Ședința de constituire a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Craiovei

Evenimente

Facultatea de Teologie din Craiova a găzduit în ziua de sâmbătă, 18 iunie 2022, şedinţa de constituire a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Craiovei. Evenimentul a debutat cu oficierea slujbei de Te Deum la Paraclisul cu hramul „Sfinţii Serghie şi Vah” al Facultăţii de Teologie, săvârşită de Părintele Arhim. Vladimir Dărângă, Mare Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane „Sfântul Dumitru” din Craiova, alături de un sobor de slujitori din care a făcut parte Părintele Protopop Cătălin Neacşu, de la Protoieria Băileşti. Slujba de Te Deum a fost săvârşită în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, şi a noilor membri ai Adunării Eparhiale.

După slujba de Te Deum, a avut loc deschiderea Şedinței de constituire a Adunării Eparhiale pentru perioada 2022-2026. Ședința a fost prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a transmis un cuvânt de învăţătură şi binecuvântare.

„Planul dumnezeiesc nu are niciodată cusur şi nici nu se schimbă vreodată. Dacă am gândi că Dumnezeu se schimbă în planul Său, atunci Dumnezeu ar fi mărginit. Aşa se face că fiecare om care se naşte pe pământ este în cadrul planului lui Dumnezeu. De bună seamă că în acest plan al lui Dumnezeu este şi voinţa noastră. De îndată ce El ne-a creat nu bine, ci foarte bine, fiinţe deosebite, de la naşterea noastră pornim cu un bagaj dumnezeiesc inconfundabil. Orice om este o persoană care nu se repetă în lume. Chiar dacă biologic semănăm, avem înfăţişare, avem chip, semănăm uneori cu părinţii noştri, alteori cu rudele noastre, din punct de vedere ontologic, adică fundamental, nu semănăm cu nimeni pentru că Dumnezeu nu se repetă. Aşadar, suntem persoane unice în lume şi unicitatea aceasta face ca raportul dintre noi şi Creatorul să fie unul unic, Dumnezeu ne vorbeşte într-un fel unic, la fiecare în parte. Dumnezeu, Tatăl nostru este Cel Care ne iubeşte pe noi, ne poartă de grijă întotdeauna şi dă copiliilor Săi întotdeauna tot ceea ce este bun. De aceea, ori de câte ori rostim rugăciunea «Tatăl nostru», ne simţim efectiv copiii lui Dumnezeu. Şi, din această simţire, din această trăire a noastră, primim tot ceea ce este bun de la Tatăl cel Ceresc. Cu cât suntem mai apropiaţi de Dumnezeu şi mai conştienţi de faptul că suntem copiii lui Dumnezeu, cu atât suntem mai îmbunătăţiţi, mai îndestulaţi de iubirea lui Dumnezeu”, a transmis în cuvântul de învăţătură Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu.

În continuare a avut loc validarea celor 10 clerici și 20 de mireni în Adunarea Eparhială, pentru următorii ani, care au depus Jurământul. Totodată, au fost validaţi şi membrii delegaţi din partea Arhiepiscopiei Craiovei pentru Adunarea Naţională Bisericească, formată din trei membri: un cleric şi doi mireni.

Adunarea Eparhială este organul eparhial deliberativ, ce are în componenţă 30 de membrii (10 clerici şi 20 laici) din Αrhiepiscopia Craiovei, împărţiţi pe mai multe comisii de lucru, dintre care amintim: administrativ-bisericească; cultural-educaţională; social-filantropică şi organizatorică; juridică şi de validare.

Gabriela Firu