Proiectul „Efect în educație!” al Asociaţiei Vasiliada şi Asociaţiei Forumul Tinerilor din Bucureşti, la final

Evenimente

În perioada septembrie 2021 – martie 2022, Asociația Vasiliada, în parteneriat cu Asociația Forumul Tinerilor din București, a implementat proiectul „Efect în educație!”, finanțat de Departamentul de Stat al S.U.A la București.

Proiectul s-a adresat unui număr de 50 de copii și tineri, elevi înscriși în clasele de gimnaziu și liceu, cu situație materială precară, proveniți din zonele defavorizate precum: comuna Lipovu, județul Dolj, și cartierele marginașe ale orașului București, Ferentari și Pantelimon. Obiectivele proiectului au vizat creșterea incluziunii sociale și prevenirea abandonului școlar în rândul a 50 de elevi cu risc educațional. Pentru a crește șansele la educație și motivare a  acestor elevi, au fost organizate  cursuri de Limba Engleză, Alfabetizare Digitală (IT) și Educație Civică, oferite gratuit prin proiectul finanțat. Totodată, elevii s-au bucurat de participarea la diferite ateliere pe teme de educație pentru cetățenie activă, protejarea mediului înconjurător și dezvoltarea de abilități practice prin desen, colaje sau confecționarea de obiecte hand-made. 

Pe parcursul a 6 luni, proiectul a atins următoarele rezultate:

–  70 de copii și tineri de gimnaziu și liceu, proveniți din familii vulnerabile din județul Dolj și București, și 100 de parinți ai acestora au fost informați despre oportunitatea și activitățile proiectului;

–  50 de copii și tineri au fost selectați pentru a beneficia de cursurile de Limba Engleză Alfabetizare Digitală și Educație Civică;

–   10 voluntari au instruiți ca mentori ai grupului țintă;

–  Au fost încheiate 3 parteneriate cu școlile în care a activat grupul țintă, iar cel puțin 10 cadre didactice au fost implicate în activitățile de organizare și diseminarea a proiectului.

Prin implementarea acestui proiect a fost diminuat riscul de abandon și absenteism școlar, ca urmare a metodelor interactive utilizate de trainerii specializați,  au fost crescute șansele de integrare și socializare în grup,  prin participarea beneficiarilor la exercițiile și jocurile de construire a încrederii și stimei de sine, iar rezolvarea de probleme a fost soluționată prin identificarea de soluții.

Gabriela Firu