Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Craiovei

Evenimente

Facultatea de Teologie din Craiova a găzduit sâmbătă, 12 februarie, lucrările Consiliului şi Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Craiovei, desfăşurate cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. În cadrul celor două şedinţe de lucru au fost prezentate dările de seamă pentru sectoarele eparhiale: Administrativ; Economic; Cultural; Învățământ, Activități cu Tineretul și de Catehizare; Social-Filantropic și Misionar; Patrimoniu şi Construcţii. Ca în fiecare an, acest eveniment reprezintă un moment de bilanţ pentru activitatea desfăşurată în cuprinsul Bisericii din Oltenia, pentru anul care a trecut. La Craiova, acest moment a fost marcat la Facultatea de Teologie din Craiova unde, sub coordonarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Irineu, Consilierii Eparhiali din cadrul sectoarelor de activitate ale Centrului eparhial au prezentat dările de seamă. Cele două şedinţe, ale Consiliului şi Adunării Eparhiale, au fost precedate de slujba de Te Deum. Au urmat dezbaterile celor două întâlniri, având ca temă principală prezentarea bilanţului activităţilor din anul 2021.

„Biserica este un organism viu, care cuprinde în sine toate valorile care sunt pe pământul acesta, pentru că ea este Trupul Mântuitorului Iisus Hristos. Sunt cuprinse toate elementele acestei lumi, şi El este capul trupului, pentru că El coordonează cu raţiunea dumnezeiască întreaga lume. Având în vedere faptul că Biserica este acest organism, această putere a lui Dumnezeu din care iradiază pretutindeni viaţa dumnezeiască, nu există om în viaţa aceasta care să nu beneficieze de puterea lui Dumnezeu. Mântuitorul Hristos S-a răstignit pentru toată lumea, de aceea, în braţele Sale deschise pe cruce, a îmbrăţişat pe toţi oamenii, pentru că toţi oamenii sunt creaţi după chipul lui Dumnezeu. Având chipul lui Dumnezeu, toţi suntem confraţi între noi, tocmai de aceea îi recunoaşte Dumnezeu pe fiecare. Este adevărat că aceia care sunt botezaţi în numele Preasfintei Treimi poartă cu adevărat pecetea Duhului Sfânt, această pecete pe care o primim la botez şi pe care trebuie s-o păstrăm cu multă atenţie, ca ea să nu se ştirbească. Tocmai de aceea Biserica este foarte importantă, să dea o mărturie vizibilă în lumea aceasta, să dea un răspuns foarte clar, şi acest răspuns nu este decât evanghelic. Aşadar, prin activitatea noastră, şi în anul care a trecut, ne-am străduit să realizăm ceva ca să fie de folos pentru cei din jurul nostru, pentru poporul nostru, pentru credincioşii noştri, pentru fraţii şi surorile noastre”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei.

 În cadrul evenimentului, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu le-a oferit diplome de merit membrilor care au deţinut două mandate în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Craiovei.

În cadrul Sectorului Administrativ, coordonat de Pr. Consilier Adrian Trifu, în anul care a trecut, toate parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Craiovei s-au străduit, sub conducerea preoților parohi și a preoților slujitori, să susțină, să întărească și să răspândească credința Bisericii Ortodoxe.

Activitatea editorială și culturală

Sectorul Cultural și-a desfășurat activitatea prin două coordonate: activitatea editorială și cea culturală. Au fost realizate lucrări cu caracter științific şi lucrări cu caracter pastoral-misionar. Sectorul Cultural este coordonat de către Pr. Consilier Grigore Vulcănescu.

Activitatea culturală s-a concretizat în organizarea, supervizarea și promovarea evenimentelor culturale derulate la nivelul Arhiepiscopiei Craiovei, precum lansări de carte, expoziții, festivaluri culturale și publicații parohiale.

Dintre evenimentele culturale desfăşurate în anul 2021, amintim:

  • Conferinţa Internaţională „Tudor Vladimirescu – 200 de ani de la Revoluţia de la 1821”, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” Dolj, Institutul de Cercetări Socio – Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor” Craiova, Muzeul de Istorie Craiova;
  • Conferinţa – dezbatere „Steagul lui Tudor Vladimirescu la Biserica Mântuleasa”, în parteneriat cu mai multe instituţii şi asociaţii din Craiova;
  • Concursul catehetic „Credinţă şi tradiţie în comunitatea mea”, în parteneriat cu Inspectoratele Şcolare Judeţene Dolj şi Gorj.

Printre obiectivele pentru anul 2022, Sectorul Cultural îşi propune organizarea de conferinţe, simpozioane şi alte manifestări culturale cu teme dedicate Anului omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului şi Anului comemorativ al Sfinţilor Isihaşti Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama şi Paisie de la Neamţ.

Sprijin pentru persoanele aflate în dificultate, în cadrul Sectorului Social – Filantropic şi Misionar

Activitatea de asistenţă socială din cadrul Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei s-a desfăşurat în anul 2021 atât prin intermediul structurilor proprii, parohii, mănăstiri şi birouri de asistenţă socială, cât şi la nivelul organizaţiilor nonguvernamentale care funcţionează sub patronajul Arhiepiscopiei Craiovei, Asociaţia Vasiliada şi Asociaţia Vasiliada, filiala Târgu Jiu. În anul 2021, Centrul Eparhial a derulat proiecte sociale prin intermediul Sectorului Social – Filantropic şi Misionar şi al Asociaţiei Vasiliada, sub coordonarea Pr. Consilier Adrian Stănulică.

Asistenţa socială în Parohii:

În cadrul acţiunilor desfăşurate, Parohiile din Eparhie au sprijinit următoarele categorii de persoane: 5300 de copii aflaţi în dificultate, 2986 de persoane vârstnice aflate în dificultate, 4421 de familii nevoiaşe şi 2322 de persoane din alte categorii de beneficiari, care au primit sprijin material constând în alimente, îmbrăcăminte, rechizite, ajutoare financiare, materiale de construcţii etc.

Aşezăminte, programe şi proiecte sociale:

În cadrul Centrului Social Multifuncţional „Iasomia” Târgu Jiu, Arhiepiscopia Craiovei asigură copiilor următoarele servicii: servicii sociale primare şi specializate, consiliere psihologică, educaţie asistată, dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, servirea mesei de prânz şi terapie ocupaţională.

Centrul pentru copii „Aripi de Lumină” din Craiova a continuat să asigure asistenţă copiilor neşcolarizaţi sau cu risc de abandon şcolar din municipiul Craiova.

Centrul Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost „Sfântul Vasile” din Craiova, proiect derulat de Asociaţia Vasiliada în parteneriat cu Consiliul Local Craiova şi Arhiepiscopia Craiovei, oferă în regim rezidenţial pentru persoanele fără adăpost următoarele servicii: găzduire şi hrană zilnică, servicii sociale primare şi specializate, consiliere psihologică, servicii medicale primare, calificare profesională, mediere pentru găsirea unui loc de muncă. În anul 2021 au beneficiat de serviciile acestui centru 132 de persoane fără adăpost.

În cadrul Centrului social „Sfântul Stelian” din Lipovu, judeţul Dolj, au fost acordate în continuare servicii de educaţie asistată pentru copiii preşcolari, meditaţii şcolare la limba română, matematică şi limba engleză şi cursuri de alfabetizare, precum şi o masă caldă pe zi.

Centrul de zi pentru copii „Sfântul Nicolae” din Filiaşi este destinat sprijinirii copiilor proveniţi din familii nevoiaşe din oraşul Filiaşi şi oferă acestora următoarele servicii: asistenţă socială, consiliere psihologică, educaţie asistată, dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, meditaţii şcolare gratuite, terapie ocupaţională şi supliment de hrană.

Grădiniţa „Sfântul Stelian” din Târgu Jiu a fost deschisă de Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia Vasiliada, filiala Târgu Jiu, începând cu anul 2014, oferind servicii de educaţie preşcolară.

În anul 2021 au fost derulate următoarele proiecte:

Proiectul „Hai la şcoală!”, pentru prevenirea abandonului şcolar şi al elevilor din grupuri defavorizate din judeţul Dolj, peste 1000 de elevi, părinţi şi cadre didactice beneficiind în mod direct de serviciile acestui proiect.

Proiectul „Brațele părintești”, pentru susținerea copiilor de preoți care au decedat, în cadrul căruia sunt acordate lunar burse fiecărui copil până la împlinirea vârstei de 18 ani.

În cadrul Proiectului „Sprijin pentru sănătate”, 328 de persoane cu probleme de sănătate au beneficiat în anul 2021 de consultaţii şi analize medicale gratuite, precum şi de ajutoare financiare necesare îmbunătăţirii stării de sănătate.

Programul de sprijin pentru familiile preoților cu mai mulți de 3 copii, în anul 2021 beneficiind de acest program 95 de copii.

Programul „Masa bucuriei”, derulat de Asociaţia Vasiliada în parteneriat mai multe magazine din ţară, a continuat să ofere şi în anul 2021 sprijin cu alimente pentru familiile nevoiaşe din judeţele Dolj şi Gorj. Anul trecut au beneficiat de sprijin în cadrul acestui proiect 4478 de persoane.

Proiectul „Toți la masă”, derulat la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu, a demarat în decembrie 2019, în cadrul căruia aproximativ 500 de persoane și alte persoane nevoiașe primesc hrană caldă prin implicarea tuturor parohiilor din Craiova.

Arhiepiscopia Craiovei și Asociația Vasiliada au demarat proiectul „Dragostea nu cade niciodată”, cu scopul de a sprijini persoanele afectate de pandemie cu alimente și produse de igienă.

Obiectivele Sectorului Social – Filantropic și Misionar în anul 2022 îl reprezintă continuarea activităților în centrele sociale deja existente şi inițierea de noi proiecte și parteneriate în vederea susținerii și dezvoltării serviciilor sociale pentru categoriile de persoane aflate în dificultate.

Grupuri parohiale de tineri și proiecte catehetice

Activitatea în cadrul Sectorului Învățământ, Activități cu Tineretul și Catehizare se desfășoară pe mai multe coordonate: activitatea educațională, activitatea catehetică și de tineret, activitatea fundațiilor și asociațiilor și activitatea media.

În plan universitar, Facultatea de Teologie din Craiova a funcționat cu departamentele: Teologie Pastorală, Artă Sacră și Artă Plastică, Studii universitare de Licență, Studii universitare de Master și Studii Doctorale.

Activitatea catehetică și de tineret a presupus: organizarea de activități cu tineretul, implementarea proiectelor misionar – catehetice și social – culturale „Lumină din Lumină”, „Cuvântul Adevărului”, coordonarea activității grupurilor parohiale de copii și tineri existente și nou înființate, elaborarea unor proiecte eficiente din punct de vedere catehetic. Activitatea asociațiilor și fundațiilor s-a desfășurat prin mai multe fundaţii şi asociaţii, dintre care amintim Fundația „Cuvântul care Zidește”, Fundația „Societatea Ortodoxă a Femeilor” Craiova, Asociația Studenților Creștin – Ortodocși Români, filialele Craiova și Târgu Jiu.

Sectorul Patrimoniu și Construcții a funcționat sub coordonarea Consilierului Eparhial Bădescu Georgică Silviu. Dintre domenii de activitate: Serviciul Tehnic eparhial coordonează lucrările de construcții și reparații la biserici și mănăstiri. În laboratoarele de specialitate de la Centrul de restaurare și vizualizare Casa Bengescu au fost restaurate cărți vechi, precum și icoane de valoare patrimonială.

Gabriela Firu