O viaţă de slujire a culturii şi istoriei din Oltenia. Profesorul Toma Rădulescu a trecut la Hristos

Evenimente

Istoricul, cercetătorul şi profesorul Toma Rădulescu a trecut la cele veşnice în cursul zilei de miercuri, 4 mai. Dăruit de Dumnezeu cu o memorie remarcabilă şi împodobit cu o putere de lucru rar întâlnită, marele encicloped din Cetatea Băniei lasă în urmă o moştenire culturală şi academică greu de egalat. Ani de zile a slujit Muzeul de Istorie din Craiova, unde, la Secţia de „Numismatică”, a reuşit să pună în valoare lucuri cu adevărat inedite şi să probeze teorii care au revoluţionat această ramură de cercetare. Prin jertfa sa au fost scoase din uitare şi mai apoi dăruite Muzeului colecţii întregi de artefacte de valoare inestimabilă. Toate experienţele sale practice le-a aşezat în scris, reuşind să-şi adauge prin muncă, perseverenţă şi har o listă unică de studii, articole, cărţi şi volume, care abordează teme inedite în domeniul istoric şi cercetării numismatice.

Dincolo de latura consacrată de istoric, muzeograf şi cercetător al Cetăţii, Toma Rădulescu a avut întotdeauna o predispoziţie spre datul bisericesc. Cei care l-au cunoscut au socotit aceasta ca pe o „a doua natură a sa”. Ca fiu de preot a simţit ontologic datoria de a sluji în felul său Biserica lui Hristos. Aşa se face că, pe lângă vastele cunoştinţe muzeografice, profesorul devenise şi un veritabil istoric şi mărturisitor al Bisericii. Acest lucru izvora iarăşi din experienţele personale pe care le-a avut de-a lungul timpului cu clericatul din Mitropolia Olteniei, cercetătorilor de arhivă şi de şantier pe care le-a iniţiat. Subiectul predilect al acestei adevărate pasiuni era legat de situaţia „preoţilor martiri din perioada comunistă”. Aportul domniei sale a fost în acest sens esenţial, reuşind să alcătuiască numeroase volume şi dicţionare onomastice, în care regăsim viaţa şi pătimirile celor care L-au slujit şi L-au mărturisit pe Mântuitorul Hristos în „iadul deznădejdii”. În acest sens, numele său se regăseşte pe Enciclopediile martirice publicate la Patriarhia Română, în contextul anului omagial al sfinţilor din închisori. Era aşadar profund marcat de jertfa slujitorilor Bisericii, admirând în scris epopeea durerii şi suferinţei lor pe care a reuşit să o transforme în Sinaxar.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, profesorul Toma Rădulescu a scos la lumină amănunte inedite despre viaţa Sfântului Calinic de la Cernica, cuprinzându-le prin Editura Mitropoliei Olteniei într-o carte unicat de documente. A reuşit de asemenea să întocmească mai multe monografii ale bisericilor istorice din Cetate. Astfel au văzut lumina tiparului, tot la Editura Mitropolia Olteniei, Monografia Bisericii Mântuleasa şi Monografia Bisericii Sfinţii Arhangheli.

A avut o colaborare impresionantă cu Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Craiovei. Profesorul era aproape nelipsit la emisiunile istorice, organizate în Studioul Radio „Logos” de la Craiova, la Radio Trinitas şi TV Trinitas. Nu trebuiesc trecute cu vederea colaborările valoroase pe care le-a avut la „Cetatea Creştină” şi mai apoi la „Ziarul Lumina”, unde a dăruit zeci de pagini de istorie vie a Bisericii din Oltenia.

Profesorul Toma Rădulescu a-a născut la 1 ianuarie 1948, în familia preotului Nicolae Rădulescu şi al prezbiterei Elena. Şcoala primară şi gimnazială a urmat-o la Colegiul „Carol I”, liceul finalizându-l la Colegiul „Fraţii Buzeşti”, în 1966. În anul 1971 a intrat la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, iar în anul 1988 a susţinut teza de doctorat cu titlul „Structuri economice și mutații politice în Țara Românească la sfârșitul sec. al XVI-lea începutul sec. al XVII-lea”, coordonată de academician Ștefan Ștefănescu. În perioada 1971-1974 a ocupat postul de muzeograf la Muzeul de Artă din Craiova, iar din 1974 a venit la Muzeul Olteniei. În domeniul istoric are numeroase şi esenţiale contribuţii publicistice: „Relații româno-otomane la sfârșitul sec. XVI”, „Circulația monetară în țările române în sec. XVI”, „Colecția Aman – catalog numismatic”, „Medalii și plachete românești din colecțiile Muzeului Olteniei”, „Culoarul cultural al Calafatului”, „Catalog de carte veche românească din colecțiile Muzeului Olteniei”. A publicat de asemenea numeroase lucrări despre tezaure și descoperiri monetare în reviste de specialitate. În cercetări de teren a obținut prin donații și achiziții peste 20.000 de piese de muzeu multe cu valoare de tezaur național. Contribuţia sa este pe atât de semnificativă şi în latura cercetării istoriei recente a Bisericii, amintind aici: volumele „Clerici olteniei în închisorile comuniste”, Monografiile Bisericilor Mântuleasa şi Sfinţii Arhangheli din Craiova, Documente despre viaţa Sf. Calinic de la Cernica, zeci de studii şi articole publicate în Revista „Mitropolia Olteniei”, în Ziarul Lumina sau în “Cetatea Creştină”.

Slujba de înmormântare a profesorului Toma Rădulescu va avea loc în ziua de vineri, 6 mai, la Biserica Mântuleasa din Craiova, trupul neînsufleţit urmând să fie depus în cavolul familiei din Cimitirul Ungureni. Veşnică să-i fie pomenirea din neam şi în neam!

Pr. Ioniţă Apostolache