Slujba de resfințire a Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Parohia Filiași II

Evenimente

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în ziua de duminică, 28 august, a avut loc resfințirea Bisericii cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din Parohia Filiași II, județul Dolj. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie și slujba de resfințire au fost săvârșite de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, alături de un ales sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte Pr. Ion Nicolae, Protopop al Protoieriei Craiova Nord, și preoții de la acest sfânt locaș: Pr. paroh Mihai Croitoru și Pr. Mircea Nistor.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a detaliat pericopa evanghelică din Duminica a XI-a după Rusalii, Pilda datornicului nemilostiv.

„Sfânta Evanghelie de astăzi ne-a pus în evidență o întâlnire a Mântuitorului Iisus Hristos cu un datornic foarte îndatorat față de Stăpânul Împărat și cum acesta, la rândul lui, se confruntă cu alt datornic al său. Deci, Împăratul a chemat la Sine pe unul dintre datornicii săi cu atâția talanți în kilograme de aur și l-a iertat pentru că I-a cerut iertare, pentru că el s-a rugat Împăratului ca să-l ierte și Îi va plăti toate cele pe care le datorează. A primit Împăratul această rugăminte a lui și nu numai că l-a iertat, nu numai că i-a îngăduit să plătească, dar i-a și iertat toată datoria lui. Evident că a plecat dinaintea Împăratului cu o mare bucurie, că a fost iertat și că i s-a și șters datoria față de El. Pe drumul său de întoarcere spre casă a întâlnit un datornic al său cu o sumă foarte mică și pe acesta l-a asuprit și l-a obligat să-i făgăduiască că îi va da toată datoria, și de bună seamă că și acesta i-a cerut iertare și i-a făgăduit că îi va plăti ce îi datora. Dar cel iertat de atâta datorie s-a arătat nedrept și nevrednic de ceea ce el primise de la Împăratul și, în loc să-l ierte, l-a aruncat în temniță pe cel datornic cu suma atât de mică. Au văzut cei care au fost de față și la iertarea acestui datornic cu suma atât de mare pe care o avea față de Împăratul și au văzut și cum s-a comportat atât de aspru și răutăcios cu datornicul său. Și au spus Împăratului cele ce s-au întâmplat și i-au istorisit cum s-a arătat neîngăduitor și nerecunoscător față de iertarea lui. L-a chemat Împăratul înapoi pe acest datornic și prin cuvinte aspre l-a pedepsit. Bine înțeles că l-a pedepsit și l-a aruncat cu toată familia lui în temniță. Deci cele discutate și cele spuse de Mântuitorul Hristos fac parte dintr-o învățătură morală, învățătură cu tâlc. Domnul a prezentat aceste întâmplări în cuvântul Său ca să arate că El, care este Împăratul Ceresc, ne poate ierta de atâtea datorii ale noastre, iară noi, care nu avem atâta recunoștință față de Dumnezeu, Care ne iartă permanent, asuprim pe cei care au o mică datorie față de noi”, a transmis în cuvântul de învățătură Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu.

În continuare, Părintele Mitropolit a subliniat că Dumnezeu „ne-a dat atâtea daruri” și că, mai presus de toate, „ne oferă gratuit, prin Sfintele Taine în Biserică, Însuși Trupul Său și Însuși Scump Sângele Său”

„În primul rând, cu ce suntem noi datori lui Dumnezeu? Nici nu putem să spunem că am fi vreodată lipsiți de datorie înaintea Tatălui Ceresc. El ne-a creat pe noi și ne-a adus în viața aceasta. Ne-a dat atâtea daruri la fiecare în parte și ne-a făcut să avem un drum al nostru în viața aceasta, sub ocrotirea Sa, căci toți suntem călăuziți și povățuiți de Dumnezeu și ajutați de Tatăl cel Ceresc, ca să ne ducem crucea noastră spre Împărăția Cerurilor. Astfel că, în drumul nostru spre Împărăția lui Dumnezeu, suntem permanent sub grija Tatălui Ceresc. El este Acela care ne dă tuturor ce avem trebuință și nu numai, ne ocrotește de cel rău. Pentru că, dacă am avea toate bunătățile din lumea aceasta și n-am purta grijă de sufletele noastre, am pierde totul. Apoi, Mântuitorul Hristos este Acela pe care Tatăl cel Ceresc L-a trimis pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire. El S-a făcut pentru noi Om, S-a jertfit pentru noi, a fost pus în mormânt și a înviat, și darul Său cel dumnezeiesc, care ne este atât de folositor pentru mântuirea noastră, ni l-a dat nouă, fără ca noi să putem să-I întoarcem vreodată vreun răspuns sau vreo recompensă. Și El ne oferă gratuit, prin Sfintele Taine în Biserică, Însuși Trupul Său și Însuși Scump Sângele Său. Deci Dumnezeu Se dă nouă ca noi să avem viață. El este viața noastră, și noi primim din viața Sa putere și dumnezeire, în așa fel încât lupta noastră împotriva celui rău este pe deplin câștigată, dacă noi Îl lăsăm pe Mântuitorul Hristos să sălășluiască în sufletele noastre”, a adăugat Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei.

Gabriela Firu