Liturghie arhierească și hirotonie de preot la Mănăstirea Logrești, din județul Gorj

Evenimente Gorj Manastiri

Vineri, 9 septembrie 2022, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Logrești, din județul Gorj, cu ocazia prăznuirii hramului închinat Sf. Părinți Ioachim și Ana. Înaltpreasfinția Sa a oficiat slujba, în foișorul din curtea Sfintei Mănăstiri, cu un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Părintele Exarh Ioachim Pârvulescu și cu Părintele Protopop Mărgineanu Iulian. Tot în cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Stăncescu Dragoș Alexandru a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Buzești, din Protoieria Târgu-Cărbunești.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Irineu a început prin a aminti de această frumoasă tradiție de a prăznui pe cei care au avut un rol deosebit în viața Mântuitorului Iisus Hristos și a Maicii Domnului. Sf. Ioachim și Ana sunt părinți trupești ai Fecioarei Maria, cea aleasă de Dumnezeu pentru a-L naște pe Fiul Său cel născut înainte de veci. Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre nașterea Fecioarei Maria de către Sf. Ana, cea care ajunsese la o vârstă înaintată. Pentru nașterea Fecioarei Maria, s-au ostenit cu post și rugăciune. În Legea Vechiului Testament, cel care nu avea copii era considerat osândit și blestemat de Dumnezeu: „Credința lor a fost răsplătită și prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu s-a născut Sf. Fecioară Maria, ca o odraslă frumoasă și binecuvântată din trupurile lor veștejite de bătrâneți. S-a născut la această vârstă pentru a nu fi o roadă a poftelor trupești ci a binecuvântării cerești. S-a născut pentru că avea să fie preacurată și aceea care a primit binecuvântarea cerească de la Dumnezeu. Sf. Ioachim și Ana aduc pe lume pe cea mai frumoasă floare, pe Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu. Mai mult decât atât, o încredințează Templului pentru a fi permanent în rugăciune înaintea lui Dumnezeu”.

În a doua parte a predicii, ÎPS Irineu a vorbit despre întruparea Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria și de la Duhul Sfânt, așa cum afirmăm în Simbolul de Credință: „Fecioara Maria este aceea care a dat din trupul și sufletul său trup Fiului lui Dumnezeu. Ea este aceea în care se împlinesc toate făgăduințele Tatălui ceresc. Prin răspunsul ei de a-L primi pe Cuvântul lui Dumnezeu în pântecele ei, noi ne-am izbăvit de cel rău. Preasfânta Fecioara Maria a primit o zămislire în rugăciune fără patimă și poftă omenească. Mai mult decât atât, Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, S-a răstignit pe cruce și a biruit osânda morții, ne-a eliberat de sub stăpânirea celui rău, de stricăciune și de moarte și ne-a scos din întunericul iadului”.

În continuare, Părintele Mitropolit Irineu a subliniat modelul familiei creștine având ca exemplu pe Sf. Ioachim și Ana. De asemenea, la finalul sfintelor slujbe, de fiecare dată îi cinstim și le pomenim numele pentru ca să se roage pentru noi: „Odată cu cinstirea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, cinstim și pe părinții ei Ioachim și Ana. Această cinstire este în cadrul familiei. Noi am învățat de la înaintașii noștri să apreciem și să binecuvântăm familia creștină pentru că această familie este baza societății și a Bisericii noastre. Nu există altă celulă de bază care să dea atâta valoare omului în societatea noastră. De aceea în familie învățăm să fim evlavioși și credincioși. Tot în familie învățăm să respectăm pe ceilalți. În familie învățăm tainele credinței noastre”.

Apoi, Înaltpreasfinția Sa a vorbit de minunata taină a nașterii fiecăruia dintre noi, din părinții noștri trupești, dar cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Această legătură dintre noi și părinții noștri are consecințe fizice, vizibile, dar și duhovnicești sau spirituale. Cu alte cuvinte, „nașterea este o lucrare și o binecuvântare a lui Dumnezeu. De multe ori ne străduim și nu putem să avem roadă vieții noastre ci numai Acela care le poartă pe toate în grijă rânduiește când să ne naștem și când să murim. El este Stăpânul vieții noastre, Creatorul nostru, al cerului și al pământului. Este adevărat că și noi ne aducem contribuția noastră. De aceea semănăm cu părinții noștri și purtăm atât cele bune cât și cele rele de la ei. Pe această cale genealogică ni se transmit aptitudinile, dorințele și valorile, dar și păcatele”. Îndemnul Părintelui Mitropolit s-a adresat în special celor care dau naștere pruncilor, adică femeilor. În multe situații, rânduiala creștină este încălcată din știință sau din neștiință. De fiecare dată, părinții au datoria de a îndrepta pe cât este cu putință aceste lucruri, apelând la lucrarea Sfintelor Taine: „Este foarte importantă să știm că atâta vreme cât mama poartă în pântece pe pruncul ei, aceasta trebuie să se abțină negreșit de la a vorbi urât și murdar, de la beție și de la alte lucruri rele. Se cuvine să postească, să se roage și să se împărtășească mai des. Nu se cuvine să se nască copiii fără cununia religioasă a părinților pentru că se nasc în păcat și poartă cu ei multă greutate și suferință”.

La final, Înaltpreasfinția Sa a felicitat pe cei prezenți la această slujbă și pe cei care poartă numele Sf. Ioachim și Ana: „Felicităm pe toți cei care poartă numele Sfinților Părinți Ioachim și Ana și rugăm pe Bunul Dumnezeu să le dea pace, sănătate și multă bucurie duhovnicească. Chemăm pe Duhul cel Sfânt să vă binecuvânteze, să vă întărească și să vă dea mult folos sufletesc. Amin”

Pr. Teodor Marcu