Locuinţe reabilitate pentru 50 de familii nevoiaşe, cu sprijinul Asociaţiei Vasiliada

Evenimente

Proiectul „FACTIS – Fii actor pentru o comunitate transformată, integrată și sustenabilă!”, derulat în localitatea doljeană Argetoaia, a ajuns la final. Proiectul a fost implementat de Fundația World Vision România în parteneriat cu Asociaţia Vasiliada, Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, Policy Center for Roma and Minorities, Primăria Argetoaia, Școala Profesională „Constantin Argetoianu” Argetoaia și Centrul de Analiza si Inovare Economico-Sociala (CAIES), finalizându-se în luna ianuarie a acestui an.

Scopul proiectului a fost reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea Argetoaia.

Principalele rezultate realizate de Asociaţia Vasiliada în cadrul acestui proiect sunt următoarele:

– 50 de gospodării au beneficiat de îmbunătățirea condițiilor de locuire: reparații, renovări, montare tâmplărie PVC, îmbunătățirea sistemului electric și a sistemului de încălzire prin montare de sobe și coșuri, cu implicarea voluntară a familiilor beneficiare;

– campanie de informare preventivă cu privire la dezastrele naturale;

– 2000 pliante infografice pentru adulți incendiu;

– 2000 pliante infografice pentru adulți cutremur;

– 2000 pliante cu desene despre modalitățile prin care familiile pot avea grijă de locuințele lor;

– un training pentru locuitorii satului Argetoaia, acesta constând în instruirea persoanelor prezente în vederea adoptării unui comportament adecvat de reacție în caz de producerea a unor dezastre naturale;

– minim 180 de copii au beneficiat de educație despre comportamente adoptate în situații de risc, prin joacă;

– 200 de pachete cu broșuri de colorat, seturi de culori și o gustare sănătoasă;

– piesa de teatru pusă în scenă în fața comunității de un grup de 20 elevi voluntari;

– 1 plan de dezvoltare a Serviciului de Voluntari pentru Situații de Urgență (SVSU) local;

– 2 schimburi de experiență la nivel de județ;

– 1 întâlnire a Expertului Răspuns și Prevenție Dezastre cu reprezentanți ai grupurilor SVSU din comunitatea Argetoaia.

Proiectul „FACTIS – Fii actor pentru o comunitate transformată, integrată și sustenabilă!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziune socială și combaterea sărăciei, s-a derulat pe o perioadă de 42 de luni, între 14.07.2018- 15.01.2022.

Acest proiect se înscrie în obiectivele Asociaţiei Vasilada de a veni în sprijinul comunităţilor şi persoanelor aflate în diferite situaţii de risc social, având la bază dragostea faţă de semeni. De peste 20 de ani, Asociaţia Vasiliada dezvoltă proiecte sociale cu scopul de a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate, devenind una dintre cele mai reprezentative organizaţii caritabile din Oltenia.

Gabriela Firu