Cursuri de asimilare pentru cântăreţii bisericeşti

Evenimente

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Arhiepiscopia Craiovei a organizat prin Sectorul Învăţământ, Activităţi cu tineretul şi Catehizare, în perioada 20.06 – 08.07.2022, Cursuri de asimilare pentru cântăreţii bisericeşti. Cursurile, destinate candidaţilor din regiunea Olteniei, s-au desfăşurat la Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova şi au avut ca obiective perfecţionarea şi specializarea cântăreţilor bisericeşti. Astfel, mai multe module didactice de asimilare a cunoştinţelor au fost parcurse de candidaţi. Printre materiile studiate s-au aflat, pe lângă Muzică bisericească şi Cor, Catehism Ortodox şi Tipic Bisericesc. De asemenea, în perioada celor trei săptămâni de pregătire, cursanţii au participat, alături de Părinţii slujitori ai Seminarului Teologic, la programul liturgic compus din Slujbele Utreniei, Vecerniei şi ale Sfintei Liturghii. Cursurile s-au finalizat cu susţinerea examenului de absolvire, în cadrul căruia cadrele didactice responsabile cu instruirea candidaţilor: Prof. Dr. Victor Şapcă, Arhid. Prof. Dr. Nicuşor Lăzărică, Arhid. Prof. Dr. Angel-Cristian Stăiculescu şi Diac. Prof. Dr. Emil  Manea, au verificat cunoştinţele dobândite.

La serbarea de absolvire, cursanţii au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care le-a adresat un cuvânt de binecuvântare.

„Este o bucurie efectivă pentru noi că avem asemenea cursuri şi asemenea posibilităţi aici, la Seminar, de a specializa în nişte lecţii intensive pe cei care doresc să devină cântăreţi în parohiile noastre. Cântăreţul este acela care întotdeauna răspunde la ecteniile preotului, am putea spune că este vocea poporului lui Dumnezeu care mulţumeşte Creatorului, mulţumeşte Mântuitorului Iisus Hristos în rugăciunile liturgice. Aceasta este legătura dintre preot şi cântăreţ şi credincioşi, o lucrare pe care Sfinţii alcătuitori ai Liturghiilor au avut-o, prin descoperire dumnezeiască, din ceruri. Aşa cum în ceruri îngerii laudă pe Dumnezeu şi cântă imne de slavă Preasfintei Treimi, şi noi în Biserică aducem imne de preamărire Preasfintei Treimi. Cântăreţul este acela care răspunde la aceste îndemnuri ale preotului, ca tot poporul, cum ne învaţă Psalmistul, toată suflarea să laude pe Domnul. Dumneavoastră sunteţi aceia care permanent staţi în legătură cu preotul, iar preotul stă în legătură cu Dumnezeu prin gesturi, prin cântări, prin citirile care se fac la strană, toate arată o armonie dumnezeiască, ce corespunde cu armonia cerească. De aceea vorbim despre liturghie pământească în legătură cu liturghia cerească. Şi cântările noastre, şi rugăciunile noastre sunt ascultate în ceruri. Aşadar, tot ce cântaţi dumneavoastră şi ce citiţi dumneavoastră este într-o comunicare cu puterile cereşti, şi îngerii lui Dumnezeu doresc să se împărtăşească de Sfânta Liturghie, de cântări de la Sfânta Liturghie, de glasul Evangheliei şi al dumneavoastră, al cântăreţilor de la strană”, le-a transmis celor prezenţi Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei.

Alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu s-au aflat PC Pr. Grigore Vulcănescu – Consilier Cultural în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei, PC Pr Vintilă Belcineanu – Director la Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova, PC Pr. Cristin Sperlea – Consilier Administrativ şi Arhid. Prof. Adrian Lupu – Consilier Învăţământ.

În încheiere, participanţii au adresat un cuvânt de mulţumire Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei: „Cu adâncă smerenie, dorim să adresăm alese mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolit al Olteniei, pentru grija și dragostea părintească permanent arătată. Înaltpreasfinţia Voastră, vă suntem deosebit de recunoscători pentru oportunitatea oferită prin organizarea acestor cursuri! Vă încredințăm că învățăturile primite de la părinții profesori, sub streașina vechii Mânăstiri Coșuna, nu vor rămâne fără ecou, ci vor deveni cuvinte purtătoare de duh în satele de unde venim și în care ne vom desfășura activitatea de dascăli bisericești”.

Gabriela Firu