Debutul cursurilor pentru obținerea gradelor preoțești, în Mitropolia Olteniei

Evenimente

În prezența și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, astăzi, 17 august 2022, au început cursurile pentru obținerea gradelor preoțești de definitivat și gradul al II-lea. Cursurile se desfășoară în sălile de clasă ale Seminarului Teologic „Sf. Grigorie Teologul”, Craiova, în perioada 17-27 august 2022 și sunt organizate în special pentru preoții din Mitropolia Olteniei. Prezenți la întâlnire au fost Pr. Consilier Grigorie Vulcănescu și Pr. Director Vintilă Belcineanu. Activitatea este coordonată de către Arhid. Lupu Adrian, consilier al Sectorului de Învățământ și Activități cu Tineretul, iar părinții profesorii au fost desemnați din partea Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova.

În cuvântul de deschidere, Părintele Mitropolit a subliniat importanța acestor cursuri clericale, care au rolul de a deschide noi direcții teologice și pastorale. Un aspect important al acestor întâlniri rămâne dialogul deschis dintre preoții profesori și preoții cursanți: „Părinții profesori sunt deschiși întrebărilor pe care fiecare dintre dumneavoastră le aveți. Întrebările sunt necesare pentru lămurirea problemelor pe care le întâmpinați în parohii. Altfel spus, este foarte important să se realizeze un dialog între dumneavoastră și profesori”.

În a doua parte a cuvântului, ÎPS Irineu a vorbit despre vocația preoțească și despre conștiința preotului. Având în vedere că harul preoției este un dar primit de la Dumnezeu prin rugăciunile și mâinile arhiereului, nu trebuie să uităm niciodată că suntem preoți ai Bisericii lui Dumnezeu: „Vocația presupune din partea fiecăruia o deschidere pentru a urma glasului lui Dumnezeu. Prin harul primit la hirotonie sunteți chemați să slujiți lui Dumnezeu și poporului. În permanență veți fi solicitați de Dumnezeu ca să răspundeți la glasul Său”. Această vocație presupune și o mare responsabilitate înaintea oamenilor și mai ales a lui Dumnezeu. La momentul hirotoniei, primim spre păstorire o parohie cu credincioșii săi de care trebuie să purtăm grijă în permanență: „Credincioșii ne sunt încredințați spre păstorire. Trebuie să purtăm grijă de turma lui Hristos. Trebuie să lucrăm pentru îndreptarea lor și pentru îmbogățirea lor duhovnicească. Avem nevoie de mai multă silință, având în vedere că sufletul are o valoare inestimabilă. Prin urmare, meditați permanent asupra acestui lucru și să vă îngrijiți cum trebuie să vă comportați față de credincioși și față de voi înșivă”.

În ceea ce privește conștiința preotului, Părintele Mitropolit a dorit să reamintească celor prezenți de câteva îndatoriri morale și practice. Întâi de toate, preotul trebuie să fie rugător permanent, nu doar la momentele liturgice. De asemenea, la sfintele slujbe, trebuie să fim cu luare aminte și să nu ne grăbim în rostirea rugăciunilor sau în cântarea ecteniilor. Fără îndoială, săvârșirea Sfintei Liturghii trebuie să fie centrală în misiunea preotului însă trebuie continuată în familie și în întreaga societate: „Trebuie să avem o atenție deosebită față de Sfintele Taine. Acolo, la Sf. Liturghie, noi îi pomenim pe toți din parohie. Dacă veți fi râvnitori și silitori să slujiți Sf. Liturghie, veți vedea multe probe ale milostivirii lui Dumnezeu în parohia și familia dumneavoastră, veți vedea semnele lui Dumnezeu de iubire în activitatea dumneavoastră. Trebuie să ne întoarcem, dacă am pierdut calea, la adevărata fântână a Bisericii care este Sf. Liturghie”. De asemenea, din conștiință curată, fiecare preot este dator să se spovedească mereu și să fie atent la comportamentul său în interiorul parohiei, dar și dincolo de aceasta. Misiunea preotului nu se limitează la slujbele liturgice ci acesta este în permanentă misiune. Dacă preotul este cea mai importantă persoană dintr-o parohie, în mod evident acesta trebuie să-și păstreze demnitatea și sinceritatea.

La final, Înlatpreasfinția Sa a mulțumit organizatorilor și profesorilor pentru implicare. Cursurile se vor încheia prin susținerea unui examen scris privind noțiunile și subiectele abordate de către părinții profesori, iar fiecare preot participant va primi o diplomă de absolvire.