Slujbă arhierească la Mănăstirea Icoana, din județul Gorj

Evenimente

În prezenţa şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul  Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, vineri, 24 iunie 2022, Mănăstirea «Icoana», din comuna Crasna (Gorj) şi-a sărbătorit marele hram binecuvântat. Sfânta Liturghie a fost oficiată în altarul de vară al mănăstirii de către un sobor ales de preoţi, călugări şi diaconi din care a făcut parte, printre alţii: Preacuviosul Părinte Arhimandrit Ioachim Pârvulescu, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei şi stareţul Mănăstirii Lainici, Preacucernicul Părinte Protopop Ioan Popescu, de la Biserica «Icoana» din Bucureşti, pe pământul căruia a fost înălţată minunata lavră gorjeană, Preacucernicul Părinte Protoiereu Marian Mărăcine, Preacucernicul Părinte Protoiereu Iulian Mărgineanu, Preacuviosul Părinte Stareţ Protos. Nifon Aftanache de la Mănăstirea Crasna, Preacuviosul Părinte Protosinghel Fanurie şi alţii.

Au fost prezenţi numeroşi iubitori de Dumnezeu şi de credinţă, veniţi din toate colţurile judeţului, chiar pelerini din Bucureşti, inclusiv primarul comunei Crasna, prof. Aurel Vamvu, înbrăcat într-o cămaşă cu motive populare, de ziua universală a Iei. La slujba liturgică au participat Maica Stareţă Teodora Ilie Stavrofora, ca întotdeauna o gazdă minunată şi mereu zâmbitoare, ce mângâie cu inima şi cu lumina sufletului său, ajutată de către obştea de maici ostenitoare, împreună cu Maica Stareţă Fevronia Nuţă de la Mănăstirea Târgu-Logreşti.

La slujba liturgică au cântat la strană membrii Corului Catedralei Mitropolitane «Sf. Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova, dirijat de către prof. dr. Victor Şapcă. La sfârşitul oficierii slujbei Sfintei Liturghii a fost săvârşită Slujba de pomenire a ctitorilor şi a slijitorilor străvechiului aşezământ monahal care a îmbrăcat cele mai frumoase veşminte de aleasă şi împărătească sărbătoare, toţi credincioşii pregustând cuvintele pilduitoare ale Mitropolitului Olteniei, care de ziua Sa onomastică s-a întrecut pe sine în a sublinia rolul Sfântului Ioan Botezătorul şi al Bisericii noastre dreptmăritoare, ca un spaţiu sacru de rugăciune smerită care Îl primeşte pe Mântuitorul Iisus Hristos în mod tainic, iar El rămâne mereu prezent în ea prin Sfintele Taine săvârșite, dăruindu-le tuturor celor care se roagă darurile Sale cerești, prin iertarea păcatelor și prin arvuna vieții veșnice din Împărăția veşnică a Lui Dumnezeu!

În cuvântul de aleasă învăţătură duhovnicească din care mereu însetează sufletele care deschid porțile cerului, Înaltul Ierarh al Olteniei a evidenţiat importanța căutării încă din lumea aceasta a frumuseții veșnice din Împărăția Cerurilor, pentru că o sărbătoare de sfântă tradiţie, cum este naşterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul constituie un eveniment pe care Sf. Ev. Luca l-a aşezat la începutul Evangheliei sale şi care trebuie văzut într-un anumit context istoric, fiindcă sunt evenimente care trebuie să fie văzute în rostul lor, nu numai prin istoria poporului evreu, dar a întregului neam omenesc!

În partea de început, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre legătura Sf. Ioan cu Mântuitorul Iisus Hristos: ,,Sfântul Ioan Botezătorul are darul acesta de a fi prevestitorul venirii Mântuitorului Iisus Hristos! Iar, dacă oamenii aveau conştiinţa venirii lui Mesia, ei trebuiau să ştie că se apropia momentul acela al naşterii Mântuitorului Iisus Hristos! Totul dovedeşte că acesta este un semn de la Dumnezeu Tatăl! Rar se întâmplă în Sfânta Scriptură, când Dumnezeu dă unui om nume, în cazul fiului lui Zaharia dând numele de Ioan, ceea ce înseamnă că acest nume este legat şi de o valoare, dar, în acelaşi timp şi de o misiune, pentru că Ioan înseamnă «Înaintemergător», cel care vine întru slujirea Mântuitorului Iisus Hristos! Numele are o anume semnificaţie legată de activitatea pe care urma să o săvârşească persoana respectivă, căci Ioan este acela care merge înaintea Domnului! Numele acesta semnifică ceea ce avea să facă Sfântul Ioan Botezătorul, adică să meargă înaintea Domnului, să fie vestitor, să spună lumii despre Cel care va veni! Domnul va veni în lume pentru că este lumea Lui, iar cei care Îl vestesc sunt slujitorii Lui, sunt prietenii Lui, pentru că Sf. Ioan este alături de Domnul, împreună cu Maica Domnului! Pentru că nu numai faptul de a asculta este o mare valoare, ci, şi acela de a comunica! Sf. Ioan Botezătorul ascultă cuvântul Lui Dumnezeu, dar primeşte şi darul vorbirii. De aceea, spunem noi, că Dumnezeu dă plăcuţilor Săi «cuvânt cu putere multă», adică, să-L vestească pe Dumnezeu, dar, în acelaşi timp, să comunice şi puterea dumnezeiască”.

În a doua parte, ÎPS Irineu a subliniat importanța sărbătorii pentru noi, cei de astăzi: ,,Cuvântul este puterea noastră, dar nu întotdeauna cuvintele au putere de convingere! Trebuie să spunem de mai multe ori un lucru, aşa cum profesorul repetă teorema de mai multe ori, ca să fie învăţată! Cuvântul Lui Dumnezeu se adresează sufletului, pentru că însuşi sufletul izvorăşte din Cuvântul Lui Dumnezeu! Cuvântul Lui Dumnezeu este acela care a zis şi s-a făcut! Ceea ce înseamnă că noi, având darul acesta al vorbirii şi al ascultării, ca şi al raţiunii, suntem legaţi de Dumnezeu! La această sărbătoare, să înţelegem că rugăciunile noastre sunt ascultate de Dumnezeu, pentru că întotdeauna Dumnezeu este prezent în viaţa noastră! În tot ceea ce facem noi, El este prezent, pentru că avem atâtea bunuri din Creaţia Lui Dumnezeu. Frumuseţile acestea pe care le avem nu le face omul. Toate au rânduiala lor de la Dumnezeu! Trebuie să ne rugăm Sfântului Ioan Botezătorul, care este mijlocitorul nostru înaintea Lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Botezătorul să ne ocrotească pe toţi! Amin”.

Profesor dr. Vasile Gogonea