Slujiri arhierești în județul Gorj. Mitropolitul Olteniei a pus piatra de temelie pentru Biserica „Sfântul Irodion de la Lainici” din Parohia Peșteana de Jos

Evenimente

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în ziua de duminică, 21 august, a avut loc slujba de sfințire a capelei cu hramul „Înălțarea Domnului” a Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Parohia Bâltișoara, comuna Runcu, Protopopiatul Târgu Jiu Nord. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie și slujba de sfințire a capelei au fost săvâșite de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu, alături de un sobor de preoți și diaconi. La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Lăpăduș Vasile Ovidiu a primit din partea Mitropoliei Olteniei rangul onorific de iconom stavrofor, pentru implicarea deosebită în activitatea Bisericii, iar mai mulți credincioși ai Parohiei au primit Gramate de mulțumire și recunoștință pentru sprijinirea Bisericii parohiei.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a detaliat pericopa evanghelică din această duminică, subliniind de asemenea importanța Bisericii, „mama noastră, a tuturor”.

„Biserica este întotdeauna mama noastră, a tuturor. Ea este zidită de Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că El este Acela Care a întemeiat Biserica și a trimis pe Preasfântul Duh ca să o sfințească, atunci când s-a coborât peste sfinții apostoli. Și cu adevărat plină este de slavă Casa lui Dumnezeu, pentru că această casă, această locuință a lui Dumnezeu, Fiul a întărit-o și Duhul Sfânt a sfințit-o. Deci toți cei care participă și vin la Sfânta Biserică sunt mângâiați de Duhul Sfânt, Mângâietorul, așa cum spunem în rugăciunea «Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești». Deci Vistierul Bunătăților ne oferă tuturor, cu îmbelșugare, darurile Sale cele bogate. Că nimeni dintre cei care vin la Biserică nu pleacă cu mâna goală, toți se-nvrednicesc de o lumină cerească și de o bucurie duhovnicească pe care noi poate nu realizăm că o primim. Însă sufletul nostru se îndestulează de această bucurie a Tatălui Ceresc. Căci Casa Tatălui Ceresc este cu adevărat plină de slavă cerească. Așadar, Mântuitorul Iisus Hristos, Care ne-a chemat la Sine: «Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți Împărăția Cerurilor!», El este Acela Care ne îndreaptă pașii noștri spre Sfânta Biserică. Ne aduce aici pentru că ne iubește ca pe copiii Săi și vrea să ne dea darurile Sale cele bogate. Suntem copiii lui Dumnezeu pentru că suntem născuți din Dumnezeu, pentru că suntem botezați în numele Preasfintei Treimi, pentru că Dumnezeu ne-a dat viață și El este Acela Care rânduiește viața noastră așa cum este mai bine, ca noi să sporim în lumea aceasta, să adunăm fapte bune și apoi să ne întoarcem la Tatăl cel Ceresc, ca să ne răsplătească Împărăția Cerurilor. Deci toate acestea ni le-a lăsat Dumnezeu pentru noi, pentru mântuirea noastră. Astfel că niciunul dintre noi nu este lipsit de darul lui Dumnezeu. Dar dacă vrem să-l creștem și mai mult și să agonisim acea lumină cerească de care ne vom bucura la sfârșitul vieții noastre, trebuie să ne silim și mai mult. În Evanghelia de astăzi, mulți au venit la Mântuitorul Iisus Hristos ca să-L roage câte ceva, să-I ceară câte ceva. Unii L-au rugat să le dea sănătate, altora le-a dat bucurie, dar unul dintre cei care au venit înaintea Mântuitorului a cerut ceva cu totul deosebit. A cerut să-i vindece copilul său care era bolnav, era stăpânit de duhul necurat, și aceasta era cea mai grea boală pe care putea să o aibă un om. Deci el a venit la Mântuitorul Hristos pentru că nu mai găsise nicio speranță la nimeni, nici chiar sfinții apostoli n-au putut să-l vindece pe acesta. Așadar, Singurul Care putea să-l vindece și la care s-a adresat acest tată nefericit era Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că El este Dumnezeul nostru, Creatorul nostru, Stăpânul nostru. De El se cutremură toate puterile, chiar și cele ale întunericului, pentru că Tatăl I-a dat putere asupra duhurilor necurate, să le scoată și să le alunge. Tot El avea putere peste toate, ca în numele Lui tot genunchiul să se plece, și al celor cerești, și al celor pământești. Așa se face că în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos noi ne rugăm și cerem întotdeauna să ne asculte pentru rugăciunile noastre și cererile noastre. Și, ori de câte ori chemăm numele lui Dumnezeu, ne mântuim, ne izbăvim de cel rău”, a transmis în cuvântul de învățătură Părintele Mitropolit Irineu.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a îndemnat credincioșii la rugăciune și post, pentru că acestea sunt „aripile care ne ridică la Tatăl cel Ceresc”.

„Credința este darul lui Dumnezeu, este această virtute pe care Dumnezeu ne-a dat-o la dispoziție ca noi, având credință, să trecem prin toate greutățile vieții, să ne rugăm lui Dumnezeu, căci numai având credință ne putem ruga lui Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu, pentru că numai Cel Care crede Îl iubește pe Dumnezeu, și să avem nădejde că doar crezând în Dumnezeu și iubindu-L vom moșteni Împărăția Cerurilor. Așadar, Evanghelia de astăzi ne îndeamnă să luăm armele Duhului, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel: «Îmbrăcați-vă în armele Duhului!». Și care sunt acestea? Rugăciunea și postul. Să nu lipsească din viața noastră rugăciunea, pentru că, prin rugăciune, noi ne apropiem de Dumnezeu și El ne apără de cel rău. Iară postul este arma împotriva duhurilor necurate care, pe de o parte, îmblânzește trupul nostru, iar pe de altă parte săgetează pe cel rău și se îndepărtează de la noi. Așadar, având aceste arme, noi le transformăm ca pe cele două aripi cu care mergem la Dumnezeu. Rugăciunea și postul sunt aripile care ne ridică la Tatăl cel Ceresc”, a adăugat Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu.

În aceeași zi, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a pus piatra de temelie a Bisericii cu hramurile „Sfântul Irodion de la Lainici” și „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Parohia Peșteana de Jos, Protopopiatul Târgu Jiu Sud, preot Neblea Valentin.

Gabriela Firu