Mitropolitul Olteniei a slujit la hramul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” – Cămărăşeasca din judeţul Gorj

Evenimente

În ziua de 29 august, Biserica Ortodoxă prăznuiește cinstita trecere în Împărăția lui Dumnezeu a Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului Iisus Hristos. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” Târgu Cărbunești, cunoscută și sub denumirea de Mănăstirea Cămărășeasca, și-a prăznuit hramul anual, prin Sfânta Liturghie în sobor, dar și prin săvârșirea Vecerniei Mari, unită cu Litia, în seara zilei de 28 august. Sfânta Liturghie prilejuită de praznicul „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, alături de un ales sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învăţătură de la finele Sfintei Slujbe, Mitropolitul Olteniei a vorbit credincioşilor prezenţi despre seminficaţia duhovnicească a acestui mare praznic.

„Sărbătoarea de astăzi, închinată Sfântului Ioan Botezătorul, ne amintește de sfârșitul său mucenicesc, de mărturisitor al adevărului lui Dumnezeu, de propovăduitor al legilor Creatorului și de neînfricat cuvântător înaintea împăraților și oamenilor pentru dreptate, adevăr și bine. Dintre sărbătorile Sfântului Ioan Botezătorul, această zi, a tăierii capului său, este cea mai tristă. Pentru că nu serbăm nici nașterea lui, nici soborul lui, ci sfârșitul său mucenicesc. Dar când știm că Sfântul Ioan Botezătorul este cel mai sfânt om care s-a născut din femeie și că viața lui a fost atât de sfântă și lăudată de Mântuitorul Iisus Hristos, nu putem decât să ne bucurăm că este astăzi mijlocitorul nostru înaintea Tatălui Ceresc. Și, dacă vorbim despre tăierea capului său, în același timp vorbim despre nașterea sa în Împărăția lui Dumnezeu, astfel că el a dobândit un loc lângă Mântuitorul Iisus Hristos, de înainte-mergător, de înainte-mijlocitor și de permanent rugător înaintea Preasfintei Treimi. Sfântul Evanghelist Marcu ne vorbește despre acest sfârșit al Sfântului Ioan Evanghelistul. El ne spune că Irod, auzind de minunile Mântuitorului Iisus Hristos, și mulți au povestit de aceste fapte minunate, a zis că Sfântul care face asemenea minuni nu poate să fie decât Ioan Botezătorul, căruia el i-a tăiat capul, și că acum a înviat. Această gândire a lui Irod era împărtășită și de mulți dintre iudei, care întrebau și care-și dădeau cu părerea că Sfântul Ioan Botezătorul este Mântuitorul Hristos. Însă adevărul este că Mântuitorul Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Cel născut din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, iar Sfântul Ioan Botezătorul este fiul Elisabetei și a Sfântului Zaharia”, a subliniat în cuvântul de învățătură Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu.

Înaltpreasfinția Sa a precizat în continuare că Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut înaintea Mântuitorului Hristos cu șase luni și, „de îndată ce s-a născut, a fost asuprit, urmărit, a fost hotărât să fie ucis. Tatăl său însuși a fost ucis la templu cu sabia, iar Sfânta Elisabeta a scăpat prin minune cu Sfântul Ioan. Dar, nu după mult timp, Sfântul Ioan Botezătorul a rămas orfan și de mamă, pentru că Sfânta Elisabeta, fiind înaintată în vârstă, a adormit în Domnul, a murit. De atunci, Ioan Botezătorul și-a avut sălașul pe malul Iordanului, în pustietate. Sfântul Ioan este înzestrat, este dăruit de Dumnezeu cu această rugăciune neîncetată, și el, ca și Maica Domnului, sunt considerați modele de rugăciune. Cu această putere dumnezeiască, Sfântul Ioan a ieșit în întâmpinarea Mântuitorului Hristos la botez. A fost chemat. A fost îndemnat să părăsească pustia și să vorbească. Și îl vedem pe Sfântul Ioan cât de înțelept vorbește, că toți învățații de atunci îl ascultau. Cei care veneau să se boteze stăteau și sorbeau cuvintele lui și tuturor le spunea ce trebuie să facă ca să se mântuiască. Au venit la el soldați, au venit la el învățători, au venit la el mulți oameni din Israel și pe toți aceștia i-a sfătuit, iar pe unii i-a mustrat, pe farisei. Deci Sfântul Ioan Botezătorul vorbea ca nimeni altul și în același timp îl vedem încă de la momentul botezului cât este de hotărât, dar și de aspru, în apărarea credinței celei adevărate. Deci toți primesc învățătura, toți primesc sfatul și trebuie în același timp să primească și mustrarea, și dojana. Și pentru aceasta, cei care îl ascultau de bună seamă că primeau învățătura lui ca pe un medicament, pentru că, dacă sufletul este îndreptat spre Dumnezeu, sufletul acela primește și învățătura”, a transmis credincioșilor Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei.

Gabriela Firu