Hramul Mănăstirii „Sfântul Ilie” – Dobrița din județul Gorj

Evenimente

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Oltenei, în ziua de miercuri, 20 iulie, Mănăstirea „Sfântul Ilie” – Dobrița, din județul Gorj, și-a sărbătorit hramul închinat Sfântului și slăvitului Prooroc Ilie Tesviteanul. Cu acest prilej, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, alături de un ales sobor de preoți și diaconi, din care a făcut parte Părintele Exarh Arhim. Ioachim Pârvulescu. Răspunsurile la strană au fost date de Grupul Psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” al Catedralei Mitropolitane din Craiova, dirijat de Prof. dr. Victor Șapcă. La final, au fost rostite rugăciuni pentru ctitorii acestei mănăstiri. În prezent, în Mănăstirea Sf. Ilie-Dobrița viețuiește o obște de maici, iar monahia Emanuela Vancea este maica stareță.

„Important este să prețuim darul pe care Dumnezeu L-a dat și Sfântul Ilie ni-l oferă întotdeauna cu gratitudine. Milostivul Dumnezeu ne-a făcut ca să fim copiii Săi. El ne-a alcătuit în pântecele mamei noastre și ne-a dat la fiecare în parte ce trebuie să facem până părăsim viața aceasta, ca apoi să ne întoarcem iarăși la El, în fericirea veșnică. De aceea, noi nu putem să fim nimic fără Dumnezeu și nici să trăim, căci viața nu putem să o avem de la noi înșine, ci viața ne-o dă Bunul Dumnezeu, și El rânduiește cât să trăim pe pământ. Pe unii Dumnezeu îi ia mai devreme, pe alții mai târziu, dar toți ne vom regăsi în Împărăția Tatălui Ceresc. Pe alții însă, cum este Sfântul Ilie Tesviteanul, l-a răpit în ceruri, unde este locul acela în iubirea lui Dumnezeu. Sfântul Ilie n-a gustat moartea, ci va fi din nou pe pământ, la sfârșitul veacurilor, când va mărturisi despre Mântuitorul Iisus Hristos, Cel Care l-a văzut la Schimbarea la Față, căci Sfântul Ilie Tesviteanul cunoaște și a participat la toate evenimentele mântuitoare pe care le-a împlinit Mântuitorul Iisus Hristos. Deci Sfântul Ilie Tesviteanul a fost ridicat la cer în căruță de foc, ne spune Sfânta Scriptură, ca să rămână acolo până la sfârșitul veacurilor, când el va aduce mărturie despre credința noastră înaintea rău-credincioșilor și va înfrunta pe anticrist, cum ne spune Sfânta Scriptură și tradiția părinților noștri”, a subliniat în cuvântul de învățătură Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre viața și modelul de credință reprezentat de Sfântul Prooroc Ilie.

„Sfântul Ilie s-a născut în Iudeea. Este unul dintre proorocii lui Dumnezeu care au vestit venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Încă din fragedă copilărie, tatăl său l-a văzut că era hrănit cu foc de îngeri, un lucru neobișnuit, dar plăcut lui Dumnezeu, căci prin această minune din această vedenie a Tatălui Său, Atotputernicul avea să arate cine va fi acest prunc și ce va face el în viața aceasta. De bună seamă că Dumnezeu l-a ales pe Sfântul Ilie înainte de a se naște el și i-a purtat de grijă, cum de altfel ne poartă de grijă la fiecare dintre noi. Însă Sfântului Ilie i-a încredințat o misiune deosebită, aceea de a trezi la realitate și la credință neamul său care, datorită lăcomiei omenești, a alunecat prin Ahab, împăratul lor, în idolatrie. Sfântul Ilie, dacă a fost atât de ales și atât de plin de slavă dumnezeiască, de dăruit de Dumnezeu, a și suportat pe măsură. Sfântul Ilie a fost un râvnitor pentru legea lui Dumnezeu și nu numai, a dorit să ajungă la înălțimea înaintașilor săi prooroci care au văzut pe Dumnezeu. Sfântul Ilie a fost hrănit de îngeri cu foc, adică cu darul dumnezeiesc, nu neapărat cu focul acesta material, ci cu focul Duhului Sfânt, care are acțiune lucrătoare, sfințitoare, duhovnicească. Cel care este hrănit de Duhul Sfânt, acela nu mai dorește să mănânce hrana aceasta obișnuită, este pur și simplu saturat de puterea lui Dumnezeu. Sfântul Ilie se ruga permanent, era un ascet care își petrecea viața în liniștea rugăciunii prin peșteri și chiar prin munți, rugându-L neîncetat pe Dumnezeu. Se ruga Bunului Dumnezeu și Atotputernicul asculta, pentru că el era curat sufletește. Rugăciunea se ridică la Dumnezeu dacă avem curățenie sufletească. Rugăciunea este primită de către Atotputernicul Dumnezeu dacă este făcută cu credință. Rugăciunea este ascultată dacă este izvorâtă din inimă curată. Nu se face pe fugă, ci se face cu stăruință și cu multă smerenie. Deci toate aceste calități, și altele, l-au făcut pe Sfântul Ilie să coboare foc din cer. Deci, dacă spunem că a fost hrănit cu putere dumnezeiască, iată cum Sfântul Ilie stăpânește și stăruiește în această lucrare dumnezeiască, este statornic în această sfințenie”, a adăugat Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei.

Gabriela Firu