Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina, cinstită în Parohia Mântuleasa din Craiova

Evenimente

Biserica „Maica Domnului” – Mântuleasa din Craiova şi-a sărbătorit cel de-al treilea hram joi, 25 noiembrie. În ziua de prăznuire a Sfintei Muceniţe Ecaterina au fost săvârşite Utrenia şi Sfânta Liturghie de către un sobor de preoţi în frunte cu Pr. Constantin Reşceanu, Parohul bisericii. La final, preoţii slujitori au oficiat un Parastas pentru ctitorii şi binefăcătorii sfântului locaş, trecuţi la Domnul.

Credincioşii prezenţi s-au bucurat de cuvântul de folos duhovnicesc despre viaţa şi virtuţile Sfintei Muceniţe Ecaterina, rostit de Părintele Paroh Constantin Reşceanu.

„Frumuseţea Sfintei Ecaterina este netrecătoare. Nu se referă la frumuseţea exterioară, la haine, la trup, ci se referă la frumuseţea sufletului. Iată că Sfânta Ecaterina, peste veacuri, este de frumuseţe nepieritoare, această frumuseţe pe care fiecare dintre noi o are sădită de Dumnezeu, la creaţie, la naştere, la naşterea întru Hristos, prin Taina Sfântului Botez prin care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, revarsă darurile Sale către omul născut din Domnul Hristos. Aceste daruri sunt veşnice, aceste daruri dau frumuseţe netrecătoare, aşa cum spune Acatistul Sfintei Ecaterina. S-a citit la sinaxar că era o tânără preaînvăţată, studiase ştiinţa acelei vremi şi era de o înţelepciune rară, încât tatăl său vroia să rămână în învăţătura păgână, în credinţa păgână, şi a adus pe cei mai învăţaţi ai timpului de atunci, că poate, credea el în mod raţional, tânăra lui fiică s-ar sminti şi atunci, ca să-i îndrepte mintea, zicea el, a adus acei învăţaţi în ale lumii şi credea el că o va îndrepta, dar i-a fost multă mirare că tânăra, prin cuvântul său, plin de Duhul lui Dumnezeu, plin de înţelepciune şi de trăire în duh şi adevăr, i-a îndreptat pe acei învăţaţi pe Calea lui Hristos, încât aceia au fost daţi morţii muceniciei pentru Hristos, ca să nu mai răspândească Cuvântul lui Dumnezeu în locurile unde erau ei. Prin înţelepciunea Sfintei Ecaterina, bucurăm toată mintea cea de sub soare, mintea tinerilor, ca un exemplu de urmat că iată, fecioara aceasta L-a urmat pe Hristos, cu toate că era bogată material, bogată spiritual şi totuşi, datorită inimii sale curate, minţii înalte şi neîntinate, a putut răzbi pentru a fi vrednică fecioară a lui Hristos”, a spus în cuvântul de învăţătură Părintele Paroh Constantin Reşceanu.

Biserica Mântuleasa din Craiova, sfânt locas care şi-a serbat cel de-al treilea hram, de praznicul Sfintei Muceniţe Ecaterina, a fost ridicată în jurul anului 1790, pe fundaţiile unei biserici de lemn mult mai vechi pe care istoricii o datează în jurul anilor 1680.

Gabriela Firu