Moment de bilanţ al Centrului Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost „Sfântul Vasile”

Evenimente

Asociaţia Vasiliada a organizat în această perioadă, la sediul Asociației, o conferință având ca scop prezentarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului „Subvenție Legea 34/1998”, pentru Centrul Social de Urgență pentru persoane fara adăpost „Sfântul Vasile”, în perioada ianuarie-decembrie 2021. Întâlnirea a fost moderată de Pr. Adrian Stănulică, Preşedintele Asociaţiei Vasiliada.

Proiectul „Subvenție Legea 34/1998″ a fost finanţat de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale prin Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj, şi a venit în sprijinul beneficiarilor Centrului social „Sfântul Vasile”.

„Centrul social pentru persoane fără adăpost «Sfântul Vasile» oferă servicii de cazare, asistenţă socială, asistenţă şi suport specializat în vederea reintegrării sociale, asistenţă medicală, datorită parteneriatelor dezvoltate cu policlinici private în vederea rezolvării tuturor problemelor medicale apărute în rândul beneficiarilor, chiar dacă aceştia nu sunt asiguraţi, servicii de educare şi formare, socializare, activităţi culturale şi de petrecere a timpului liber. Cazarea în cadrul Centrului nostru este acordată pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire a contractului de servicii sociale, timp în care echipa multidisciplinară a Centrului urmăreşte ieşirea din situaţia de criză a beneficiarului şi reintegrarea socio-profesională a acestuia, prin includerea în alte forme de servicii sociale. În cadrul aşezământului, beneficiarii primesc, pe lângă serviciile de bază, şi suport pentru găsirea şi păstrarea unui loc de muncă, reuşind astfel să depăşească situaţia de criză iniţială şi să dezvolte un plan pentru viitorul lor. Prin serviciile acordate în cadrul proiectului s-a avut în vedere asigurarea găzduirii provizorie, până la ieşirea din situaţia de criză, şi reducerea treptată a gradului de excludere socială pentru această categorie de persoane dezavantajate”, a subliniat Arhid. Sorin Pârvănescu, Coordonatorul Centrului Social „Sfântul Vasile”.

Rezultatele obținute în cadrul Centrului Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost „Sfântul Vasile”, în perioada ianuarie-decembrie 2021:

– 92 de persoane au beneficiat de servicii sociale;

– 92 de persoane au beneficiat de servicii medicale;

– 92 de persoane au beneficiat de asistență psihologică;

– 92 de persoane au beneficiat de asistență pedagogică;

– 92 de persoane au beneficiat de consiliere spirituală;

– 34 persoane au fost sprijinite în vederea rezolvării unor probleme medicale;

– 45 persoane au beneficiat de consiliere socială;

– 27 persoane au beneficiat de consiliere profesională;

– 20 persoane au beneficiat de mediere profesională;

– 43 persoane au beneficiat de consiliere psihologică individuală;

– 49 persoane au beneficiat de consiliere psihologică de grup;

– 69 persoane au beneficiat de îndrumare pedagogică;

– 9 persoane au fost reintegrate profesional;

– 24 persoane au obținut documentele de identitate și stare civilă;

– 7 persoane au fost reintegrate social, prin găsirea unei locuințe.

“În perioada sărbătorilor de iarnă, am avut bucuria să primim mai multe donaţii din partea partenerilor noştri din Germania, Asociaţia Hinsehen und Helfen, şi păstrăm parteneriatul cu această Asociaţie, pentru că de două ori pe an ajung cu donaţii pentru beneficiarii Centrului, care sunt de foarte mare utilitate. Tot pe această cale, aş dori să menţionez faptul că Centrul funcţionează în baza unui parteneriat încheiat între Asociaţia Vasiliada, Primăria Municipiului Craiova şi Arhiepiscopia Craiovei. De la începutul parteneriatului, am colaborat şi colaborăm foarte bine cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova. Pe această cale doresc să mulţumesc conducerii acestei instituţii, pentru disponibilitatea şi sprijinul pe care îl avem permanent în vederea rezolvării problemelor apărute în cadrul Centrului nostru. De asemenea, prin acest parteneriat putem ajuta mai multe persoane şi familii dezavantajate social din municipiul nostru”, a adăugat Arhid. Sorin Pârvănescu, Coordonatorul Centrului Social „Sfântul Vasile”.

Gabriela Firu