Un nou an de implementare a Proiectului „Lumină din Lumină”

Evenimente

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Sectorul Învățământ, Activități cu tineretul și Catehizare a început anul III de implementare a proiectului „Lumină din Lumină”, derulat în perioada 2020-2022. În ziua de joi, 7 aprilie, în sala de conferinţe a Centrului „Renaşterea”, a avut loc primul modul de instruire pentru preoţii selectaţi de către Protoierii, în cadrul ultimului an de implementare a Proiectului catehetic.

Cu acest prilej, Arhid. Prof. Adrian Lupu, Consilier al Sectorului Învăţământ, Activităţi cu tineretul şi Catehizare, a transmis mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Irineu şi le-a prezentat preoţilor prezenţi structura şi obiectivele proiectului.

Proiectul „Lumină din Lumină” urmărește înființarea de grupuri de tineri la parohii, prin pregătirea preoților în vederea aplicării unor metode eficiente de catehizare și lucru cu tinerii, în cele șase Protoierii din județele Dolj și Gorj. La acest modul de instruire au fost prezenţi preoți din cele trei Protoierii din județul Dolj. Din Protoieria Craiova Sud au participat preoţii: Pr. Rada Laurențiu – Parohia Făcăi; Pr. Safta Constantin – Parohia Padea; Pr. Filip Cosmin – Parohia Amărăștii de Sus; Pr. Vânătoru Florin – Parohia Puțuri; Pr. Catană George – Parohia Apele Vii Ciunei. Din Protoieria Craiova Nord, au participat preoţii: Pr. Bouleanu Nicolae – Parohia Fratoștița şi Pr. Vopsitoru Daniel – Parohia Valea Fântânilor. Din cadrul Protoieriei Băileşti, au participat preoţii: Pr. Nicola Alin- Parohia Comoșteni; Pr. Sanda Nicolae- Parohia Gighera; Pr. Iacob Marian Ionuț- Parohia Siliștea Crucii; Pr. Lilă Tiberiu Nicolae – Parohia Trochești.

În cadrul întâlnirii, pe lângă prezentarea proiectului și a participanților, au fost susţinute două cursuri, intitulate: „Etapele formării unui grup parohial de tineri” și „Nevoile adolescenților”. De asemenea, a fost prezentat ca studiu de caz Grupul de tineri „Ostașii Sfântului Gheorghe”, format de Părintele Nițu Daniel de la Parohia Dăbuleni III, în anul 2021. Părintele Nițu a prezentat etapele de formare a grupului de tineri, precum și experiența frumoasă pe care a dobândit-o în urma activităților desfășurate. Dintre avantajele lucrului cu tinerii, părintele a scos în evidenţă bucuria aparte și împlinirea sufletească pe care o are din activitățile cu tinerii, aprecierile pe care le primește din partea comunității, creșterea numărului de tineri la activitățile desfășurate, înfrumusețarea serviciului liturgic, participarea tinerilor la viața Bisericii, deprinderea unor moduri de conduită creștinească etc.

„Proiectul «Lumină din Lumină» se află, așadar, în cel de-al treilea an de implementare, fiind un proiect de referință al Sectorului Învățământ, Activități cu tineretul și Catehizare în ceea ce privește activitățile cu tinerii din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei. A fost iniţiat și dezvoltat în anul 2019 și se desfășoară pe o perioadă de trei ani, în perioada 2020-2022. Obiectivul îl reprezintă pregătirea și instruirea unui număr de 32 preoți în vederea aplicării unor metode eficiente de catehizare a tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Craiovei, precum și înființarea de grupuri de tineri la parohiile respective. Sunt rezultate deosebite în acest proiect, pentru că, în prezent, 20 de parohii desfășoară constant activității cu tinerii atât la nivelul parohiei lor, cât și în întreaga comunitatea din care fac parte. Preoții participanți au răspuns pozitiv la iniţiativa acestui proiect, s-au implicat cu dedicare şi consecvenţă în susținerea activităților prevăzute în cadrul proiectului, iar majoritatea își doresc să continue activitățile cu tinerii. Îi mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu pentru binecuvântarea și grija pe care ne-o poartă în implementarea acest proiect, precum și părinților profesori și consilieri implicați în dezvoltarea lui”, a declarat Părintele Ștefan Bărbulescu, Inspector al Biroului de Activități cu tinererul din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei.

Gabriela Firu