Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, la hramul Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu-Vâlcea

Evenimente

Arhiepiscopia Râmnicului și-a cinstit în mod deosebit Ocrotitorul și ctitorul Catedralei Arhiepiscopale din municipiul Râmnicu-Vâlcea, în perioada 4-8 mai 2022, la Sărbătoarea Aducerea în Oltenia a moaștelor Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.

În ziua de 8 mai, în Duminica Femeilor Mironosiţe, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, alături de un sobor de preoţi şi diaconi.

„Astăzi ne-a învrednicit Bunul Dumnezeu să fim împreună, pentru a săvârşi Sfânta Liturghie şi a aduce mulţumire Atotputernicului Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, Care a înviat din morţi, a biruit moartea, a învins puterile întunericului şi ne-a arătat că El este Lumina cea adevărată, aşa cum mărturisim în Simbolul nostru de Credinţă: «Lumină din Lumină, Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu Adevărat». El ne-a arătat că răul are mărginirea lui şi că nu poate niciodată să depăşească atât cât Dumnezeu îi permite. De aceea, în momentul răstignirii Mântuitorului Hristos, întunericul a crezut că-L poate birui pe Mântuitorul, Cel Care a venit să mântuiască lumea. Dar Domnul slavei, Care este Creatorul cerului şi al pământului, a arătat prin aceasta semnul celei mai adânci umilinţe şi smerenie: atât de mult S-a smerit Fiul lui Dumnezeu, până la moarte, şi încă moarte pe cruce. Tocmai de aceea, El ne-a arătat în sensul acesta al Răstignirii, că este iubirea care nu are margini şi care depăşeşte orice raţionament uman, căci iubirea învinge chiar şi puterile cele rele, învinge moartea. A arătat Milostivul iubirea Sa atunci când ne-a creat şi ne-a făcut după Chipul Său şi, de bună seamă, El este Acela care a venit să Se facă om după chipul pe care l-a zidit. Nimic nu este mai arătos şi mai important în creaţie decât iubirea. Iubirea este aceea care trece peste orice, care se arată în Însăşi persoana Mântuitorului Iisus Hristos, Cel Care a acceptat să fie pironit pe cruce nu de oameni prieteni, ci de duşmanii Săi. Mântuitorul Iisus Hristos Şi-a arătat dragostea Sa atât de cuprinzătoare şi atotcuprinzătoare, încât Şi-a deschis braţele ca să primească pe tot omul, indiferent că este păcătos sau drept, că este bogat sau sărac, că este tânăr sau bătrân”, a transmis în cuvântul de învăţătură Mitropolitul Olteniei.

În continuare, Înaltpreasfinţia Sa a subliniat că „Învierea este temelia credinţei noastre, fără de care n-ar exista nici creaţie, nici lume”.

„Învierea este temelia noastră, este piatra unghiulară, piatra fundamentală a zidirii biserici şi nu numai, a întregii lumi pentru că, într-adevăr, Învierea este temelia credinţei noastre, fără de care n-ar exista nici creaţie, nici lume. Trebuie să ştim că, pentru acest moment crucial al omenirii, Dumnezeu a creat lumea şi a înfrumuseţat-o atât de splendid şi de plăcut, pentru că Învierea dă sens umanităţii, fără Înviere n-am fi nimic şi credinţa noastră, spune Apostolul Pavel, ar fi fost zadarnică. Prin Taina Sfântului Botez, noi suntem îngropaţi împreună cu Domnul şi înviem împreună cu El. Deci Învierea se află în noi înşine. De aceea noi avem arvuna învierii noastre la veacul de apoi. Această Înviere se află în noi. Dacă pe cruce, Domnul ne-a cuprins simbolic şi real în Sine, la sfârşitul veacurilor, iară vom fi toţi Într-însul. Pentru că El ne cuprinde pe fiecare în parte şi ne dă la fiecare existenţă şi dăinuire în viaţa veşnică. De aceea, atât Sfinţii Apostoli, cât şi urmaşii acestora, au crezut întotdeauna şi au mărturisit Învierea. Învierea este prima noastră treaptă spre Împărăţia Cerurilor; Toate celelalte ne sunt date, dar în Înviere noi avem chezăşia moştenirii Împărăţiei Cerurilor”, a adăugat Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu.

De asemenea, Mitropolitul Olteniei a tâlcuit pericopa evanghelică din Duminica Femeilor Mironosiţe.

„În mod special, femeile purtătoare de mir au venit la mormântul Mântuitorului, căci ştiau că aşezarea în mormânt s-a făcut în pripă şi că nu au avut timpul necesar ca să-I aducă cinstea cuvenită Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea au venit cu miresme şi gândeau că pot să completeze ceea ce Sfinţii Apostoli şi Iosif din Arimateea au făcut înainte de Învierea Domnului. Şi, spre surprinderea lor şi bucuria negrăită a lor, au aflat că Mântuitorul Hristos a înviat, de la sfinţii îngeri, care au arătat atât piatra răsturnată de la uşa mormântului, giulgiurile înfăşurate lângă mormânt, dar şi piatra pecetluită. De asemenea, Însuşi Mântuitorul Hristos S-a arătat Mariei Magdalena. Sfânta Maria Magdalena înţelege că Mântuitorul Iisus Hristos este altfel după Înviere, şi că Învierea Îl ridică dincolo de nivelul pământesc şi chiar de gândirea umană. Primeşte acest mesaj de a merge la Sfinţii Apostoli ca să-i vestească că El a înviat şi că Se va arăta tuturor în Galileea.  În decursul timpului, din veacuri, în această duminică, după Învierea Domnului, noi serbăm pe femeile mironosiţe. Tocmai de aceea, duminica de astăzi se numeşte «A femeilor mironosiţe», a celora care au vestit Învierea Mântuitorului Hristos şi au mărturisit-o”, a subliniat în cuvântul de învăţătură Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei.

Despre ocrotirea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și cinstirea aparte de care Ocrotiorul Arhiepiscopiei Râmnicului se bucură în Oltenia de sub munte a vorbit și Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie în cuvântul de mulțimire adresat Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, și tuturor acelora care s-au încredințat în această zi în mijlocirea și ajutorul sfântului.