Slujba de sfinţire a Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Parohia Corneşti, judeţul Gorj

Evenimente

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în ziua de duminică, 10 iulie 2022, a avut loc slujba de sfinţire a Bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Parohia Corneşti, comuna Băleşti, Protopopiatul Târgu Jiu Sud. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie şi slujba de sfinţire au fost săvârşite de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu, alături de un ales sobor de preoţi şi diaconi, din care a făcut parte Pr. Protopop Ionuţ Câmpeanu. La finalul Sfintei Liturghii, mai multe persoane au primit gramate de mulţumire din partea Mitropoliei Olteniei, pentru implicarea în lucrările de zidire a Bisericii, iar Părintele paroh Codoban Cristian a primit gradul onorofic de iconom. De asemenea, diac. Iulian Augustin Mărgineanu a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Petreşti, judeţul Gorj, iar tânărul teolog Lucian Bădescu a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei „Sfântul Nicolae” – Amaradia din Craiova.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu a scos în evidenţă jertfa adusă lui Dumnezeu, prin ridicarea acestei biserici în comunitatea de credincioşi din Parohia Corneşti.

„Pentru că Bunul Dumnezeu ne-a ajutat să realizăm această sfântă biserică în acest cimitir, pentru acest sat, dovedeşte că El primeşte această jertfă şi ajută să o ducem la bun sfârşit. Şi în acelaşi timp primeşte şi rugăciunea noastră, pentru noi şi pentru cei care au murit înaintea noastră, care îşi duc somnul de veci aici, în cimitir. Biserica este atât a celor vii, cât şi a celor morţi. A celor vii pentru că noi Îl cinstim pe Dumnezeu şi nu numai, Îl rugăm totdeauna să ne ajute. De aceea avem rugăciuni de cerere, rugăciuni de mulţumire şi rugăciuni de preamărire a lui Dumnezeu. Astăzi, spre exemplu, am săvârşit toate aceste rugăciuni: şi de cerere, şi de mulţumire, şi de preamărire. De cerere, ca să vină Preasfântul Duh şi să sfinţească Biserica aceasta şi să ne sfinţească pe toţi. De aceea ne rugăm cu mâinile ridicate la cer, ca Bunul Dumnezeu să reverse peste tot omul şi nu numai, peste natura înconjurătoare şi peste toate cele ale noastre; apoi de mulţumire, pentru că noi suntem recunoscători Bunului Dumnezeu, fiindcă fără ajutorul lui Dumnezeu n-am fi făcut nimic, aşa cum ne învaţă Mântuitorul, zicând: «Fără de Mine nu puteţi face nimic!». Şi, dacă ne uităm în jurul nostru şi chiar la fiinţa noastră, constatăm că puterea pe care o avem este darul lui Dumnezeu. Preamilostivul Dumnezeu ne dă această putere, drept pentru care trebuie să Îi mulţumim întotdeauna. Apoi, L-am preamărit pe Dumnezeu, întrucât El este Cel Care sălăşluieşte în Casa Sa, adică în Biserică. Şi, aşa cum ne învaţă Sfânta Scriptură, «Casa Tatălui Meu, casă de rugăciune se va chema». Adică este casă de preamărire şi de întâlnire a lui Dumnezeu cu sfinţii Săi şi cu noi înşine”, a subliniat Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu.

În continuare, Înaltpreasfinţia Sa a adăugat că în cadrul slujbei au fost înălţate rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu, cât şi de pomenire pentru strămoşii noştri, părinţii noştri şi pentru toţi credincioşii.

„Aşadar, mulţumirea noastră s-a ridicat înaintea Tatălui Ceresc pentru această jertfă, această osteneală a dumneavoastră, şi pentru cei care v-aţi rugat, căci i-am pomenit pe toţi astăzi. Pe fiecare i-am avut în mintea noastră: strămoşii noştri, părinţii noştri, cei care sunt aici, în cimitir, şi ei au fost împreună cu noi. Aşadar, Mântuitorul Iisus Hristos a săvârşit şi astăzi o minune înaintea noastră, că această biserică, zidită de mâinile noastre, astăzi a fost sfinţită şi, dintr-o clădire obişnuită, ea a devenit Sfântă Biserică. Ne-am rugat în genunchi înaintea Sfintei Biserici şi am cerut lui Dumnezeu ca să facă din biserica aceasta locaş al Său, să fie ochii Săi deschişi totdeauna spre cei care vor intra, vor păşi pragul acestei biserici, să fie întotdeauna ascultate rugăciunile lor, pentru că preotul în Sfânta Biserică, când săvârşeşte Sfânta Liturghie, cheamă pe Preasfântul Duh ca să sfinţească pâinea şi vinul şi să le facă Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos, cu care să împărtăşească pe credincioşi. Aşadar, în Sfânta Biserică noi îi avem pe sfinţi, o avem pe Maica Domnului şi pe toate puterile cereşti, însăşi îngerul nostru păzitor şi atâţia oameni au fost astăzi, atâţia îngeri păzitori au fost astăzi care s-au bucurat, aşa cum ne spune învăţătura noastră ortodoxă, care doresc să vadă chipul sfintei jertfe, care doresc să se îndestuleze şi să asculte Sfânta Evanghelie. Sfinţii îngeri sunt cu luare-aminte în biserică, pentru că ei văd pe Dumnezeu şi ştiu Cine este Dumnezeu, de aceea, în Sfânta Scriptură ni se arată că ei cântă «Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot, plin este cerul şi pământul de mărirea Lui». Deci, iată cum această minune de sfinţire a Bisericii s-a făcut asupra acestei zidiri, dar şi asupra noastră, pentru că Dumnezeu sfinţeşte atât lucrul mâinilor noastre, cât şi pe noi înşine”, a adăugat Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu.

Gabriela Firu