Noi întâlniri şi activităţi în cadrul proiectului „Artă, Cultură şi Spiritualitate”, la Facultatea de Teologie din Craiova 

Evenimente

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova organizează anul acesta, în perioada 04-17 iulie, Școala de vară cu titlul „Artă, Cultură, Spiritualitate”, pentru un grup țintă de 52 de elevi din clasele terminale a trei licee/colegii partenere aflate în județele Regiunii Sud-Vest Oltenia. Sub-proiectul este finanțat integral de BIRD, în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar-ROSE) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015. Durata sa este de trei ani, 2020-2022, însă în urma unei finanțări recente, perioada a fost prelungită cu doi ani. Acesta este al doilea sub-proiect de acest fel câştigat de Universitatea din Craiova prin intermediul Facultăţii de Teologie, primul derulându-se în perioada 2017-2019.   Din cauza pandemiei de COVID-19, în anul 2020 nu au fost derulate activităţi, acestea urmând să fie recuperate anul acesta, iar anul trecut Școala de Vară s-a desfășurat în sistem on-line. Pentru fiecare an de implementare, un număr de 26 de elevi de la liceele partenere au beneficiat de activitățile propuse în cadrul sub-proiectului.

Scopul activităților didactice, remediale și extracurriculare prevăzute în cadrul Școlii de vară este de a facilita tranziția elevilor de la ciclul liceal la cel universitar, de a-i motiva să finalizeze studiile liceale și de a se orienta apoi spre Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, specializările Artă Sacră, Arte Plastice și Teologie Ortodoxă Pastorală.

Obiectivul general al proiectului este atragerea elevilor din liceele regiunii Sud-Vest Oltenia către un învățământ superior de calitate și facilitarea accesului acestora la învățământul terțiar din domeniul Artelor Plastice al Universității din Craiova, prin intermediul Facultății de Teologie Ortodoxă.

Printre obiectivele specifice amintim: atragerea elevilor din grupul țintă către mediul universitar, dezvoltarea individuală armonioasă  și creșterea șanselor de reușită pe plan profesional datorită ofertei multidisciplinare și a specializărilor diverse ale facultăților Universității din Craiova; familiarizarea elevilor din grupul țintă cu mediul universitar în ansamblu precum și cu specificitatea specializării Arte Plastice din cadrul Facultății de Teologie;

– conștientizarea elevilor din categorii defavorizate, prin intermediul cursurilor de formare și consiliere în carieră, cu privire la riscurile implicate de abandonului școlar și la avantajele oferite de absolvirea unor cursuri universitare de specialitate pentru îndeplinirea obiectivelor personale;

– responsabilizarea elevilor cu privire la importanța promovării examenului de bacalaureat și a continuării studiilor într-un mediu universitar centrat pe nevoile studentului; aplicarea serviciilor oferite în cadrul cursurilor de consiliere profesională și orientare în carieră la oferta educațională specifică a facultății folosind instrumente și metode moderne ce se ridică la standarde naționale și europene precum și monitorizarea ulterioară a beneficiarilor direcți ai proiectului;  prezentarea activității unor instituții de referință  din domeniul cultural muzeal și eclezial; dezvoltarea abilităților de socializare și de lucru în echipă în contextul lărgirii orizontului personal de cultură și cunoaștere în cadrul unei tabere de creație desfășurate într-un mediu inspirațional recreativ.

Atingerea scopului și a obiective lor menționate anterior se va realiza prin parcurgerea programului de activități zilnice al Școlii de vară.

Pe lângă activitatea de management, derularea sub-proiectului Facultății de Teologie presupune următoarele activități specifice: activităţi de consiliere profesională şi orientare în carieră; cursuri de specialiate pe domeniile Artă şi Spiritualitate; ateliere de lucru în domeniul Artelor plastice şi workshop-uri artistice; vizite de studiu şi activităţi interactive etc.

Pr. Ioniţă Apostolache