ISJ Dolj.

Prof. Dr. Iuliana Gheorghe a scos totodată în evidenţă buna colaborare dintre ISJ Dolj, profesori şi Arhiepiscopia Craiovei, urmărindu-se sprijinirea cadrelor didactice şi dezvoltarea competenţelor de utilizare a noilor platforme.

„Permanent, atât de la nivelul Inspectoratului Şcolar, cât şi echipa de responsabili din cadrul Consiliului Consultativ al disciplinei, au fost în comunicare directă cu colegii noştri profesori pentru a-i ajuta, a-i sprijini şi a le dezvolta mai ales competenţele de utilizare a platformelor noi, cu atât mai mult cu cât disciplina Religie este la nivel naţional singura disciplină care are o platformă omologată de către Ministerul Educaţiei, platformă unde colegii noştri trebuie să realizeze materiale şi să le trimită pentru a fi publicate. Ne bucurăm pentru acest lucru, le-am mulţumit şi le mulţumesc colegilor mei care s-au implicat. Această platformă poate fi folosită la nivel naţional, cât şi internaţional de către românii plecaţi din ţară”, a precizat Prof. Dr. Iuliana Gheorghe, Inspector la disciplina Religie în judeţul Dolj.

Gabriela Firu