Mesajul de condoleanțe al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la trecerea la cele veșnice a academicianului Dan Berindei

Evenimente

Un savant patriot şi înţelept – academicianul Dan Berindei

(1923-2021)

Am primit cu multă tristețe vestea trecerii din această viaţă, în 23 decembrie 2021, a distinsului academician Dan Berindei, vicepreședinte al Academiei Române, preşedinte de onoare al Secției de Ştiinţe Istorice şi Arheologice a Academiei Române, care a desfăşurat o bogată activitate în slujba promovării istoriei şi culturii naţionale româneşti.

Pasiunea sa pentru cercetarea ştiinţifică şi respectul pentru adevărurile istoriei i-au adus un loc de seamă între personalitățile care au inspirat multe generaţii de istorici, cercetători şi oameni de cultură.

Efortul său de a evoca şi reintegra trecutul în istoria noastră vie, de a prezenta în actualitate valorile spirituale ale poporului român, de a aduce în actualitate personalități sau chipuri de lumină cu valoare de simbol şi de reper, i-a conturat reputația de expert al istoriografiei româneşti contemporane, atât în ţară, cât şi în străinătate.

Opera sa trebuie cunoscută şi apreciată, fiind un îndemn la o mai bună cunoaștere a istoriei şi demnităţii poporului român.

Cu profunde sentimente de compasiune pentru prietenii şi colegii din Academia Română, ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cel ce este Învierea şi Viaţa, să odihnească sufletul academicianului Dan Berindei împreună cu drepții, în lumina, pacea şi iubirea Preasfintei Treimi.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române