Cercul metodic al Profesorilor de Religie, nivel gimnazial, din județul Dolj

Evenimente

Cercul pedagogic al Profesorilor de Religie din judeţul Dolj, nivelul gimnazial, s-a desfăşurat în data de 10.03.2022, cu binecuvântarea Înaltpreasfiţitului Părinte Mitropolit Dr. IRINEU. Cercul Pedagogic având tema „Iniţierea şi realizarea de activităţi filantropice şi de voluntariat realizate în colaborare şcoală-biserică” a fost organizat de către Şcoala Gimnazială „Eliza Oprean” – Işalniţa, în sistem on-line.

Din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei, Arhid. Prof. Adrian Lupu, Consilier al Sectorului de Învăţământ, Activităţi cu tineretul şi de catehizare, a transmis mesajul de binecuvântare din partea Înaltpreasfiţitului Părinte Mitropolit Dr. IRINEU. De asemenea, Părintele Consilier a subliniat importanţa alcătuirii şi implementării de parteneriate între unităţile de învăţământ şi parohii, care să contribuie la o cât mai bună educaţie religioasă a tinerilor. Sectorul de Învăţământ al Arhiepiscopiei Craiovei are în curs de desfăşurare mai multe proiecte catehetice destinate grupurilor parohiale de tineri, înfiinţate, în marea lor majoritate, de către preoţii de parohie în colaborarea cu profesorii de religie.

Doamna Prof. Dr. Iuliana Gheorghe, Inspector de specialitate în cadrul ISJ Dolj, a subliniat rolul cercurilor pedagogice în pregătirea cadrelor didactice: „Activităţile  metodico – știinţifice  şi  psihopedagogice, realizate prin intermediul cercurilor pedagogice, sunt o dovadă a faptului  că  dascălul  nu  trebuie  să  renunţe  la  a  se  perfecţiona permanent  pentru  a  putea  face  faţă  provocărilor  societăţii contemporane,  pentru  a  investi  în  vieţile  elevilor  valori  şi idealuri,  nelăsându-se  influenţat  de  vremuri,  ci  ridicându-se permanent deasupra lor, biruitor şi demn. Activitățile vor constitui modalităţi prioritare de creştere a calităţii procesului instructiv-educativ, în scopul obţinerii unor performanţe observabile şi măsurabile în activităţile cu elevii”. De asemenea, Doamna Inspector Prof. Dr. Iuliana Gheorghe a adus la cunoştinţa profesorilor de Religie principalele comunicări din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean, calendarul şi pregătirea Olimpiadei de Religie şi a Olimpiadei de Cultură și Spiritualitate, precum şi etapele mişcării de personal şi informaţiile necesare pentru obţinerea gradelor didactice.

Doamna Profesor Carmen Alina Velişcu, Director al Şcolii Gimnaziale „Eliza Oprean” – Işalniţa, a prezentat unitatea de învăţământ precum şi atenţia deosebită de care se bucură proiectele filantropice şi de voluntariat în cadrul activităţilor întreprinse de cadrele didactice şi elevii şcolii gimnaziale. De asemenea, doamna Director a subliniat buna colaborare care există între profesorul de religie şi cele două parohii din Işalniţa.

De asemenea, P.C. Pr. Prof. Vintilă Belcineanu, Director al Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova a prezentat oferta educaţională a Seminarului Teologic, precum şi calendarul de admitere.

Activitatea teoretică fost realizată de Dna. Prof. Mariana Oproiu, coordonată de Prof. Loredana Nicolae, de la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Craiova și Prof. Ramona Enculescu de la Școala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” Craiova. Astfel, Dna. Prof. Mariana Oproiu a prezentat structura alcătuirii unui proiect filantropic, precum şi materialul didactic cu titlul:  „Beneficiile activităţilor filantropice şi de voluntariat realizate în colaborarea şcoală-biserică”. Ca exemple de bună practică au fost prezentate proiectele „Tinerii români de aici şi de oriunde, o familie unită prin cultură şi prin credinţă” – proiect realizat de către P.C. Pr. Prof. Dr. Romulus Lucian Dodenciu de la Parohia Branişte II, Işalniţa şi „Departe şi totuşi împreună” – proiect realizat de către P.C. Pr. Alexandru Badea de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Işalniţa.